Χρίστος

Βλαχοκώστας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Αποφοίτησε το 2000 από το ΤΜΜ ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφία στο ΤΜΜ ΑΠΘ με ειδίκευση στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων». Έλαβε από το ΕCOCITY το πανελλαδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» για τη διδακτορική του διατριβή «Διερεύνηση σκοπιμότητας στρατηγικών αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό περιβάλλον». Συντονιστής ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο Μηχανικής της Αειφορίας (ΕΜΑ), όπου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα σχετικά – μεταξύ άλλων – με την ανάλυση κύκλου ζωής  αειφορικών τεχνολογιών, την αειφορική διαχείριση ενεργειακών πόρων, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, την περιβαλλοντική μηχανική, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αλληλεπιδράσεις με την κλιματική αλλαγή. Διατελεί μέλος της ομάδας SASC του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (ΕΔΑ -ΘΕΣΣ), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συντονιστής εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της αειφορίας της λίμνης Κορώνειας, μέλος της Διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, μέλος της Διοίκησης του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Βασικοί επιστημονικοί δείκτες:

  • Αριθμός δημοσιευμένων εργασιών σε περιοδικά με κριτές: 60
  • Δείκτης h (scopus h-index): 26, Αναφορές: >2500
  • Μέσος συντελεστής επίπτωσης ανά εργασία: 4,3 (5-year)
  • Δημοσιεύσεις στην περιοχή “Q1” της λίστας Scimago Journal & Country Rank: 37/57
  • Αριθμός βιβλίων: 1 «Αειφορική Διαχείριση και Κυκλική Οικονομία», ISBN 978-618-5393-25-0, Εκδόσεις Γιαχούδη, (Έκδοση: 1η/2022)

Δημοσιεύσεις: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25650943900

Βιογραφικό

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εργαστήριο Μηχανικής της Αειφορίας

Πολυτεχνική Σχολή, Κτήριο Δ, 8ος όροφος

+30 2310 995968

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αειφορική Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων Μηχανική της Αειφορίας Κυκλική Οικονομία Βιομηχανική Οικολογία Βιομηχανική Συμβίωση Αειφορικός Σχεδιασμός Προϊόντων Ανάλυση Κύκλου Ζωής Συστήματα Περιβαλλοντικής Διοίκησης Συστήματα Υποστήριξης Απόφασης Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης Περιβαλλοντική Μηχανική Απανθρακοποίηση Κλιματική Αλλαγή Ενεργειακά συστήματα Αέρια του Θερμοκηπίου Πολυκριτηριακή Ανάλυση Μαθηματικός προγραμματισμός Περιβαλλοντική Στατιστική "Έξυπνα" Εργαλεία Απόφασης Δείκτες αστικής αειφορίας και περιβάλλοντος Αειφορικές Αλυσίδας Αξίας Πράσινη εφοδιαστική

Χρίστος

Βλαχοκώστας

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αντιπρόεδρος Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Αποφοίτησε το 2000 από το ΤΜΜ ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφία στο ΤΜΜ ΑΠΘ με ειδίκευση στη «Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων». Έλαβε από το ΕCOCITY το πανελλαδικό βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009» για τη διδακτορική του διατριβή «Διερεύνηση σκοπιμότητας στρατηγικών αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό περιβάλλον». Συντονιστής ερευνητικής ομάδας στο Εργαστήριο Μηχανικής της Αειφορίας (ΕΜΑ), όπου έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 40 ερευνητικά προγράμματα σχετικά – μεταξύ άλλων – με την ανάλυση κύκλου ζωής  αειφορικών τεχνολογιών, την αειφορική διαχείριση ενεργειακών πόρων, την κυκλική οικονομία και τη διαχείριση αποβλήτων, την περιβαλλοντική μηχανική, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις αλληλεπιδράσεις με την κλιματική αλλαγή. Διατελεί μέλος της ομάδας SASC του Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) του ΑΠΘ και επισκέπτης καθηγητής στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας. Μεταξύ άλλων, διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας (ΕΔΑ -ΘΕΣΣ), μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Εφευρέσεων του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, συντονιστής εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση της αειφορίας της λίμνης Κορώνειας, μέλος της Διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, μέλος της Διοίκησης του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Βασικοί επιστημονικοί δείκτες:

  • Αριθμός δημοσιευμένων εργασιών σε περιοδικά με κριτές: 60
  • Δείκτης h (scopus h-index): 26, Αναφορές: >2500
  • Μέσος συντελεστής επίπτωσης ανά εργασία: 4,3 (5-year)
  • Δημοσιεύσεις στην περιοχή “Q1” της λίστας Scimago Journal & Country Rank: 37/57
  • Αριθμός βιβλίων: 1 «Αειφορική Διαχείριση και Κυκλική Οικονομία», ISBN 978-618-5393-25-0, Εκδόσεις Γιαχούδη, (Έκδοση: 1η/2022)

Δημοσιεύσεις: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25650943900

Βιογραφικό

Μαθήματα
2001 - 2024

Μετάδοση Θερμότητας (Προπτυχιακό)

2021 - 2024

Αειφορική Διαχείριση και Κυκλική Οικονομία (Προπτυχιακό)

2021 - 2024

Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Προπτυχιακό)

2010 - 2024

Διαχείριση Περιβάλλοντος (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

Energy and Climate Change (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2020

Sustainable Production and Consumption (Μεταπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης