Αθανάσιος
Καλλιμάνης
Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310 998255

athanasios.kallimanis

Δημοσιεύσεις

2004
Uses and abuses of fractal methodology in ecology

JM Halley, S Hartley, AS Kallimanis, WE Kunin, JJ Lennon, SP Sgardelis

Journal Papers

2008
How does habitat diversity affect the species–area relationship?

AS Kallimanis, AD Mazaris, J Tzanopoulos, JM Halley, JD Pantis, SP Sgardelis

Journal Papers

2005
Metapopulation extinction risk under spatially autocorrelated disturbance

AS Kallimanis, WE Kunin, JM Halley, SP Sgardelis

Journal Papers

2013
Human activities in Natura 2000 sites: a highly diversified conservation network

MA Tsiafouli, E Apostolopoulou, AD Mazaris, AS Kallimanis, EG Drakou, J Pantis

Journal Papers

Επαγγελματική Εμπειρία

2007 - 2012

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Λέκτορας

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Περιβαλλοντικός σχεδιασμός με έμφαση στο φυσικό περιβάλλον”

2012 - 2016

Πανεπιστήμιο Πατρών

Επίκουρος καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος”

2016 - 2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία, Δυναμική Βλάστησης και Εφαρμογές”

2020

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Kαθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό αντικείμενο “Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης”

Μαθήματα

Αρχες αειφορίας και διαχείρισης (Προπτυχιακό)

Δυναμική πληθυσμών και βιοκοινοτήτων (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική στη Βιολογία (Προπτυχιακό)

Μαθηματικά στατιστική (Προπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης