Αθανάσιος
Καλλιμάνης
Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Δημοσιεύσεις

2004
Uses and abuses of fractal methodology in ecology

JM Halley, S Hartley, AS Kallimanis, WE Kunin, JJ Lennon, SP Sgardelis

Journal Papers

2008
How does habitat diversity affect the species–area relationship?

AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, SP Sgardelis

Journal Papers

2005
Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance

AS Kallimanis, WE Kunin, JM Halley, SP Sgardelis

Journal Papers

2013
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network

MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, J Pantis

Journal Papers

Επαγγελματική Εμπειρία

2007 - 2012

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λέκτορας

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον”

2012 - 2016

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρος καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος”

2016 - 2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές”

2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Kαθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης”

Μαθήματα

Αρχες αειφορίας και διαχείρισης (Προπτυχιακό)

Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική στη Βιολογία (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική (Προπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Αθανάσιος
Καλλιμάνης
Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Δημοσιεύσεις

2004
Uses and abuses of fractal methodology in ecology

JM Halley, S Hartley, AS Kallimanis, WE Kunin, JJ Lennon, SP Sgardelis

Journal Papers

2008
How does habitat diversity affect the species–area relationship?

AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, SP Sgardelis

Journal Papers

2005
Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance

AS Kallimanis, WE Kunin, JM Halley, SP Sgardelis

Journal Papers

2013
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network

MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, J Pantis

Journal Papers

Επαγγελματική Εμπειρία

2007 - 2012

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λέκτορας

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον”

2012 - 2016

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρος καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος”

2016 - 2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές”

2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Kαθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης”

Μαθήματα

Αρχες αειφορίας και διαχείρισης (Προπτυχιακό)

Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική στη Βιολογία (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική (Προπτυχιακό)