Ναταλία-Φλώρα

Πούλου

Καθηγήτρια
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Σύντομο Βιογραφικό

Η Ναταλία Πούλου είναι Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας. Από το 2003 υπηρετεί στο ίδιο πανεπιστήμιο ως μέλος ΔΕΠ.
Το 1979 απέκτησε το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1981 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Πολιτισμό από το Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne, Παρίσι και το 1985 τον διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Πολιτισμό από το ίδιο πανεπιστήμιο (Sorbonne). Θέμα διατριβής: ‘Παλαιοχριστιανική Σάμος: η προσφορά του αρχαιολογικού υλικού’ / “Samos paléochrétienne: l’apport du matériel archéologique ».
Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Κατά τα έτη 2021-2023 διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Τα έτη 2017-2019 ήταν Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας.
Κατά τα έτη 2011-2019 ήταν μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών – École française d’Athènes. Ήταν επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Université Paris Ι, Panthéon Sorbonne, στο Università di Bologna και στο Université Aix – Marseille. Συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες. Έχει διευθύνει ή έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφικές έρευνες, ενώ τα τελευταία χρόνια (2014 έως σήμερα) διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση Λούτρες Μόχλου στην Κρήτη. Από το 2012 συμμετέχει στην ομάδα της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του ΑΠΘ στους Φιλίππους, ενώ από το 2019 ανέλαβε την διεύθυνση της ανασκαφής.
Έχει γράψει 11 βιβλία και περισσότερες από 60 μελέτες και άρθρα.
Οι κύριοι τομείς της διδασκαλίας και έρευνας είναι η βυζαντινή αρχαιολογία, η βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική, η αρχιτεκτονική και η τοπογραφία. Ειδικότερα ασχολείται με τους θαλάσσιους δρόμους και την επικοινωνία στο Βυζάντιο, το εμπόριο, την παραγωγή και την διακίνηση των προϊόντων κατά την μεταβατική περίοδο του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.), τους μηχανισμούς παραγωγής και διακίνησης της βυζαντινής κεραμικής (αρχαιολογική και αρχαιομετρική έρευνα)’ επίσης, ασχολείται με την εξέλιξη της πόλης και των αγροτικών εγκαταστάσεων κατά την μεταβατική περίοδο του Βυζαντίου.

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο κτήριο Φιλοσοφικής, γραφείο 314

2310997273

2310997273

Natalia Poulou

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1 Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία 2 Βυζαντινή αρχαιολογία 3 Θαλάσσιοι δρόμοι και επικοινωνία στο Βυζάντιο 4 Ενάλια αρχαιολογία 5 Αρχιτεκτονική 6 Τοπογραφία 7 Εμπόριο, παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κατά τον πρώιμο βυζαντινό Μεσαίωνα 8 Βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική (παραγωγή και διακίνηση, αρχαιομετρία) 9 Βενετική κεραμική – οθωμανική κεραμική
Δεξιότητες
Χρήση ΗΥ
Γνώση Γαλλικής γλώσσας
Γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση ιταλικής γλώσσας
Γνώση Γερμανικής γλώσσας

Ναταλία-Φλώρα

Πούλου

Καθηγήτρια
Βυζαντινή Αρχαιολογία
Σύντομο Βιογραφικό

Η Ναταλία Πούλου είναι Καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Τομέας Αρχαιολογίας. Από το 2003 υπηρετεί στο ίδιο πανεπιστήμιο ως μέλος ΔΕΠ.
Το 1979 απέκτησε το πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 1981 έλαβε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (DEA) στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Πολιτισμό από το Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne. Université de Paris I – Panthéon – Sorbonne, Παρίσι και το 1985 τον διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Βυζαντινή Αρχαιολογία και Πολιτισμό από το ίδιο πανεπιστήμιο (Sorbonne). Θέμα διατριβής: ‘Παλαιοχριστιανική Σάμος: η προσφορά του αρχαιολογικού υλικού’ / “Samos paléochrétienne: l’apport du matériel archéologique ».
Από το 2020 είναι Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. Κατά τα έτη 2021-2023 διετέλεσε Πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ. Τα έτη 2017-2019 ήταν Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας.
Κατά τα έτη 2011-2019 ήταν μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών – École française d’Athènes. Ήταν επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Université Paris Ι, Panthéon Sorbonne, στο Università di Bologna και στο Université Aix – Marseille. Συμμετέχει σε πολλούς διεθνείς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες. Έχει διευθύνει ή έχει λάβει μέρος σε πολλά ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Έχει λάβει μέρος σε πολλές ανασκαφικές έρευνες, ενώ τα τελευταία χρόνια (2014 έως σήμερα) διευθύνει την πανεπιστημιακή ανασκαφή στη θέση Λούτρες Μόχλου στην Κρήτη. Από το 2012 συμμετέχει στην ομάδα της Πανεπιστημιακής ανασκαφής του ΑΠΘ στους Φιλίππους, ενώ από το 2019 ανέλαβε την διεύθυνση της ανασκαφής.
Έχει γράψει 11 βιβλία και περισσότερες από 60 μελέτες και άρθρα.
Οι κύριοι τομείς της διδασκαλίας και έρευνας είναι η βυζαντινή αρχαιολογία, η βυζαντινή και μεταβυζαντινή κεραμική, η αρχιτεκτονική και η τοπογραφία. Ειδικότερα ασχολείται με τους θαλάσσιους δρόμους και την επικοινωνία στο Βυζάντιο, το εμπόριο, την παραγωγή και την διακίνηση των προϊόντων κατά την μεταβατική περίοδο του Βυζαντίου (7ος-9ος αι.), τους μηχανισμούς παραγωγής και διακίνησης της βυζαντινής κεραμικής (αρχαιολογική και αρχαιομετρική έρευνα)’ επίσης, ασχολείται με την εξέλιξη της πόλης και των αγροτικών εγκαταστάσεων κατά την μεταβατική περίοδο του Βυζαντίου.

Επαγγελματική Εμπειρία
2018 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Καθηγήτρια / Μέλος ΔΕΠ

2013 - 2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Μέλος ΔΕΠ

2011 - 2013

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια / Μέλος ΔΕΠ

2007 - 2011

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επίκουρη καθηγήτρια (επί θητεία)

2003 - 2007

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Λέκτορας

2021 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ)

2020 - 2023

Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)/ΥΠΠΟ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

2017 - 2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Τομέας Αρχαιολογίας

Διευθύντρια του Τομέα Αρχαιολογίας

2019 - 2023

ΥΠΠΟ / Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ)

2014 - 2015

ΥΠΠΟ / Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ)

2011 - 2019

École française d’ Athènes

Μέλος του Conseil scientifique

2016 - 2016

Università di Bologna

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

2015 - 2015

Université Aix - Marseille

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

2013 - 2013

Università di Bologna

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

2012 - 2012

Université Paris Ι, Panthéon-Sorbonne

Επισκέπτρια Καθηγήτρια

1994 - 1997

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας (σύμβαση Ν. 407)

1999 - 2000

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Λέκτορας Βυζαντινής Αρχαιολογίας (σύμβαση Ν. 407)

1994 - 1997

Εθνικό ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) / Ινστιντούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ)

Ερευνήτρια

Μαθήματα
1994 - 1995

Υστερορωμαϊκή και Βυζαντινή Κεραμική (Προπτυχιακό)

1995 - 1996

Παλαιοχριστιανική Γλυπτική : ο ρόλος της Κωνσταντινούπολης και της Ραβέννας και η σημασία των τοπικών εργαστηρίων (Προπτυχιακό)

1995 - 1996

Η επίδραση της μικροτεχνίας (ασήμι, ελεφαντόδοντο, γυαλί) στην κεραμική παραγωγή της παλαιοχριστιανικής και μεσοβυζαντινής περιόδου (Προπτυχιακό)

1998 - 2000

Βυζαντινή κεραμική: εξέλιξη, κέντρα παραγωγής, εισηγμένα αγγεία και τοπική παραγωγή (Μεταπτυχιακό)

1997 - 2017

Βυζαντινή κεραμική (Μεταπτυχιακό)

2003 - 2009

Εισαγωγή στη Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία ABY 101 (Προπτυχιακό)

2003 - 2004

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 (Προπτυχιακό)

2003 - 2004

Παλαιοχριστιανική γλυπτική-μικροτεχνία ΑΒΥ 208 (Προπτυχιακό)

2004 - 2005

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 (Προπτυχιακό)

2004 - 2024

Ανασκαφή-Σχέδιο ΑΑΑ 313 (Προπτυχιακό)

2005 - 2006

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 (Προπτυχιακό)

2006 - 2023

Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία ΑΒΥ 601 (Προπτυχιακό)

2007 - 2008

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 (Προπτυχιακό)

2008 - 2009

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 (Προπτυχιακό)

2008 - 2009

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού I ΑΒΥ 876 (Μεταπτυχιακό)

2005 - 2006

Βυζαντινή κεραμική: τυπολογία και αρχαιομετρική έρευνα (Μεταπτυχιακό)

2009 - 2022

Βυζαντινή Αρχιτεκτονική ΑΒΥ 601 / ΑΒΥ 651 (Προπτυχιακό)

2009 - 2011

Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία ΑΒΥ 601 (Προπτυχιακό)

2009 - 2011

Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 606 (Προπτυχιακό)

2009 - 2010

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ ΑΒΥ 880 (Μεταπτυχιακό)

2010 - 2011

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού I ΑΒΥ 876 (Μεταπτυχιακό)

2011 - 2012

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού Πολιτισμού ΙΙΙ ΑΒΥ 878 (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2012

La céramique byzantine à glaçure de son apparition (7e s.) au 15e s. (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2012

Les installations insulaires de la mer Egée pendant la période de transition (7e- 9e s.) : l’apport de la culture matérielle. (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2013

Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία ΑΒΥ 601 (Προπτυχιακό)

2012 - 2014

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού Ι ΑΒΥ 876 (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2013

Ειδικά θέματα βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 875 (Μεταπτυχιακό)

2013 - 2014

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ ΑΒΥ 880 (Μεταπτυχιακό)

2013 - 2014

Παλαιοχριστιανική Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2013 - 2017

Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας ΑΒΥ Δ2 (Μεταπτυχιακό)

2013 - 2024

Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας ΑΒΥ Δ1 (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2021

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ ΑΒΥ Δ3 (Μεταπτυχιακό)

2021 - 2022

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας ΙΙ ΑΒΥ Δ3 (Μεταπτυχιακό)

2021 - 2022

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΙΙ ΑΒΥ Δ2α (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2015

Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία/Φροντιστήριο ΑΒΥ 312. (Προπτυχιακό)

2014 - 2015

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο Ι ΑΒΥ 704 (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2015

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού ΙΙΙ ΑΒΥ 878 (Μεταπτυχιακό)

2015 - 2016

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ ΑΒΥ 705 (Μεταπτυχιακό)

2016 - 2017

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού Ι ΑΒΥ 702 (Μεταπτυχιακό)

2016 - 2017

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο ΙΙ ΑΒΥ 705 (Μεταπτυχιακό)

2017 - 2024

Βυζαντινή Κεραμική ΑΒΥ 309 / ABY 365 (Προπτυχιακό)

2017 - 2018

Υλικά αντικείμενα του Βυζαντινού πολιτισμού ΙΙ ΑΒΥ 703 (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2019

Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία/Φροντιστήριο ΑΒΥ 312 (Προπτυχιακό)

2018 - 2019

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο III ABY 707 (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2021

Οργάνωση και χρήση του χώρου στο Βυζάντιο III ABY 707 (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2021

Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία/Φροντιστήριο ΑΒΥ 312 (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΑΒΥ 901 (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Βυζαντινή κεραμική ΑΒΥ 309 / ΑΒΥ 365 (Προπτυχιακό)

2021 - 2022

Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία ΑΒΥ Δ2 (Μεταπτυχιακό)

2022 - 2023

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ΑΒΥ Δ1α (Μεταπτυχιακό)

2022 - 2023

Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙΙ ΑΒΥ Δ3 (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας Ι ΑΒΥ Δ1α (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας ΙΙ ΑΒΥ 702 (Μεταπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2022

Δίκτυα, συνδετικότητα και υποδομές ανεφοδιασμού στο Αιγαίο και το Ιόνιο Πέλαγος (7ος – 9ος αι.)

Ναταλία Πούλου και Μαρία Λεοντσίνη

Book Chapters

2023

Digging in the Dark. The islands of the Aegean and Crete from Late Antiquity to the Early Middle Ages

Natalia Poulou

Book Chapters

2018

From Town to Countryside: Middle-Byzantine Bath-Houses in Eastern Crete and Their Changing Functions

Natalia Poulou and Anastasios Tantsis

Journal Papers

2021

Polychrome Ware: The Long Journey of Decorative Motifs

Natalia Poulou

Book Chapters

2022

Reassessing Urban Continuity in Early medieval Philippi

Natalia Poulou

Book Chapters

Projects
BRIA . The Landscape and Rock-cut Architecture of Byzantine and Medieval Thrace

The Landscape and Rock-cut Architecture of Byzantine and Medieval Thrace

Project Grant of Dumbarton Oaks

Ερευνητικό πρόγραμμα για την ανασκαφή στις Λούτρες Μόχλου

Project Grant of GABAM, , Center for Late Antique and Byzantine Studies, Koç University

Ερευνητικό πρόγραμμα για τα βυζαντινά Λουτρά στον Μόχλο, Κρήτη

European project BSUDRA. Black Sea – Unity and Diversity in the Roman Antiquity

Εμπορικά δίκτυα στο Αιγαίο και την Μαύρη Θάλασσα

Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ Πυθαγόρας ΙΙ. Τα αγγεία μεταφοράς προϊόντων και οι θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στο Αιγαίο από τον 5ο μέχρι τον 9ο αι. μ.Χ

Θαλάσσιοι εμπορικοί δρόμοι στο Αιγαίο (5ος-9ος αι. μ.Χ.). Η σημασία των αγγείων μεταφοράς.

Πετρογραφική ανάλυση της προέλευσης της πρωτοβυζαντινής κεραμικής από την ανασκαφή της Ψείρας, Κρήτη

Πετρογραφική ανα΄λυση σε περισσότερα από 150 δείγματα προερχόμενα από την κεραμική της Ψείρας

Ερευνητικό πρόγραμμα: Βυζαντινοί λύχνοι από την ανασκαφή της Αρχαίας Αγοράς της Θεσσαλονίκης

Ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΚΒΕ

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης