Κυριακή
Βαστέλη
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Πανεπιστημιακή Ανασκαφή Δίου

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή (νέο κτήριο), γρ. 302 και Αρχαιολογικά Εργαστήρια Δίου

2310997211

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού». Από το 1991 υπηρετεί στον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό.

Συμμετέχει ανελλιπώς στην Πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου από το 1982 ως υπεύθυνη ανασκαφικών τομέων και με ευθύνη άσκησης φοιτητών στην αρχαιολογία πεδίου. Παράλληλα ασχολείται με την καταγραφή και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των ευρημάτων της ανασκαφής, την οργάνωση του αρχειακού υλικού της καθώς και με ποικιλία δραστηριοτήτων των Ανασκαφικών Εργαστηρίων στο Δίον.

Ως μόνιμη επιστημονική συνεργάτης της ανασκαφής έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις, συνέδρια, ημερίδες, αρχαιολογικές εκθέσεις (Αλέξανδρος και Ανατολή-Θεσσαλονίκη, Alexander the Great. Treasures from an epic era of Hellenism-Ν. Υόρκη, Gods and Mortals at Olympus-Ν. Υόρκη, Η Ανασκαφή του Δίου. Μια Διαδρομή 90 Χρόνων 1928-2018-Θεσσαλονίκη κ.ά.) καθώς και  σε 28 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου του Δίου με την χρήση νέων πρωτοποριακών μεθόδων και την εφαρμογή πολυμέσων (Μελέτη-οργάνωση αρχαιολογικού πάρκου στο Δίον, Alexander, Archeotool, Archatour, Olympos, Proreal, Orion, Archaeocop, Surgical Excavation, Συντήρηση και ανάδειξη του ψηφιδωτού του Διονύσου στο Δίον, Μαρτυρίες της θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Δίου-Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση των συμφραζομένων των επιγραφικών μνημείων Apsim-Εφαρμογές εντοπισμένης προσομοίωσης κ.ά.).

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Απόφοιτος της Φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Πολυτεχνικής σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού». Από το 1991 υπηρετεί στον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. ως Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό.

Συμμετέχει ανελλιπώς στην Πανεπιστημιακή ανασκαφή του Δίου από το 1982 ως υπεύθυνη ανασκαφικών τομέων και με ευθύνη άσκησης φοιτητών στην αρχαιολογία πεδίου. Παράλληλα ασχολείται με την καταγραφή και ηλεκτρονική τεκμηρίωση των ευρημάτων της ανασκαφής, την οργάνωση του αρχειακού υλικού της καθώς και με ποικιλία δραστηριοτήτων των Ανασκαφικών Εργαστηρίων στο Δίον.

Ως μόνιμη επιστημονική συνεργάτης της ανασκαφής έχει συμμετάσχει σε δημοσιεύσεις, συνέδρια, ημερίδες, αρχαιολογικές εκθέσεις (Αλέξανδρος και Ανατολή-Θεσσαλονίκη, Alexander the Great. Treasures from an epic era of Hellenism-Ν. Υόρκη, Gods and Mortals at Olympus-Ν. Υόρκη, Η Ανασκαφή του Δίου. Μια Διαδρομή 90 Χρόνων 1928-2018-Θεσσαλονίκη κ.ά.) καθώς και  σε 28 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως στην αξιοποίηση του αρχαιολογικού πλούτου του Δίου με την χρήση νέων πρωτοποριακών μεθόδων και την εφαρμογή πολυμέσων (Μελέτη-οργάνωση αρχαιολογικού πάρκου στο Δίον, Alexander, Archeotool, Archatour, Olympos, Proreal, Orion, Archaeocop, Surgical Excavation, Συντήρηση και ανάδειξη του ψηφιδωτού του Διονύσου στο Δίον, Μαρτυρίες της θρησκευτικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής του Δίου-Ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση των συμφραζομένων των επιγραφικών μνημείων Apsim-Εφαρμογές εντοπισμένης προσομοίωσης κ.ά.).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Φιλοσοφική Σχολή (νέο κτήριο), γρ. 302 και Αρχαιολογικά Εργαστήρια Δίου

2310997211

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης