Αικατερίνη

Μανδαλάκη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ, Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχαία Ιστορία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Projects
Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αρχαία Ελληνική Ιστορία (πολιτειακοί θεσμοί, κοινωνικοί θεσμοί και οικονομικές δομές των πόλεων της αρχαίας Ελλάδος) Αρχαία Ελληνική Επιγραφική Αρχαία Ελληνική Θρησκεία Αρχαίο Ελληνικό Δίκαιο

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης