Ελένη
Παπαγιάννη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Κλασική αρχαιολογία με έμφαση στη ρωμαϊκή εποχή

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραφείο 303, Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, τηλ. 2310997493.

Πανεπιστημιακή ανασκαφή Δίου, Αρχαιολογικά εργαστήρια Δίον Πιερίας, τηλ. 2351053949.

2310997493

2310997493

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας με έμφαση στη ρωμαϊκή εποχή (ΦΕΚ 1360 τ. Γ’/ 07-09-2020).

Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Δίον (http://dion-excavation.web.auth.gr)

Η Ελένη Παπαγιάννη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας με έμφαση στη ρωμαϊκή εποχή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Υπηρετεί στο Τμήμα αυτό από το 2011, αρχικά ως λέκτορας, στη συνέχεια ως επίκουρη καθηγήτρια και από το 2020 ως αναπληρώτρια καθηγήτρια (ΦΕΚ 1360 τ. Γ’/ 07-09-2020). Υπήρξε διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας κατά το 2019-2020. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα κλασικής αρχαιολογίας (εισαγωγικά, ειδίκευσης, φροντιστήρια και μαθήματα επιλογής) και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα ρωμαϊκής αρχαιολογίας. Είναι διευθύντρια από το 2019 της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Δίον, στην οποία υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως συνεργάτης εκπαιδεύοντας φοιτητές στην ανασκαφή, τακτοποίηση και καταγραφή αρχαιολογικού υλικού. Είναι επιστημονική υπεύθυνη δύο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του Δίου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη ενός ακόμη χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τις σαρκοφάγους της αυτοκρατορικής εποχής, ενώ συμμετείχε ως μέλος ΔΕΠ σε δύο ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ αντίστοιχα, το ένα με αντικείμενο τη ρωμαϊκή γλυπτική στην Ελλάδα και το άλλο τις επιγραφές της ανασκαφής του Δίου. Παράλληλα συμμετείχε και συμμετέχει σε μη χρηματοδοτούμενες επιστημονικές συνεργασίες με στόχο τη δημοσίευση αρχαιολογικού υλικού, όπως των γλυπτών του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης, των αυτοκρατορικών πορτρέτων του Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, των ρωμαϊκών γλυπτών του αρχαιολογικού μουσείου του Κιλκίς και των γλυπτών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του Δίου. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες για ρωμαϊκές σαρκοφάγους, τη μια εκ των οποίων στη σειρά Sarkophag-Studien του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, περισσότερα από 150 εκτενή και αναλυτικά λήμματα ρωμαϊκών γλυπτών σε επιστημονικούς καταλόγους μουσείων [κατάλογος γλυπτών αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙΙ και IV, κατάλογος αυτοκρατορικών πορτρέτων Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, κατάλογος ρωμαϊκών γλυπτών αρχαιολογικού μουσείου Κιλκίς (υπό δημοσίευση), άρθρα για διάφορες κατηγορίες γλυπτών (ρωμαϊκές σαρκοφάγους, επιτύμβια ανάγλυφα, πορτρέτα, ιδεαλιστικά γλυπτά) και πορίσματα ανασκαφικών ερευνών. Έχει επίσης επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους.

 

 

 

 

Βιογραφικό

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας με έμφαση στη ρωμαϊκή εποχή (ΦΕΚ 1360 τ. Γ’/ 07-09-2020).

Διευθύντρια της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Δίον (http://dion-excavation.web.auth.gr)

Η Ελένη Παπαγιάννη είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας με έμφαση στη ρωμαϊκή εποχή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Υπηρετεί στο Τμήμα αυτό από το 2011, αρχικά ως λέκτορας, στη συνέχεια ως επίκουρη καθηγήτρια και από το 2020 ως αναπληρώτρια καθηγήτρια (ΦΕΚ 1360 τ. Γ’/ 07-09-2020). Υπήρξε διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας κατά το 2019-2020. Διδάσκει στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα κλασικής αρχαιολογίας (εισαγωγικά, ειδίκευσης, φροντιστήρια και μαθήματα επιλογής) και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μαθήματα ρωμαϊκής αρχαιολογίας. Είναι διευθύντρια από το 2019 της Πανεπιστημιακής ανασκαφής στο Δίον, στην οποία υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως συνεργάτης εκπαιδεύοντας φοιτητές στην ανασκαφή, τακτοποίηση και καταγραφή αρχαιολογικού υλικού. Είναι επιστημονική υπεύθυνη δύο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του Δίου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπήρξε επιστημονική υπεύθυνη ενός ακόμη χρηματοδοτούμενου ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τις σαρκοφάγους της αυτοκρατορικής εποχής, ενώ συμμετείχε ως μέλος ΔΕΠ σε δύο ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη ΓΓΕΤ και το ΕΛΙΔΕΚ αντίστοιχα, το ένα με αντικείμενο τη ρωμαϊκή γλυπτική στην Ελλάδα και το άλλο τις επιγραφές της ανασκαφής του Δίου. Παράλληλα συμμετείχε και συμμετέχει σε μη χρηματοδοτούμενες επιστημονικές συνεργασίες με στόχο τη δημοσίευση αρχαιολογικού υλικού, όπως των γλυπτών του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης, των αυτοκρατορικών πορτρέτων του Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, των ρωμαϊκών γλυπτών του αρχαιολογικού μουσείου του Κιλκίς και των γλυπτών της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του Δίου. Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες για ρωμαϊκές σαρκοφάγους, τη μια εκ των οποίων στη σειρά Sarkophag-Studien του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου, περισσότερα από 150 εκτενή και αναλυτικά λήμματα ρωμαϊκών γλυπτών σε επιστημονικούς καταλόγους μουσείων [κατάλογος γλυπτών αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης ΙΙΙ και IV, κατάλογος αυτοκρατορικών πορτρέτων Εθνικού αρχαιολογικού μουσείου, κατάλογος ρωμαϊκών γλυπτών αρχαιολογικού μουσείου Κιλκίς (υπό δημοσίευση), άρθρα για διάφορες κατηγορίες γλυπτών (ρωμαϊκές σαρκοφάγους, επιτύμβια ανάγλυφα, πορτρέτα, ιδεαλιστικά γλυπτά) και πορίσματα ανασκαφικών ερευνών. Έχει επίσης επιμεληθεί δύο συλλογικούς τόμους.

 

 

 

 

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραφείο 303, Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, τηλ. 2310997493.

Πανεπιστημιακή ανασκαφή Δίου, Αρχαιολογικά εργαστήρια Δίον Πιερίας, τηλ. 2351053949.

2310997493

2310997493

Εκπαίδευση

2000 - 2007

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Β' κύκλος μεταπτυχιακών σπουδών- εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

1996 - 2000

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Β' κύκ΄λος μεταπτυχιακών σπουδών-μεταπτυχιακές σπουδές

1991 - 1995

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Δημοσιεύσεις

2023

A female portrait from the sanctuary of Isis at Dion and the constructed memory of the Early Roman colony, ANTIKE KUNST 2023

Eleni Papagianni

Journal Papers

2022

Το άγαλμα της "Ιουλίας Φρουγιανής Αλεξάνδρας" και η επανάχρηση γλυπτών στο Δίον, στο: Πλαστική στη ρωμαϊκή Ελλάδα: νέα ευρήματα, νέες έρευνες, διεθνές αρχαιολογικό συνέδριο

Ελένη Παπαγιάννη

Conferences

2021

Η μαρμάρινη οστοθήκη με γιρλάντες και όπλα στο Αρχαιολογικό μουσείο του Κιλκίς και η χρονολόγησή της, στο: Αρχαία Μακεδονία VIII, διεθνές συμπόσιο

Ελένη Παπαγιάννη

Conferences

2020

Εκτενή λήμματα αυτοκρατορικών πορτρέτων, στο: Εθνικό αρχαιολογικό μουσείο. Κατάλογος γλυπτών IV.1. Γλυπτά των ρωμαϊκών χρόνων: αυτοκρατορικά πορτρέτα, 93-122, 347-383

Ελένη Παπαγιάννη

2019

Εκτενή λήμματα 65 γλυπτών των ρωμαϊκών χρόνων, στο: Κατάλογος γλυπτών του αρχαιολογικού μουσείου Θεσσαλονίκης IV,

Ελένη Παπαγιάννη

Book Chapters

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Ρωμαϊκή αρχαιολογία Αρχαιολογία των ρωμαϊκών επαρχιών Γλυπτική των ρωμαϊκών χρόνων Ρωμαϊκές αποικίες Ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή Ρωμαϊκή Ελλάδα Ύστερη αρχαιότητα

Επαγγελματική Εμπειρία

2018 - 2020

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια κλασικής αρχαιολογίας

2015 - 2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επίκουρη καθηγήτρια επί θητεία κλασικής αρχαιολογίας

2011 - 2015

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Λέκτορας κλασικής αρχαιολογίας

2004 - 2011

Διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας

Φιλόλογος καθηγήτρια

1998 - 2004

Υπουργείο πολιτισμού

Αρχαιολόγος με σύμβαση εργασίας

Μαθήματα

2016 - 2024

Ρωμαϊκή αρχαιολογία (Μεταπτυχιακό)

2011 - 2020

Εισαγωγή στη ρωμαϊκή αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2020 - 2023

Εισαγωγή στην κλασική αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2021 - 2024

Κλασική αρχαιολογία: Πλαστική (Προπτυχιακό)

2019 - 2021

Πλαστικής της αρχαϊκής και κλασικής εποχής (Προπτυχιακό)

2014 - 2021

Ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή (Προπτυχιακό)

2021 - 2024

Πλαστική: Ελληνιστική - Ρωμαϊκή εποχή (Προπτυχιακό)

2011 - 2016

Πλαστική των ρωμαϊκών χρόνων (Προπτυχιακό)

2015 - 2018

Κεραμική της αρχαϊκής και κλασικής εποχής (Προπτυχιακό)

2016 - 2024

Φροντιστήριο κλασικής αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

2011 - 2014

Αρχιτεκτονική και πολεοδομία ρωμαϊκών χρόνων (Προπτυχιακό)

2014 - 2021

ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΣΧΕΔΙΟ (ΑΑΑ 313) (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΝΑΣΚΑΦΗ-ΣΧΕΔΙΟ (ΑΡΧ 251) (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

Ανασκαφική έρευνα, τεκμηρίωση και μελέτη αρχαιολογικού υλικού στο αρχαίο Δίον

Σε εξέλιξη

΅Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο

Σε λήξη

Υπηρεσίες πρόσβασης στα επιστημονικά δεδομένα της βιβλιοθήκης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Έχω αναλάβει το πρόγραμμα εκ μέρους του Τμήματος.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης