Εμμανουέλα

Γούναρη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Σύντομο Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

Αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, από όπου και έλαβα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό (ειδίκευση Κλασική Αρχαιολογία). Επίσης έλαβα διδακτορικό δίπλωμα και από το ΕΚΠΑ (ειδίκευση Βυζαντινή Αρχαιολογία). Σήμερα εργάζομαι ως αρχαιολόγος, μέλος ΕΔΙΠ (γνωστικό αντικείμενο Κλασική Αρχαιολογία) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Έχω λάβει μέρος σε πανεπιστημιακές ανασκαφές του Α.Π.Θ. στην Πέλλα, το Δίον και κυρίως στους Φιλίππους, στην οποία συμμετέχω από το 1991, και στην ανασκαφή στην Αρχαία Αγορά Θεσ/νίκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η πλαστική και τα ψηφιδωτά δάπεδα των αυτοκρατορικών χρόνων και της ύστερης αρχαιότητας, καθώς επίσης και η αρχιτεκτονική της ύστερης αρχαιότητας. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχω στην ομάδα δημοσίευσης της ανασκαφής του θεάτρου Φιλίππων και σε διάφορα  συνέδρια.

Έχω συγγράψει δύο μονογραφίες, 18 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους, λήμματα στον Κατάλογο Γλυπτών του Μουσείου Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκα στη συγγραφή ενός αρχαιολογικού οδηγού και στην επιμέλεια ενός τιμητικού τόμου.

Βιογραφικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997442

Εκπαίδευση
1989 - 1993

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ειδίκευση Αρχαιολογία)

1994 - 1997

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Ειδίκευση Κλασική Αρχαιολογία)

1997 - 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/ Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό Δίπλωμα

2010 - 2015

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή /Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό Δίπλωμα

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Ρωμαϊκή Γλυπτική Γλυπτική της ΄΄υστερης αρχαιότητας Αρχιτεκτονική ρωμαϊκή και της ύστερης αρχαιότητας Ρωμαϊκή εικονογραφία Ψηφιδωτά δάπεδα

Εμμανουέλα

Γούναρη

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Σύντομο Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

Αποφοίτησα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, από όπου και έλαβα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα και Διδακτορικό (ειδίκευση Κλασική Αρχαιολογία). Επίσης έλαβα διδακτορικό δίπλωμα και από το ΕΚΠΑ (ειδίκευση Βυζαντινή Αρχαιολογία). Σήμερα εργάζομαι ως αρχαιολόγος, μέλος ΕΔΙΠ (γνωστικό αντικείμενο Κλασική Αρχαιολογία) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Έχω λάβει μέρος σε πανεπιστημιακές ανασκαφές του Α.Π.Θ. στην Πέλλα, το Δίον και κυρίως στους Φιλίππους, στην οποία συμμετέχω από το 1991, και στην ανασκαφή στην Αρχαία Αγορά Θεσ/νίκης της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι η πλαστική και τα ψηφιδωτά δάπεδα των αυτοκρατορικών χρόνων και της ύστερης αρχαιότητας, καθώς επίσης και η αρχιτεκτονική της ύστερης αρχαιότητας. Έχω συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχω στην ομάδα δημοσίευσης της ανασκαφής του θεάτρου Φιλίππων και σε διάφορα  συνέδρια.

Έχω συγγράψει δύο μονογραφίες, 18 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και συλλογικούς τόμους, λήμματα στον Κατάλογο Γλυπτών του Μουσείου Θεσσαλονίκης, συνεργάστηκα στη συγγραφή ενός αρχαιολογικού οδηγού και στην επιμέλεια ενός τιμητικού τόμου.

Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία
Μαθήματα
2019 - 2021

ΑΚΛ 102 Eισαγωγή στη Ρωμαϊκή Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΚΛ 604 Τοπογραφία. Αττική, Ιερά Δελφών και Ολυμπίας, Δήλος. (Προπτυχιακό)

2016 - 2024

ΑΚΛ 307 Φροντιστήριο Μυθολογίας Ερμηνευτικής (Προπτυχιακό)

2021 - 2022

ΑΚΛ 312 ασκήσεις σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία (Προπτυχιακό)

2020 - 2021

ΑΚΛ 607 Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Εποχή (Προπτυχιακό)

2015 - 2023

Φροντιστήριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2003

Η εικονογραφία της Ρώμης στην αρχαία τέχνη

Εμ. Γούναρη

Books

2021

Φίλιπποι. Η οικία της 4ης οικοδομικής νησίδας των Φιλίππων

Εμ. Γούναρη

Books

2022

The Urban Planning of Christian Philippi: information from the 4th and the 5th insulae of the newly excavated area. S. Friesen u.a. (eds), Philippi. From Colonia Augusta to Communitas Christiana. Religion and Society in Transition

Melina Paisidou, Em. Gounari. S. Friesen u.a.(eds)

Book Chapters Conferences

2010

The Roman Mosaics from Filippi: Evidence of the Presence of Romans in the city. XVII International Congress of Classical Archaeology. Bolletino di Archaeologia online. volume speciale

Em. Gounari

Conferences

2006

Χάλκινο πορτρέτο από τους Φιλίππους. Εγνατία 10

Εμ. Γούναρη

Journal Papers

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης