Χριστίνα
Παπακυριακού
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

301Α

 

 

2310997442 (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας) 2310992008 (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ)

Christina Papakyriakou

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Χριστίνα Παπακυριακού ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2014. Υπηρετεί στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διδάσκει το μάθημα «Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία» και συμμετέχει με διδακτική υποστήριξη σε μαθήματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, κεραμικής, νομισματικής, καθημερινού βίου, σελτζουκικής και οθωμανικής τέχνης μαζί με μέλη ΔΕΠ. Στα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα ψηφιδωτά δάπεδα, οι αγώνες και τα θεάματα, καθώς και οι σχέσεις παγανισμού-χριστιανισμού κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Χριστίνα Παπακυριακού ανήκει στο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 2014. Υπηρετεί στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών και στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Διδάσκει το μάθημα «Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία» και συμμετέχει με διδακτική υποστήριξη σε μαθήματα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, ζωγραφικής, κεραμικής, νομισματικής, καθημερινού βίου, σελτζουκικής και οθωμανικής τέχνης μαζί με μέλη ΔΕΠ. Στα κύρια επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα ψηφιδωτά δάπεδα, οι αγώνες και τα θεάματα, καθώς και οι σχέσεις παγανισμού-χριστιανισμού κατά την ύστερη αρχαιότητα.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

301Α

 

 

2310997442 (Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας) 2310992008 (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ)

Christina Papakyriakou

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

2022

«Φιλοθεάμονες γὰρ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων Βυζάντιοι». Public spectacles in Cοnstantinople during Late Antiquity. A review, στο: Δ. Π. Δρακούλης – Π. Ανδρούδης (επιμ.), Ἔκφρασις. Αφιέρωμα στον καθηγητή Βασίλη Κατσαρό, Θεσσαλονίκη 2022, 411-430

Christina Papakyriakou

Book Chapters

2021

Ludi Scaenici in Late Antique Constantinople: Aspects of Theatre in Late Antiquity, στο: D. Mourelatos (επιμ.), Art and Archaeology in Byzantium and Beyond. Essays in honour of Sophia Kalopissi-Verti and Maria Panayotidi-Kesisoglou (BAR International Series 3046), Oxford 2021, 195-208

Christina Papakyriakou

Book Chapters

2020

Ο ιππόδρομος της Κωνσταντινούπολης και τα θεάματα που φιλοξενούσε κατά την ύστερη αρχαιότητα, στο: : Π. Ανδρούδης (επίμ.), Όψεις του καθημερινού βίου στο Βυζάντιο, Θεσσαλονίκη 2020

Χριστίνα Παπκυριακού

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

2020 - 2024

Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (ΑΒΥ 901) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Βυζαντινή Κεραμική Σεμινάριο (ΑΒΥ 365/309) (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης