Ελένη
Μανακίδου
Καθηγήτρια
Κλασικής Αρχαιολογίας

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 311.

2310 997279

eleni.manakidou

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, hmanak@hist.auth.gr

Πτυχιούχος και διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία με υποτροφία (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, υπότροφος Ι.Κ.Υ. και DΑΑD). Προσκεκλημένη καθηγήτρια σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Βερολίνο (Freie Universität), στις Βρυξέλλες (Université Libre) και τo Παρίσι (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Διδάσκουσα και εταίρος σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιo, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, διεπιστημονικό πρόγραμμα TOPOI-Excellence Cluster Berlin). Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας (2014-2015). Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2021-2023). Διευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι. Διευθύντρια του Μουσείου Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Μέλος ΔΣ και Γενική Γραμματέας στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Περισσότερες από 100 διαλέξεις και πολλές συμμετοχές σε προγράμματα Erasmus και ακαδημαϊκών ανταλλαγών με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βέρνη, Γενεύη και Ζυρίχη Ελβετίας, Αμβούργο, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Freiburg, Marburg και Würzburg Γερμανίας, Παρίσι και Lille Γαλλίας, Βρυξέλλες, Νάπολη και Ματέρα Ιταλίας, Οξφόρδη, Λίβερπουλ και Reading Αγγλίας, Συμφερούπολη Κριμαίας, Krasnodar Ρωσίας). Επιστημονική υπεύθυνη και συνεργάτης ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση (ΣΙΤΩ, ΤΕΦΡΑ, kallipos.gr, karabournaki.ipet.gr, paths.web.auth.gr, https://culturalheritage.ceti.gr/karabournaki, ). Μέλος σε πολλές επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές αρχαιολογικών συνεδρίων, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια. Κύριες δημοσιεύσεις: τρεις μονογραφίες, ένας κατάλογος μουσείου, δύο διδακτικά εγχειρίδια για το Ε.Α.Π., επιμέλεια τεσσάρων τόμων με αρχαιολογικές μελέτες (τρία πρακτικά συνεδρίων, ένας τιμητικός τόμος), τρεις μεταφράσεις αρχαιολογικών βιβλίων, 80 αρχαιολoγικά άρθρα μόνη ή σε συνεργασία, 25 ανασκαφικές εκθέσεις σε συνεργασία. Μέλος στην εκδοτική-συντακτική επιτροπή των επιστημονικών περιοδικών «ΕΓΝΑΤΙΑ» και «SIRIS». Αξιολογήτρια σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, κριτής σε διεθνή αρχαιολογικά περιοδικά και σειρές αρχαιολογικών δημοσιευμάτων (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Αγγλία). Μέλος επιτροπών αξιολόγησης σε προκηρύξεις του ΙΚΥ, της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΛΙΔΕΚ.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, hmanak@hist.auth.gr

Πτυχιούχος και διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία με υποτροφία (Julius-Maximilians-Universität Würzburg, υπότροφος Ι.Κ.Υ. και DΑΑD). Προσκεκλημένη καθηγήτρια σε μεταπτυχιακά σεμινάρια στο Βερολίνο (Freie Universität), στις Βρυξέλλες (Université Libre) και τo Παρίσι (École des Hautes Études en Sciences Sociales). Διδάσκουσα και εταίρος σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά προγράμματα (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιo, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, διεπιστημονικό πρόγραμμα TOPOI-Excellence Cluster Berlin). Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας (2014-2015). Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (2021-2023). Διευθύντρια της πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι. Διευθύντρια του Μουσείου Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Μέλος ΔΣ και Γενική Γραμματέας στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ.

Περισσότερες από 100 διαλέξεις και πολλές συμμετοχές σε προγράμματα Erasmus και ακαδημαϊκών ανταλλαγών με διάφορα Πανεπιστήμια του εξωτερικού (Βέρνη, Γενεύη και Ζυρίχη Ελβετίας, Αμβούργο, Βερολίνο, Φραγκφούρτη, Freiburg, Marburg και Würzburg Γερμανίας, Παρίσι και Lille Γαλλίας, Βρυξέλλες, Νάπολη και Ματέρα Ιταλίας, Οξφόρδη, Λίβερπουλ και Reading Αγγλίας, Συμφερούπολη Κριμαίας, Krasnodar Ρωσίας). Επιστημονική υπεύθυνη και συνεργάτης ερευνητικών προγραμμάτων με χρηματοδότηση (ΣΙΤΩ, ΤΕΦΡΑ, kallipos.gr, karabournaki.ipet.gr, paths.web.auth.gr, https://culturalheritage.ceti.gr/karabournaki, ). Μέλος σε πολλές επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές αρχαιολογικών συνεδρίων, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή αρχαιολογικά συνέδρια. Κύριες δημοσιεύσεις: τρεις μονογραφίες, ένας κατάλογος μουσείου, δύο διδακτικά εγχειρίδια για το Ε.Α.Π., επιμέλεια τεσσάρων τόμων με αρχαιολογικές μελέτες (τρία πρακτικά συνεδρίων, ένας τιμητικός τόμος), τρεις μεταφράσεις αρχαιολογικών βιβλίων, 80 αρχαιολoγικά άρθρα μόνη ή σε συνεργασία, 25 ανασκαφικές εκθέσεις σε συνεργασία. Μέλος στην εκδοτική-συντακτική επιτροπή των επιστημονικών περιοδικών «ΕΓΝΑΤΙΑ» και «SIRIS». Αξιολογήτρια σε ευρωπαϊκά ερευνητικά και ακαδημαϊκά προγράμματα, κριτής σε διεθνή αρχαιολογικά περιοδικά και σειρές αρχαιολογικών δημοσιευμάτων (Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία, Αγγλία). Μέλος επιτροπών αξιολόγησης σε προκηρύξεις του ΙΚΥ, της Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας και του ΕΛΙΔΕΚ.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 311.

2310 997279

eleni.manakidou

Εκπαίδευση

1981 - 1985

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο

1990 - 1993

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό δίπλωμα

1987 - 1990

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

Philosophische Fakultät, Archäologisches Institut

Dissertation

Δημοσιεύσεις

2023

Η τοπική κεραμική παραγωγή στη Χαλκιδική κατά τους Ιστορικούς Χρόνους / Local Pottery Production in Chalcidice during Historical Times

Ελένη Μανακίδου κ.ά.

Books

2019

Η κεραμική της κλασικής εποχής στο Βόρειο Αιγαίο και την περιφέρειά του (480-323/300 π.Χ.), Πρακτικά της επιστημονικής συνάντησης, Θεσσαλονίκη 17-20 Μαΐου 2017 / Classical Pottery of the Northern Aegean and its Periphery (480-323/300 BC.), Proceedings of the Archaeological Meeting Thessaloniki, 17-20 May 2017 (University Studio Press, Θεσσαλονίκη) ISBN:13, 9789601224428

Ελένη Μανακίδου, Αμαλία Αβραμίδου

Conferences

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Kεραμικά εργαστήρια στον αρχαιοελληνικό κόσμο Εικονογραφία και Εικονολογία Αρχαία ελληνική θρησκεία και λατρεία Μυθολογία και ερμηνευτική Δημόσιος και ιδιωτικός βίος αρχαίων Ελλήνων Κόσμος των γυναικών και θέματα φύλου στην αρχαία ελληνική τέχνη και κοινωνία Οργάνωση οικισμών ιδιαίτερα στο χώρο της Μακεδονίας Πρόσληψη, ιστορική αναδρομή και σημασία της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα

Ενδιαφέροντα​

Ταξίδια Ανάγνωση βιβλίων κάθε είδους Ξένες γλώσσες (γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ρωσικά) Κηπουρική Άθληση Δημιουργία κουίζ

Επαγγελματική Εμπειρία

1991 - 1992

ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Θεσσαλονίκης)

Επί συμβάσει αρχαιολόγος

Περιγραφή Θέσης:

Καταγραφές αρχαιολογικών ευρημάτων στα Αρχαιολογικά Μουσεία Θεσσαλονίκης και Πολυγύρου.

1986 - 1986

ΚΑ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (Κυκλάδων)

Επί συμβάσει αρχαιολόγος

Περιγραφή Θέσης:

Καταγραφές αρχαιολογικού υλικού στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου.

1998 - 2001

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία και συγγραφή κεφαλαίων σε δύο συλλογικά διδακτικά εγχειρίδια για το πρόγραμμα σπουδών “Ελληνικός Πολιτισμός”.

2011 - 2019

International Hellenic University - Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Διδάσκουσα και επιβλέπουσα σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία, επίβλεψη και βαθμολόγηση 23 διπλωματικών εργασιών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών “ΜΑ in Black Sea Studies” και “MA in the Classical Archaeology and the Ancient History of Macedonia”.

1993 - 2001

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΤΕΠ Αρχαιολογίας στο Μουσείο Εκμαγείων Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

Περιγραφή Θέσης:

Επιμελήτρια των συλλογών με εκμαγεία, αντίγραφα και πρωτότυπα στο Μουσείο Εκμαγείων (υπόγειο νέου κτηρίου Φιλοσοφικής Σχολής, https://castmuseum.hist.auth.gr/).

Μαθήματα

2016 - 2024

Εικονογραφία - Εικονολογία (Μεταπτυχιακό)

2008 - 2014

Γεωμετρικοί - Αρχαϊκοί χρόνοι (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2020

Δημόσιος και ιδιωτικός βίος αρχαίων Ελλ΄ήνων (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

Εισαγωγή στις αρχαιολογικές σπουδές (Προπτυχιακό)

2010 - 2022

Κεραμική Γεωμετρική - Αρχαϊκή - Κλασική εποχή (Προπτυχιακό)

2016 - 2018

Αρχαία ελληνική θρησκεία (Προπτυχιακό)

2006 - 2010

Κεραμική εκτός Αττικής (Προπτυχιακό)

2003 - 2012

Αττική κεραμική (γεωμετρική, πρωτοαττική, αρχαϊκή) (Προπτυχιακό)

2010 - 2019

Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2020 - 2022

Φροντιστήριο ειδίκευσης Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

2008 - 2012

Φροντιστήριο κεραμικής: εργαστήρια αρχαϊκής περιόδου (Προπτυχιακό)

2010 - 2020

Φροντιστήριο: Οι γυναίκες των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων μέσα από τις παραστάσεις των αγγείων: θέσεις, ρόλοι, επιτελέσεις (Προπτυχιακό)

2017 - 2021

Φροντιστήριο ερμηνευτικής-μυθολογίας: ο Τρωικός κύκλος στην αρχαία τέχνη (Προπτυχιακό)

2014 - 2015

Μεθοδολογία αρχαιολογικής έρευνας (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

Κλασική Αρχαιολογία Γεωμετρική - Κλασική εποχή (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

Paths: Pottery in Ancient Thermaic Settlements
Paths: Pottery in Ancient Thermaic Settlements

Αγγεία από κεραμικά εργαστήρια της Κορίνθου και της Αθήνας σε οικισμούς της περιοχής του Θερμαϊκού

Πανεπιστημιακή ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι
Πανεπιστημιακή ανασκαφή στον αρχαίο οικισμό στο Καραμπουρνάκι

Ανασκαφικές έρευνες, τεκμηρίωση - μελέτη και δημοσίευση των αρχαιολογικών ευρημάτων

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης