Ιωάννα
Αναγνώστου
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέα Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 301 Α

997281

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Ιωάννα Αναγνώστου είναι μέλος ΕΔΙΠ (γνωστικό αντικείμενο «προϊστορική αρχαιολογία») του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Έλαβε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αρχαιομετρίας στο Doerner – Institut της Alte Pinakothek του Μονάχου και Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο του Μονάχου.  Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Προγραμμάτων Πολιτισμού καθώς και στο Oxford Brookes University εντατικό σεμινάριο σχετικά με τη Διαχείριση Αρχαιολογικών Θέσεων.

Έχει εργαστεί από το 1988 σε ανασκαφές του ΑΠΘ (Τούμπα, Αρκαδικό Δράμας, Δισπηλιό Καστοριάς και άλλες) ως επιστημονική συνεργάτιδα, υπεύθυνη για την επίβλεψη τομών, την οργάνωση ανασκαφών, την οικονομική διαχείριση και την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από είκοσι ερευνητικά προγράμματα και έχει διαχειριστεί τα οικονομικά σειράς κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων. Από το 2006 έως το 2014 εργάστηκε ως υπάλληλος το Τομέα Αρχαιολογίας και της Γραμματείας της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Είναι συγγραφέας σειράς άρθρων σε συλλογικούς τόμους και ανακοινώσεων σε διεθνή συμπόσια. ΄Εχει δώσει διαλέξεις και έχει διδάξει στα πλαίσια των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα «Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία και τη διαχείριση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος»

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Ιωάννα Αναγνώστου είναι μέλος ΕΔΙΠ (γνωστικό αντικείμενο «προϊστορική αρχαιολογία») του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ. Έλαβε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilians-Universität του Μονάχου, καθώς και διδακτορικό δίπλωμα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Αρχαιομετρίας στο Doerner – Institut της Alte Pinakothek του Μονάχου και Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής στο Πολυτεχνείο του Μονάχου.  Επίσης, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το Σχεδιασμό και τη Διαχείριση Προγραμμάτων Πολιτισμού καθώς και στο Oxford Brookes University εντατικό σεμινάριο σχετικά με τη Διαχείριση Αρχαιολογικών Θέσεων.

Έχει εργαστεί από το 1988 σε ανασκαφές του ΑΠΘ (Τούμπα, Αρκαδικό Δράμας, Δισπηλιό Καστοριάς και άλλες) ως επιστημονική συνεργάτιδα, υπεύθυνη για την επίβλεψη τομών, την οργάνωση ανασκαφών, την οικονομική διαχείριση και την επίβλεψη της πρακτικής άσκησης των φοιτητών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από είκοσι ερευνητικά προγράμματα και έχει διαχειριστεί τα οικονομικά σειράς κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων. Από το 2006 έως το 2014 εργάστηκε ως υπάλληλος το Τομέα Αρχαιολογίας και της Γραμματείας της Συγκλήτου του ΑΠΘ.

Είναι συγγραφέας σειράς άρθρων σε συλλογικούς τόμους και ανακοινώσεων σε διεθνή συμπόσια. ΄Εχει δώσει διαλέξεις και έχει διδάξει στα πλαίσια των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης Εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα «Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων για την προστασία και τη διαχείριση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος»

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέα Φιλοσοφική Σχολή, Γραφείο 301 Α

997281

Εκπαίδευση

1979 - 1987

Ludwig-Maximilians-Universiτät München, Γερμανία

Magister Artium

1988 - 2000

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδάκτωρ

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Ιστορία της Αρχαιολογίας Διαχείριση Πολιτισμού Προϊστορία: Υφαντική Προϊστορία: Οργάνωση του Χώρου

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

2024

ΑΠΡ312: Ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης