Αναστάσιος

Τάντσης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη με έμφαση στη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αναστάσιος Τάντσης είναι αναπληρωτής καθηγητής «Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης με έμφαση στην αξιοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Είναι αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Συνεργάστηκε σε μελέτες μουσείων, πολιτιστικών κέντρων και αστικών αναπλάσεων με το γραφείο KATERINA TSIGARIDA ARCHITECTS. Εργάστηκε στα τμήματα παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτηρίων του (πρώην) Υπουργείου Αιγαίου. Για δύο χρόνια ήταν επισκέπτης ερευνητής στο University of Illinois των ΗΠΑ. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα μαθήματα και η έρευνά του επικεντρώνονται σε ζητήματα Βυζαντινής αρχαιολογίας, πολιτιστικής διαχείρισης και μουσειολογίας. Εκτός από το τμήμα του, διδάσκει, επίσης, στο τμήμα αρχιτεκτόνων και σε δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στο ΑΠΘ. Συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο είναι διαθέσιμο στη σελίδα https://auth.academia.edu/AnastasiosTantsis.

Βιογραφικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

Γραφείο 302

+30 2310 9 95488

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη Διαχείριση και Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αγαθού Μεσαιωνική Αρχιτεκτονική Χορηγία, Ιδεολογία και Πολιτική
Δεξιότητες
Αγγλική Γλώσσα
Ιταλική Γλώσσα
Γαλλική Γλώσσα
Τουρκική Γλώσσα
Βουλγαρική Γλώσσα
Microsoft Office
Websites CMS
Autocad

Αναστάσιος

Τάντσης

Αναπληρωτής Καθηγητής
Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη με έμφαση στη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αναστάσιος Τάντσης είναι αναπληρωτής καθηγητής «Βυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης με έμφαση στην αξιοποίηση και διαχείριση του πολιτιστικού αγαθού» στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Είναι αρχιτέκτονας με μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό στη Βυζαντινή Αρχαιολογία. Συνεργάστηκε σε μελέτες μουσείων, πολιτιστικών κέντρων και αστικών αναπλάσεων με το γραφείο KATERINA TSIGARIDA ARCHITECTS. Εργάστηκε στα τμήματα παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων κτηρίων του (πρώην) Υπουργείου Αιγαίου. Για δύο χρόνια ήταν επισκέπτης ερευνητής στο University of Illinois των ΗΠΑ. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα μαθήματα και η έρευνά του επικεντρώνονται σε ζητήματα Βυζαντινής αρχαιολογίας, πολιτιστικής διαχείρισης και μουσειολογίας. Εκτός από το τμήμα του, διδάσκει, επίσης, στο τμήμα αρχιτεκτόνων και σε δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς στο ΑΠΘ. Συμμετείχε σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δώσει διαλέξεις μετά από πρόσκληση στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το συγγραφικό του έργο είναι διαθέσιμο στη σελίδα https://auth.academia.edu/AnastasiosTantsis.

Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία
2024

Α.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη με έμφαση στη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού.

2021

Α.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Βυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη με έμφαση στη διαχείριση και αξιοποίηση του πολιτιστικού αγαθού.

2017 - 2021

Α.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επίκουρος Καθηγητής

2013 - 2017

Α.Π.Θ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Λέκτορας

2012

Α.Π.Θ. Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Διδάσκων

Περιγραφή Θέσης:

Ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων ιστορίας αρχιτεκτονικής και τέχνης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Επίβλεψη ερενητικών εργασίων.

2012

Α.Π.Θ. ΔΠΜΣ Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

Διδάσκων

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων και επιλογής. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών. Εξέταση διπλωματικών εργασίων.

2019

Α.Π.Θ. ΔΠΜΣ Φυσικές και Χημικές Μέθοδοι Διάγνωσης Φθοράς Υλικών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Διδάσκων

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία υποχρεωτικού μαθήματος.

2017 - 2017

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τμήμα Αρχιτεκτόνων

Εντεταλμένος Δι΄δασκων

Περιγραφή Θέσης:

Διδασκαλία δύο μαθημάτων ιστορίας αρχιτεκτονικής. «Αρχιτεκτονική της Αρχαιότητας» και «Μοντέρνα Αρχιτεκτονική» κατά το εαρινό εξάμηνο.

2009 - 2012

Α.Π.Θ./ Τεχνική Υπηρεσία

Μόνιμος Υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών

2005 - 2007

University of Illinois at Urbana-Champaign/ School of Architecture

International Visiting Scholar

Περιγραφή Θέσης:

Μετά από πρόσκληση του καθηγητή Robert Ousterhout.

2002 - 2009

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής/ Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Μόνιμος Υπάλληλος ΠΕ3 Αρχιτεκτόνων

Περιγραφή Θέσης:

Παράλληλα άσκηση καθηκόντων στα τμήματα Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτηρίων.

1995 - 2002

KATERINA TSIGARIDA ARCHITECTS

Συνεργάτης Μελετητής - Αρχιτέκτονας

Μαθήματα
2014 - 2024

ΑΑΑ 314 Μουσειολογία – Μουσειογραφία (Προπτυχιακό)

2015 - 2024

ΑΑΑ 313/ ΑΡΧ 251 Ανασκαφή – Σχέδιο (Προπτυχιακό)

2013 - 2024

ΑΒΥ 601 Βυζαντινή Αρχιτεκτονική (Προπτυχιακό)

2013 - 2024

ΑΒΥ 606 Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

2013 - 2024

ΑΒΥ 101 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2020 - 2022

ΑΒΥ 218 / ΑΒΥ 251 Μνημειακή Τοπογραφία Θεσσαλονίκης (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΡΧ 314 Εισαγωγή στις Μουσειακές Σπουδές. Σεμινάριο (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΒΥ 703 Υλικά Αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού Ι (Μεταπτυχιακό)

2021 - 2021

ΑΒΥ 302 Θέματα Αρχιτεκτονικής 10ου - 18ου αι. (Προπτυχιακό)

2020 - 2021

ΑΒΥ 711 Αρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και στη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2019

ΑΒΥ 702 Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογιας (Μεταπτυχιακό)

2017 - 2020

ΑΒΥ 312 Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

Υ05 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΩΝ (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2024

Υ04 - ΔΙΚΑΙΟ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (Μεταπτυχιακό)

2013 - 2014

2Θ408 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ:ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ,ΙΣΛΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Προπτυχιακό)

2013 - 2014

2Θ403 - Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 10ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ (Προπτυχιακό)

2014

03TH10 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΡΩΜΗ, ΒΥΖΑΝΤΙΟ, ΙΣΛΑΜ) (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

Υ02 Ιστορία και Φιλοσοφία της Τέχνης (Μεταπτυχιακό)

2015 - 2021

05TH10 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2: Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΗ ΔΥΣΗ, 9ος- 19ος ΑΙ. (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

02TH10 - ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1: ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- ΡΩΜΗ- ΒΥΖΑΝΤΙΟ- ΙΣΛΑΜ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ) (Προπτυχιακό)

2014 - 2017

08EX30 - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΜΒΑΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ- 19ος ΑΙΩΝΑΣ) (Προπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2012

Η Αρχιτεκτονική Σύνθεση στο Βυζάντιο. Εισαγωγή.

Α. Τάντσης

Books

2014

Un palais paléologue à Thessalonique στο É.Malamut - M. Ouerfelli (επιμ.), Villes méditerranéennes au Moyen Âge, Aix-en-Provence 2014, 75-88

A. Tantsis

Book Chapters

2014

Η χρονολόγηση του ναού της Οδηγήτριας στον Μυστρά, Βυζαντιακά 31 (2014), 179-204

Α. Τάντσης

Journal Papers

2023

Architecture of the Church of Saint Euphemia στο E. Akyurek (επιμ.), Saint Euphemia and Her Church in Istanbul, GABAM Istanbul, 86-129

A. Tantsis

Book Chapters

Projects

Πανεπιστημιακή Ανασκαφή των Φιλίππων

Μέλος της ομάδας ανασκαφής

Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στη θέση Λούτρες στο Μόχλο Σητείας

Συνεργάτης της ανασκαφής

Διερεύνηση του ρόλου των ψηφιακών πολυμέσων στην καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση της αρχαιολογικής έρευνας

Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου

Η Τεκμηρίωση της Μεσοβυζαντινής Θεσσαλονίκης και η κατανόηση της πολεοδομικής της ανάπτυξης βάσει των αρχαιολογικών καταλοίπων και των αρχειακών πληροφοριών

Συνεργάτης στο έργο

Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για τη Μελέτη του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης

Επικεφαλής Ομάδας Μελέτης η οποία διακρίθηκε στις 12 ανάμεσα στις 42 που κατατέθηκαν.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης