Ευάγγελος

Βανίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Συνταξιούχος και συνεργαζόμενος με το Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών του Τμήματος Φυσικής

Τμήμα Φυσικής

Υπόγειο Ανατολικής Πτέρυγας
Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας
Τομέας Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών
Σχολή Θετικών Επιστημών
ΑΠΘ

+30 2310 99 8219

+30 2310 99 8219

Σύντομο Βιογραφικό

Ονομάζομαι Ευάγγελος Βανίδης του Δημητρίου και ήμουν αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης.

Από τον Αύγουστο του 2016 είμαι συνταξιούχος και συνεργαζόμενος με το Εργαστήριο Οπτικής και Φασματοσκοπίας του Τομέα Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης και Υλικών του Τμήματος Φυσικής του ίδιου Πανεπιστημίου.

Ασχολήθηκα και ασχολούμαι ακόμη με θέματα Οπτικής, στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Έρευνας.

Στην ιστοσελίδα που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δείτε:

 1. Ένα σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα (υπό κατασκευή)
 2. Τους ερευνητικούς τομείς με τους οποίους ασχολήθηκα (θεωρητικά και πειραματικά) και που είναι:
  • Η Συμβολομετρία Speckle
  • Η Οπτική Fourier
  • Η μελέτη ιδιοτήτων των φωτοδιαθλαστικών υλικών και
  • Η μελέτη των ηλεκτρο-οπτικών και ηλεκτρο-στροφικών ιδιοτήτων των κρυσταλλικών υλικών
 3. Δημοσιευμένες εργασίες μου ατομικές ή σε συνεργασία με συναδέλφους
  (υπό κατασκευή)
 4. Τη συγγραφική μου δραστηριότητα που αφορά ειδικά θέματα Οπτικής, καθώς και βοηθήματα προς χρήση των φοιτητών ή άλλων ενδιαφερόμενων. Τα βιβλία και τα βοηθήματα είναι σε μορφή PDF και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε για προσωπική χρήση. Με μόνη και σαφή απαγόρευση, της εμπορικής τους εκμετάλλευσης.
Εκπαίδευση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικής

Πτυχίο Φυσικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικής

Μεταπτυχιακό Ραδιοηλεκτρολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φυσικής

Διδακτορικό Φυσικής (Οπτική)

Επαγγελματική Εμπειρία

Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Συμβολομετρία Speckle Οπτική Fourier Μελέτη ιδιοτήτων των φωτοδιαθλαστικών υλικών Μελέτη των ηλεκτρο-οπτικών και ηλεκτρο-στροφικών ιδιοτήτων των κρυσταλλικών υλικών
Σειρά βιβλίων: 'ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΟΠΤΙΚΗ'
Σειρά μελετών: 'ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΟΠΤΙΚΗ'
Σειρά φοιτητικών βοηθημάτων: 'ΚΥΜΑΤΙΚΉ - ΟΠΤΙΚΗ'

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης