Ιλιάνα

Ζάρρα

Καθηγήτρια
Ιστορία της Τέχνης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997271

313

Ώρες γραφείου: Δευτέρα: 09.00-10.30, Τρίτη: 11.00-12.00 (και όποια άλλη μέρα κατόπιν συνεννόησης)

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η  Iλιάνα Ζάρρα είναι Kαθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το 2020, όπου έχει διδάξει αρκετά μεταπτυχιακά και προπτυχιακά μαθήματα από το 1998. Από το 2007 έως το 2020 ήταν μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών στο τμήμα Διαχείρισης Πολιτιστικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας από το 2019 και μετά). Το γνωστικό της αντικείμενο είναι στην ιστορία της τέχνης και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην καλλιτεχνική δραστηριότητα στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά την περίοδο από τον Νεοελληνικό Διαφωτισμό έως τις αρχές του 20ού αιώνα, καθώς και στην ερμηνεία των καλλιτεχνικών φαινομένων κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στην Ελλάδα και στο διεθνές καλλιτεχνικό γίγνεσθαι. Διαθέτει εκτενές ερευνητικό έργο στους τομείς της Ιστορίας της Τέχνης και του Πολιτισμού. Έχει συγγράψει 5 βιβλία, 4 μονογραφίες και περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Διαθέτει εκτενή επαγγελματική της εμπειρία στον τομέα της ιστορίας των τεχνών και του πολιτισμού και έχει συμμετάσχει ως Επιστημονική Συνεργάτης σε περισσότερα από 8 Ερευνητικά Προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Βιογραφικό

Σπουδές
1997

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδάκτορικές σπουδές στην Ιστορίας της Τέχνης

1994

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τομέας Ιστορίας της Τέχνης

Μεταπτυχιακές σπουδές

1990

Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προπτυχιακές σπουδές

Επαγγελματική Εμπειρία
2019 - 2020

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2013 - 2019

Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

2007 - 2012

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών

Επίκουρη Καθηγήτρια

Δημοσιεύσεις
2018

Ιωάννινα 19ος-20ός αι.: Ιστορία και πολιτισμός μέσα από την εικόνα

Ιλιάνα Ζάρρα

Books

2022

‘The Christian Icon of the Nineteenth Century from the Point of View of the Art Historian’, Analogia vol.16, part 3, 101-129

Iliana Zarra

Journal Papers

2019
COMPASS: A WEB-BASED ANCILLARY APPLICATION FOR COLLEGE TEXTBOOKS

Konstantinos Kolokythas, Evi Papaioannou, Iliana Zarra

Conferences

Μαθήματα
2024

ΑΙΤ 606. Φροντιστήριο Ιστορίας της Τέχνης [χειμερινό εξ.] (Προπτυχιακό)

2024

ΑΙΤ 602. Η Ευρωπαϊκή Τέχνη από το 1880 έως τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο [χειμερινό εξ.] (Προπτυχιακό)

2024

ΑΙΤ 151. Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης [εαρινό εξ.] (Προπτυχιακό)

2024

ΑΙΤ 651/601. Η Τέχνη της Πρώιμης Αναγέννησης [εαρινό εξ.] (Προπτυχιακό)

Projects

Προετοιμασία έκδοσης του βιβλίου: Κώδιξ Ιεράς Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους ιη΄ - ιθ΄ αι., έκδοση Ι. Μ. Διονυσίου, Άγιον Όρος 1994, του Σ. Ν. Καδά, επίκ. Καθηγητή της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης-Α.Π.Θ.

Συμμετοχή ως επιστημονική βοηθός (μεταγραφή κειμένων και επιμέλεια τόμου) [1990-1993ζζ ]

Εικονογραφημένα χειρόγραφα του Αγίου Όρους (ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Βυζαντινών Σπουδών-Α.Π.Θ.)

Συμμετοχή [1993-1995] (επιστ. υπεύ΄θυνος Σ. Καδάς)

Καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση καλλιτεχνικών και ιστορικών μνημείων του μεσαιωνικού και νεότερου πολιτισμού των Νομών Ιωαννίνων και Γρεβενών (ερευνητικό πρόγραμμα)

Συμμετοχή [1993-1996] (επιστ. υπεύ΄θυνος Μ. Παπανικολάου)

Η Πανελλήνια Έκθεση. Οι καλλιτεχνικές ομάδες και οι καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί στην Ελλάδα του 20ού αιώνα (ερευνητικό πρόγραμμα)

Συμμετοχή [1996-1998] (επιστ. υπεύ΄θυνος Μ. Παπανικολάου)

Τεκμηρίωση των έργων τέχνης βορειοελλαδιτών καλλιτεχνών (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία), για λογαριασμό του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή [1997]

«Πρακτική άσκηση φοιτητών, σπουδαστών ΕΠΕΑΕΚ»

Συμμετοχή [1997] (επιστ. υπεύθυνη Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου)

Έργα βυζαντινής και μεταβυζαντινής μικροτεχνίας στο Άγιον Όρος (ερευνητικό πρόγραμμα)

Συμμετοχή [1996-1998] (επιστ. υπεύθυνος Σ. Καδάς)

Πηγές της νεοελληνικής τέχνης. Η θρησκευτική ζωγραφική του 19ου αιώνα (1800-1900). Εικονογραφία και εξέλιξη (ερευνητικό πρόγραμμα)

Συμμετοχή [1998-2000] (επιστ. υπεύ΄θυνος Μ. Παπανικολάου)

Αρχαιολογική έρευνα στο Νομό Γρεβενών

Συμμετοχή [2000-2001] (επιστ. υπεύ΄θυνος Μ. Παπανικολάου)

«Πρακτική άσκηση φοιτητών, σπουδαστών ΕΠΕΑΕΚ»

Συμμετοχή [2001] (επιστ. υπεύθυνος Εμ. Βουτυράς)

«Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ελληνικού Συσσωρευτή Ακαδημαϊκών Ηλεκτρονικών Βιβλίων»

ΠΕ2: Δημιουργία Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων και Βοηθημάτων: Συγγραφικό Έργο [2014-2015]

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Η καλλιτεχνική δραστηριότητα στον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο κατά την περίοδο από τον όψιμο 18ο έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα Έρευνα και ερμηνεία καλλιτεχνικών φαινόμενων κατά τη διάρκεια του A΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της περιόδου του Μεσοπολέμου στη διεθνή καλλιτεχνική σκηνή

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης