Βασιλική

Βλάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα την κεραμική των Πρώιμων Ιστορικών χρόνων από τον οικισμό στη Σκάλα Ωρωπού (Αττική) βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2010. Μετά από σύντομη θητεία στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Université libre de Bruxelles (ULB) με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ 2012-2015, κύρια ερευνήτρια) και το Fonds de la Recherche Scientifique (2015-2018, κύρια ερευνήτρια). Διατέλεσε επιστημονικό μέλος στη Γαλλική Σχολή Αθηνών (2019-2022) με χρηματοδότηση από τη Βασιλική Ακαδημία του Βελγίου. Έχει διδάξει αρχαιολογία και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Université libre de Bruxelles και τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι επιστημονική συνεργάτης του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών, και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικές Σπουδές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καθώς και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κατά τους μεταβατικούς και Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους. Από το 2022 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική αρχαιολογία: αρχαιολογία της Πρώιμης εποχής του Σιδήρου έως και το τέλος της Αρχαϊκής εποχής».

Βιογραφικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, Γραφείο 311

2310 997137

Εκπαίδευση
2006 - 2010

ΕΚΠΑ

Φιλοσοφική/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορική διατριβή στην Κλασική Αρχαιολογία

2002 - 2005

ΕΚΠΑ

Φιλοσοφική/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία

2001

ΕΚΠΑ

Φιλοσοφική/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο με ειδίκευση σην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Kεραμική των Πρώιμων Ιστορικών χρόνων (παραγωγή, χρήση και διακίνηση) Ταφικά έθιμα και τελετουργίες Λατρευτικές πρακτικές και ιερές τελετουργίες Κοινωνική οργάνωση στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου και των πρώιμων Αρχαϊκών χρόνων Υφαντικά βάρη και μαγειρικά σκεύη στις Κυκλάδες των Αρχαϊκών και Κλασικών χρόνων

Βασιλική

Βλάχου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Σύντομο Βιογραφικό

Σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Η διδακτορική της διατριβή με θέμα την κεραμική των Πρώιμων Ιστορικών χρόνων από τον οικισμό στη Σκάλα Ωρωπού (Αττική) βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών το 2010. Μετά από σύντομη θητεία στην Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ), εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Université libre de Bruxelles (ULB) με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ 2012-2015, κύρια ερευνήτρια) και το Fonds de la Recherche Scientifique (2015-2018, κύρια ερευνήτρια). Διατέλεσε επιστημονικό μέλος στη Γαλλική Σχολή Αθηνών (2019-2022) με χρηματοδότηση από τη Βασιλική Ακαδημία του Βελγίου. Έχει διδάξει αρχαιολογία και αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Université libre de Bruxelles και τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Κύπρου. Είναι επιστημονική συνεργάτης του Ανοιχτού Πανεπιστήμιου των Βρυξελλών, και του μεταπτυχιακού προγράμματος Ελληνικές Σπουδές του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα καθώς και οι δημοσιεύσεις της επικεντρώνονται στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κατά τους μεταβατικούς και Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους. Από το 2022 είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο «Κλασική αρχαιολογία: αρχαιολογία της Πρώιμης εποχής του Σιδήρου έως και το τέλος της Αρχαϊκής εποχής».

Μαθήματα
2023 - 2024

ΑΚΛ 603 Κεραμική της Αρχαϊκής και Κλασικής Εποχής / ΑΚΛ 653 Κλασική Αρχαιολογία: Κεραμική (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΚΛ 276 / ΑΚΛ 216 : Αρχαία Ελληνική Θρησκεία Οι θρησκευτικές γιορτές των αρχαίων ελληνικών πόλεων (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

ΑΚΛ 606: Το Αιγαίο κατά τους Πρώιμους Ιστορικούς χρόνους (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

ΑΚΛ 606: Ταφική αρχαιολογία και τέχνη (10ος – 6ος αι. π.Χ.) (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

ΑΚΛ 212 : Κεραμική εκτός Αττικής (11ος – 6ος αι. π.Χ.) (Προπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2020

Ανασκαφές Σκάλας Ωρωπού: Πρωτογεωμετρική και Υπό-Πρωτογεωμετρική περίοδος (10ος – 9ος αιώνας π.Χ.)

Α. Μαζαράκης Αινιάν, Ειρ. Λαιμού, Β. Βλάχου

Books

2017

Τέρψις/Terpsis. Studies in Mediterranean Archaeology in honour of Nota Kourou, Études d'Archéologie 10, Bruxelles: ULB - CReA-Patrimoine

5. V. Vlachou – A. Gadolou (επιμ.)

Books

2013

Pots, Workshops and Early Iron Age Society: Function and Role of Ceramics in Early Greece, Proceedings of the International Symposium held at Université libre de Bruxelles, 14-16 November 2013, Études d'Archéologie 8, Bruxelles: ULB - CReA-Patrimoine

V. Vlachou

Books

2020

A new Protoattic amphora from Marathon: Short-distance mobility of craftsmen and pottery workshops in early Attica (mid 8th to early 7th c. BC). AION Archeologia e Storia Antica Università degli Studi di Napoli L’Orientale, n.s. 26, 2019 [2020], 51-73

V. Vlachou

Journal Papers

2021

Communicating Through Images: Potters’ Originality and Unexpected Stories on Early Greek Pottery from the West, στο Cl. Lang-Auinger και E. Trinkl (επιμ.), Greek vases as medium of communication, CVA Österreich Beiheft 3, Βιέννη, 357-372

V. Vlachou

Book Chapters

Projects

Ερευνητικό πρόγραμμα στο Ξώμπουργο της Τήνου (ΕΚΠΑ)

Μέλος της ανασκαφικής ομάδας και της ομάδας μελέτης και δημοσίευσης του υλικού

Ερευνητικό πρόγραμμα Αμυκλών (Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία)

Μελέτη και δημοσίευση του κεραμικού υλικού των Πρώιμων Ιστορικών χρόνων

Ερευνητικό πρόγραμμα Ιτάνου (ULB)

Μέλος της ανασκαφικής ομάδας και της ομάδας μελέτης και δημοσίευσης του υλικού

Ερευνητικό πρόγραμμα Λάρισσας Άργους (EfA/Γαλλική Σχολή Αθηνών)

Μελέτη και δημοσίευση κεραμικού υλικού των αρχαϊκών χρόνων

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης