Αθηνά

Πεγκλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997285

Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοιν. Ανθρωπολογίας, Αίθ. 104, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

 

https://lama.auth.gr/

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Αθηνά Πεγκλίδου σπούδασε Φιλοσοφία, Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Α.Π.Θ. (Πτυχίο,1993), Κοινωνική Ανθρωπολογία (D.E.A.,1995) & (Thèse en Doctorat, 2004) στην École des Hautes Études en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.), Ανθρωπολογικό Ντοκιμαντέρ στα πανεπιστήμια Nanterre – Paris X & École Pratique des Hautes Études (E.P.H.E.) (D.E.A., 1998) στο Παρίσι. Μελέτησε τις έμφυλες νοηματοδοτήσεις του καταναγκασμού της καθαριότητας και της κατάθλιψης στο ελληνικό πλαίσιο, τη διαχείριση διαφορετικών θεραπευτικών εξουσιών μέσα από εθνογραφική έρευνα στα θεραπευτικά δρομολόγια ανάμεσα στο ιατρικό, το θρησκευτικό και τα όρια τους (πρακτικούς γιατρούς, μάγους, μοναχούς). Ανέλυσε τη σχέση υποκειμενικότητας και αυτό-ίασης, κατανάλωσης  ψυχοφαρμάκων και των κοινωνικών και ψυχοσωματικών παρενέργειών τους, φροντίδας και νοσηλείας. Έχει διεξάγει εθνογραφικές μελέτες πάνω στην έμφυλη εμπειρία του ελληνοαλβανικού συνόρου με οπτικά μέσα (2004-7), στην ηθική οικονομία των δώρων και αντιδώρων στο ιατρικό πλαίσιο (2011-12), στη σχέση κοινωνικής ευαλωτότητας, ανισότητας και σχιζοφρένειας (2013-15), την κατασκευή της θυσίας και του ηρωισμού την εποχή του Covid-19 (2019-20). Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με τη σχέση αποικιοκρατίας και λαογραφίας χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό άξονα τη σχέση της με τα οπτικοακουστικά μέσα και τις εικόνες του λαϊκού πολιτισμού (2017-18). Συμμετείχε στο πρόγραμμα COST Action IS1206 Femicide Across Europe (2013-17) και στη δημιουργία του European Observatory on Femicide (E.O.F.) το 2018. Το 2019 ανέλαβε την οργάνωση της ερευνητικής ομάδας του Παρατηρητηρίου στην Ελλάδα και του https://femicide.gr/. Είναι μέλος του γνωμοδοτικού συμβουλίου του European Observatory on Femicide (E.O.F.).

Σπουδές
1998 - 2004

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (E.H.E.S.S.), Παρίσι

Anthropologie-Ethnologie et anthropologie sociale

Διδακτορική Διατριβή (Thèse en Doctorat)

1997 - 1998

Πανεπιστήμιο Paris I και Paris X (Nanterre)

Κινηματογράφος, Τηλεόραση και Οπτικοακουστικά Μέσα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.) στο Ανθρωπολογικό Σινεμά & Ντοκιμαντέρ

1994 - 1996

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Ε.Η.Ε.S.S.), Παρίσι

Anthropologie-Ethnologie et anthropologie sociale

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (D.E.A.), στην Κοινωνική Ανθρωπολογία & Εθνολογία

1989 - 1993

Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Φιλοσοφίας/Παιδαγωγικής/Ψυχολογίας (κατευθ. Ψυχολογία)

Πτυχίο

Επαγγελματική Εμπειρία
2024

Ελληνικό Ανοιχτό Παν/μιο

Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδές Φύλου: μεθοδολογίες, θεωρίες, πολιτικές

2022 - 2024

Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

Διδάσκουσα, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσια Υγεία και Πολιτική Υγείας

2021 - 2022

Δήμος Ιωαννιτών

Συντονίστρια Διαπολιτισμικού Κέντρου Κοινωνικής Ένταξης «Ακαδημία»

2020 - 2021

Άρσις

Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας, Safe Zone, Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ιωάννινα

2016 - 2019

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες

Συντονίστρια Κοινωνικής Υπηρεσίας/Υπεύθυνη έμφυλης και εδνοοικογενειακής βίας, Ιωάννινα

2017 - 2020

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Συμβουλευτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων

2017

Τμήμα Δημοσιογραφίας & ΜΜΕ, Α.Π.Θ.

Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80, Η Γλώσσα του Ντοκιμαντέρ

2016

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Παν/μιο

Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80, Θεωρία και Μεθοδολογία του Κινηματογράφου

2010 - 2014

Ιατρική Σχολή Παν/μιου Ιωαννίνων

Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διαχείριση του Πόνου

2004 - 2011

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80, Ανθρωπολογία του Φύλου και της Συγγένειας, Ανθρωπολογία της Υγείας, Φύλο και Υγεία, Ανθρωπολογία του Σώματος, Ανθρωπολογία της Οδύνης, Εθνογραφικός Κινηματογράφος, Η κάμερα στην έρευνα πεδίου: ζητήματα σκηνοθεσίας και αυτο-σκηνοθεσίας, Σωματικές ασκήσεις με την κάμερα στο χέρι

Δημοσιεύσεις
2019

Είναι η ίαση ζήτημα τεχνικής, πίστης ή συμβολισμού; Από τη δραστικότητα της δομής στη θεραπεία του δρώντος υποκειμένου, Σύγχρονα Θέματα, 145-156

Journal Papers

2012

Mais finalement qui gère mon âme »: paroles hybrides et pratiques confrontées dans la psychiatrisation de la possession dans l’Orthodoxie Grecque contemporain, Sciences Sociales des religions, 163 :83-103

Journal Papers

2010

Lines in the family: aspects of family-related migration in Greek-Albanian border, Balkanologie, vol. XII (2)

Journal Papers

2010

Healing itineraries of Greek “depressed” women: Power relations and agency in therapeutic pluralism,Anthropology and Medicine, 17(1):41-47

Journal Papers

Μαθήματα
2023 - 2024

ΛΑΚ901 Φροντιστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Λαογραφίας: Οπτικo-ηχητικές δημιουργίες και ερευνητικές διαδικασίες (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΛΑΚ 151 Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΛΑΚ 353 Φύλο, συγγένεια, σεξουαλικότητα (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΛΑΚ 231  Οπτική Ανθρωπολογία και Εθνογραφικός Κινηματογράφος (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

ΛΑΚ314, Συμβολική Σκέψη και Ιδεολογία: Πανδημίες, επιδημίες, συνδημίες από τη σκοπιά της ανθρωπολογίας της υγείας (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΙΑΛ701 Εθνολογική και λαογραφική έρευνα (Μεταπτυχιακό)

Projects
2019-2024

European Observatory on Femicide

2013-2018

European Cooperation in Science and Technology (COST) Femicide Across Europe

2013-2015 Μεταδιδακτορική έρευνα Αριστεία II, «Ανισότητες και ψυχική καταπόνηση: κοινωνικές συνθήκες, δρώντες και ιδεολογίες των επαγγελματιών στη σύγχρονη Ελλάδα» («Inequalities in Mental Distress:Social conditions, agents and professional ideologies in contemporary Greece»- InMED), Τμήμα Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Αιγαίου. (επιστ. υπευθ. Α. Ζήση)

2011-2012 Μεταδιδακτορική Έρευνα Αριστεία Ι, Προσφορές, δώρα και χρηματισμός: ζητήματα εξουσίας, αντίστασης και αυτονομίας στο σύγχρονο ελληνικό ιατρικό πλαίσιο, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ (επιστημ. υπεύθ. Α. Μπακαλάκη)

2005-2006 Μεταδιδακτορική Έρευνα Πυθαγόρας ΙΙ, Μετανάστευση, σύνορα, πολιτισμικές ταυτότητες και εθνοτικές ομάδες στην Ελληνοαλβανική μεθόριο, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (επιστ. υπευθ. Β. Νιτσιάκος)

2000-2001 Κ.Ε.Θ.Ι. (Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας), Χρηματοδότηση έρευνας στο αντικείμενο Φύλο και Κοινωνική Πολιτική, «  Η διαχείριση της ψυχικής ασθένειας. Το παράδειγμα της κατάθλιψης. Ανάμεσα στον ψυχίατρο, τον ιερέα και το μάγο. Μια ανθρωπολογική μελέτη των παράλληλων δρόμων αναζήτησης θεραπείας »

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ανθρωπολογία της Υγείας Ανθρωπολογία του Φύλου και της Έμφυλης Βίας Οπτική Εθνογραφία Δημόσια Ανθρωπολογία

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης