Γεώργιος
Παπαθανασίου
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Γεωλογίας

2310 998518

gpapatha13

Επικοινωνία

Τμήμα Γεωλογίας

2310 998518

gpapatha13

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Αξιολόγηση και εκτίμηση επικιδνυνότητας γεωλογικών φαινομένων / κινδύνων Τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση γεωλογικών κινδύνων Χρήση νέων τεχνολογιών στην αποτύπωση γεωλογικών φαινομένων Εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής για την εκτίμηση των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων των σχηματισμών Ταξινόμηση και χαρακτηρισμός βραχομάζας Εκτίμηση σεισμικού κινδύνου σε αστικά κέντρα Εκτίμηση της μακροσεισμικής έντασης με βάση εδαφικές παραμορφώσεις όπως κατολισθήσεις, καθιζήσεις και υδρογεωλογικές διαταραχές

Μαθήματα

2024

Τεχνική Γεωλογία (Προπτυχιακό)

2024

Βραχομηχανική - Εδαφομηχανική (Προπτυχιακό)

2024

Γεωλογικά θέματα (Προπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης