Ελένη

Τούντα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310 997267

409A, Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε στο Τμήμα Φιλολογίας (κατεύθυνση κλασική φιλολογία) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου αποφοίτησε το 1995. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία των Θρησκειών στο Κρατικό Πανεπιστήμιο Λιέγης (Βέλγιο) με υποτροφία του Ωνασείου Ιδρύματος Υποτροφιών (1996-1997). Από το 1998 έως το 2003 εργάστηκε στη Μέση Εκπαίδευση. Το 2006 απέκτησε δίπλωμα διδακτορικής διατριβής από το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη μεσαιωνική ιστορία. Το 2006-2007 εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Το 2007 εκλέχτηκε λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Το 2021 εξελίχθηκε στη βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας. Από το 2008 εργάζεται ως μέλος ΣΕΠ στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» του ΕΑΠ, στη θεματική ενότητα «Βυζαντινός και Δυτικός Κόσμος», και από το 2017 είναι συντονίστρια της θεματικής ενότητας.

Το ερευνητικό έργο και οι δημοσιεύσεις της εντάσσονται στο πεδίο της ιστορίας της μεσαιωνικής Ευρώπης, κυρίως από τον 11ο έως τον 15ο αιώνα. Τοπικά εντοπίζονται στο Γερμανικό, το Σικελικό και το Γαλλικό βασίλειο, καθώς και στις ιταλικές πόλεις-κράτη. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στους εξής θεματικούς άξονες: α. ιστορία της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης, β. μεσαιωνική ιστοριογραφία, γ. σχέσεις Δύσης και βυζαντινής αυτοκρατορίας, δ. μεσαιωνική τελετουργία, ε. παραγωγή της ετερότητας, στ. αγιολογικός λόγος και συγκρότηση κοινοτήτων, ζ. σταυροφορική ιδεολογία, η. ταξίδι, εθνογραφικός λόγος, παραγωγή χώρου και γνώσης, θ. Αναγέννηση και ουμανισμός, και ι. αποικιοκρατία στην ανατολική Μεσόγειο.

Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Στις μονογραφίες της συμπεριλαμβάνονται οι μελέτες Ιστορίες αγίων. Κοινότητες, χώρος και μνήμη στη μεσαιωνική Νότια Ιταλία (τέλη 9ου-αρχές 13ου αιώνα) (Αθήνα, 2021), και Μεσαιωνικά κάτοπτρα εξουσίας. Ιστορικοί και αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο (Αθήνα, 2012).

Είναι μέλος της Society for the Medieval Mediterranean, της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας και της Ένωσης Ελλήνων Ιστορικών.

 

https://people.auth.gr/wp-content/uploads/2023/11/Eleni-Tounta_Short-CV.pdf

 

Σπουδές
2002 - 2006

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης

Διδακτορική διατριβή

1996 - 1997

Κρατικό Πανεπιστήμιο Λιέγης (Βέλγιο)

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα

1991 - 1995

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλολογίας

Πτυχίο Φιλολογίας

Δημοσιεύσεις
2021

Ιστορίες αγίων. Κοινότητες, χώρος και μνήμη στη μεσαιωνική Νότια Ιταλία (τέλη 9ου-αρχές 13ου αιώνα)

Ελένη Τούντα

Books

2016

Ύστερη Μεσαιωνική Πολιτική Θεωρία. Ανθολογία Κειμένων. Θωμάς Ακινάτης, Μαρσίλιος της Πάδοβα, Μπάρτολος του Σαξοφερράτο

Ελένη Τούντα και Φιλήμων Παιονίδης

Books

2012

Μεσαιωνικά κάτοπτρα εξουσίας. Ιστορικοί και αφηγήματα στο Νορμανδικό Ιταλικό Νότο

Ελένη Τούντα

Books

2010

Usurping Ritual, section of Ritual Dynamics and the science of Ritual. Vol. III – State, power and violence

Eleni Tounta and Gerald Schwedler

Books

2008

Το δυτικό sacrum imperium και η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ιδεολογικές τριβές και αλληλεπιδράσεις στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή του 12ου αιώνα (1135-1177)

Ελένη Τούντα

Books

Μαθήματα
2020 - 2024

ΙΜΕ 651. Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΣΤ 151. Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΙΜΕ 901. Φροντιστήριο Ειδίκευσης Ιστορίας Ι (Προπτυχιακό)

2007 - 2024

ΙΜΕ 101. Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης (Προπτυχιακό)

2007 - 2022

ΙΜΕ 201. Θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Ιστορία της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης (Προπτυχιακό)

2012 - 2019

ΙΜΕ 201. Θεσμοί της Μεσαιωνικής Ευρώπης: Γάμος, έμφυλες σχέσεις, σεξουαλικότητα, 5ος-13ος αι. (Προπτυχιακό)

2007 - 2010

ΙΜΕ 301. Κοινωνία και Οικονομία στον Μεσαίωνα: Κοινωνία και Οικονομία στον Μεσαίωνα από τον 5ο έως τον 15ο αιώνα (Προπτυχιακό)

2010 - 2015

ΙΜΕ 301. Κοινωνία και Οικονομία στον Μεσαίωνα: Κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ιστορία των μεσαιωνικών πόλεων (Προπτυχιακό)

2020 - 2022

ΙΜΕ 401. Μεσαιωνικά Κράτη της Ευρώπης: Το Βασίλειο της Σικελίας (12ος-13ος αι.): κοινωνική και πολιτισμική ιστορία (Προπτυχιακό)

2014 - 2016

ΙΒΥ 603. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Οι Σταυροφορίες, 11ος-12ος αι. (Προπτυχιακό)

2015 - 2017

ΙΒΥ 603. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Οι σχέσεις Δυτικής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 9ος-11ος αι. (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

ΙΒΜ 701. Γραπτές πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

ΙΒΜ 702. Μεθοδολογία έρευνας και ασκήσεις (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

ΙΜΕ 701. Βυζάντιο και Δύση, 9ος -15ος αι. (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΒΜ 801. Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία (Μεταπτυχιακό)

2015 - 2016

ΙΜΕ 708. Θέματα μεσαιωνικής ιστορίας της Δύσης (Μεταπτυχιακό)

2013 - 2014

ΙΒΥ 727. Ιστορία και Πολιτισμός κατά την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο: Πολιτικές ταυτότητες και ετερότητες κατά την ύστερη μεσαιωνική περίοδο στη Μεσαιωνική Ευρώπη και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (Μεταπτυχιακό)

Δεξιότητες
Μεσαιωνική Παλαιογραφία
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
ιστορία της μεσαιωνικής πολιτικής σκέψης μεσαιωνική ιστοριογραφία σχέσεις Δύσης και βυζαντινής αυτοκρατορίας μεσαιωνική τελετουργία παραγωγή της ετερότητας αγιολογικός λόγος και συγκρότηση κοινοτήτων σταυροφορική ιδεολογία ταξίδι, εθνογραφικός λόγος, παραγωγή χώρου και γνώσης Αναγέννηση και ουμανισμός αποικιοκρατία στην ανατολική Μεσόγειο.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης