Ελευθερία
Μαντά
Επίκουρη Καθηγήτρια
Νεότερη Ελληνική Ιστορία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γρ. 401

2310 997500

2310 997500

Eleftheria Manta

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Eλευθερία Κ. Mαντά

Επίκουρη καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διατέλεσε για πολλά χρόνια επιστημονική συνεργάτης και στη συνέχεια διευθύντρια του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αλβανικά, σερβικά.
Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη νεοελληνική και βαλκανική ιστορία, τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, τον ιταλικό φασισμό και την Ανατ. Μεσόγειο, καθώς και τη διδακτική της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Eλευθερία Κ. Mαντά

Επίκουρη καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Διατέλεσε για πολλά χρόνια επιστημονική συνεργάτης και στη συνέχεια διευθύντρια του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου. Ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, αλβανικά, σερβικά.
Τα ερευνητικά και διδακτικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη νεοελληνική και βαλκανική ιστορία, τις ελληνοαλβανικές σχέσεις, τον ιταλικό φασισμό και την Ανατ. Μεσόγειο, καθώς και τη διδακτική της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Νέο Κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γρ. 401

2310 997500

2310 997500

Eleftheria Manta

Εκπαίδευση

1985 - 1989

ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1990 - 1995

ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

1999 - 2005

ΑΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στη νεότερη εποχή Ελληνοαλβανικές σχέσεις Ιστορία των Βαλκανίων Διδακτική της Ιστορίας

Επαγγελματική Εμπειρία

1994 - 2008

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

2008 - 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μαθήματα

2024

ΙΝΕ 651 Νεότερη Ελληνική Ιστορία (Προπτυχιακό)

2024

ΙΣΤ 461 Διδακτική της Ιστορίας (Προπτυχιακό)

2024

ΙΣΤ 702 Μεθοδολογία της έρευνας και ασκήσεις (Μεταπτυχιακό)

Projects

Δημιουργία του Ιστορικού Αρχείου και Ανάδειξη της Ιστορίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Θέρμης

Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ελεύθερη διαδικτυακή διάθεση των αποδελτιωμένων δημοσιογραφικών άρθρων που αναφέρονται στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του ΑΠΘ (1929-1931)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης