Ιωάννης
Ξυδόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

411, 4ος όροφος, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

2310997184

2310997184

yannis.xydopoulos

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Γιάννης Ξυδόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και διδάσκει Αρχαία Ελληνική Ιστορία από το 2001. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν στην αρχαϊκή Μακεδονία, τις επαφές των Μακεδόνων με τους νότιους Έλληνες, την πρόσληψη των Θρακών από τους ιστοριογράφους των κλασικών χρόνων, τον ρόλο του μύθου στη διαμόρφωση των κοινοτήτων, καθώς και σε θέματα πρόσληψης και ταυτοτήτων στην περιφέρεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Γιάννης Ξυδόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου και διδάσκει Αρχαία Ελληνική Ιστορία από το 2001. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του αφορούν στην αρχαϊκή Μακεδονία, τις επαφές των Μακεδόνων με τους νότιους Έλληνες, την πρόσληψη των Θρακών από τους ιστοριογράφους των κλασικών χρόνων, τον ρόλο του μύθου στη διαμόρφωση των κοινοτήτων, καθώς και σε θέματα πρόσληψης και ταυτοτήτων στην περιφέρεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

411, 4ος όροφος, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

2310997184

2310997184

yannis.xydopoulos

Εκπαίδευση

1984 - 1988

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο

1989 - 1994

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Δημοσιεύσεις

2021

2. "“Adopted” by the city: hyios poleos and relevant honorary titles in inscriptions from Roman Macedonia", Αρχαία Μακεδονία VIΙI, Θεσσαλονίκη 2021, 785-801.

Ι.Κ. Xydopoulos

Conferences

2022

“Κοινοὶ εὐεργέται and Ῥωμαῖοι εὐεργέται in inscriptions from Macedonia”, in J. Boardman, J. Hargrave, A. Avram (†) and A. Podossinov (eds.), Connecting the Ancient West and East, Studies Presented to Prof. Gocha R. Tsetskhladze, vol.I, Leuven-Paros-Bristol CT 2022, 1453-1465.

Ι.Κ. Xydopoulos

Book Chapters

2021

“Τα ανατολικά σύνορα της Μακεδονίας επί Αλεξάνδρου Α’ (2): Άργιλος”, στο Z. Bonias – J. Perreault (eds.), ARGILOS 3. 25 χρόνια έρευνας. Οργάνωση πόλης και χώρας στις αποικίες του βορείου Αιγαίου, 8ος – 3ος αι. π.Χ.

I.K. Ξυδόπουλος

Conferences

2024

Identities and change: the case-study of the Macedonians’ expansion in the 7th and 6th c. BC”, Proceedings of a Conference in Honour of John K. Davies, Rethimno, 16-18 October 2020, Cambridge University Press

Ι.Κ. Xydopoulos

Conferences

2018

“Euergetes and euergesia in inscriptions for public benefactors from Macedonia”, AWE 17 (2018), 83-117

I.K. Xydopoulos

Journal Papers

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Αρχαϊκή Μακεδονία Επαφές των Μακεδόνων με τους νότιους Έλληνες Πρόσληψη των Θρακών από τους ιστοριογράφους των κλασικών χρόνων Μύθος Διαμόρφωση των κοινοτήτων Θέματα πρόσληψης και ταυτοτήτων στην περιφέρεια του αρχαίου ελληνικού κόσμου

Ενδιαφέροντα​

Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας

Μαθήματα

2001 - 2024

Αρχαία Ελληνική Ιστορία Ι: Αρχαϊκή και κλασική εποχή (Προπτυχιακό)

2001 - 2019

IAE 101 Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Ιστορία (Προπτυχιακό)

2008 - 2024

IAE 702 Ελληνική ιστοριογραφία (Μεταπτυχιακό)

2012 - 2024

IAE 703 Αρχαϊκή και Κλασική εποχή: Η Μακεδονία από τον 8ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ. (Μεταπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης