Ελισσάβετ
Χατζηαντωνίου
Επίκουρη Καθηγήτρια

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

408α

2310.99.73.33

697.559.63.07

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1999 Πτυχίο Ιστορίας, 2002 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βυζαντινή Ιστορία, 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα).

Εργάστηκα δύο έτη στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών-ΑΠΘ ως έκτακτη συνεργάτιδα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι» (2003, 2004, 2007). Από το 2009 υπηρετώ ως Λέκτορας και από το 2017 ως Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Έχω συγγράψει τρία βιβλία, δεκαεννέα άρθρα, τρεις βιβλιοκρισίες και έχω εκδόσει τρεις συλλογικούς τόμους. Έχω δεκαεπτά συμμετοχές με ανακοίνωση σε συνέδρια και δέκα επιστημονικές διαλέξεις σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Είμαι συνεργάτιδα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι» και Επιστημονικώς Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Προσωπογραφία Βυζαντινής Θεσσαλονίκης» του Τμήματος Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών/ΑΠΘ.

Έχω υπάρξει μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των ΛΑ΄-ΛΖ΄ Πανελληνίων Ιστορικών Συνεδρίων. Είμαι μέλος της Συντακτικής/Κριτικής Επιτροπής Περιοδικών (Βυζαντινά, Βυζαντιακά, Βυζαντινά Σύμμεικτα, Ελληνικά) και μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, Επιτροπών και Συλλόγων (Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου κ.ά.).

 

 

Μαθήματα Προπτυχιακού

– ΙΒΥ 456 (203 π.π.). Ειδικά θέματα ύστερης βυζαντινής περιόδου (Η Θεσσαλονίκη κατά την παλαιολόγεια περίοδο)

– ΙΒΥ 901. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας [χειμερινό και εαρινό εξ.]

– ΙΒΥ 652. Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) [εαρινό εξ.]

Μαθήματα Μεταπτυχιακού:

– ΙΒΜ 701. Γραπτές πηγές του Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Δυτικού και Σλαβικού κόσμου [χειμερινό εξ., συνδιδασκαλία]

– ΙΒΜ 701. Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις [εαρινό εξ., συντονισμός – συνδιδασκαλία]

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

«Το πρόβλημα της “μοναστικής μεταρρύθμισης” στο ύστερο Βυζάντιο», Βυζαντινά 24 (2004) 233-287

Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου αι. έως το 1430. Ιεραρχική τάξη – Εκκλησιαστική περιφέρεια – Διοικητική οργάνωση [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/ΑΠΘ – Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 42], Θεσσαλονίκη 2007

«Η παραχώρηση εκκλησιαστικών εδρών κατ’ ἐπίδοσιν», Βυζαντιακά 27 (2008) 117-166

Η θρησκευτική πολιτική του Αναστάσιου Α΄ (491-518). Η στάση του αυτοκράτορα απέναντι στο μονοφυσιτικό ζήτημα και το ακακιανό σχίσμα [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 20 – Εκδόσεις Βάνιας], Θεσσαλονίκη 2009

«Συμβολή στον εντοπισμό της σλαβικής εγκατάστασης των Δρουγουβιτών», στο: Φιλοτιμία, Τιμητικός Τόμος για την Ομότιμη καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, επιμ. έκδ. Θ. Κορρές κ.ά., Θεσσαλονίκη 2011, σ. 105-133

«Παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική διοίκηση του θέματος Βολερού, Στρυμόνος και Θεσσαλονίκης (11ος αι.)», Βυζαντιακά 30 (2012-2013): Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της, σ. 149-193

«The kritai/praitores of Βoleron, Strymon and Thessalonike in the 11th century. Prosopography and provincial administration», BYZANTINA 34 (2016) 111-170

«Founders of monasteries practising philanthropy. The case of the sebastokrator Isaakios Komnenos», στο: Proceedings of International Scientific Conference “The Institution of Sponsorship from Ancient to Modern Times (Thessaloniki 2014)”, επιμ. έκδ. G. Kakavas κ.ά., Athens 2019, σ. 181-200

Το θέμα Θεσσαλονίκης (1259-1341). Συμβολή στη μελέτη της φορολογικής διοίκησης των επαρχιών κατά την πρώτη παλαιολόγεια περίοδο [Εκδόσεις Α. Αλτιντζής], Θεσσαλονίκη 2022

Βιογραφικό

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Είμαι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1999 Πτυχίο Ιστορίας, 2002 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Βυζαντινή Ιστορία, 2007 Διδακτορικό Δίπλωμα).

Εργάστηκα δύο έτη στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών-ΑΠΘ ως έκτακτη συνεργάτιδα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι» (2003, 2004, 2007). Από το 2009 υπηρετώ ως Λέκτορας και από το 2017 ως Επίκουρη Καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής, Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Έχω συγγράψει τρία βιβλία, δεκαεννέα άρθρα, τρεις βιβλιοκρισίες και έχω εκδόσει τρεις συλλογικούς τόμους. Έχω δεκαεπτά συμμετοχές με ανακοίνωση σε συνέδρια και δέκα επιστημονικές διαλέξεις σε ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού. Είμαι συνεργάτιδα στο ερευνητικό πρόγραμμα «Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι» και Επιστημονικώς Υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος «Προσωπογραφία Βυζαντινής Θεσσαλονίκης» του Τμήματος Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών/ΑΠΘ.

Έχω υπάρξει μέλος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής των ΛΑ΄-ΛΖ΄ Πανελληνίων Ιστορικών Συνεδρίων. Είμαι μέλος της Συντακτικής/Κριτικής Επιτροπής Περιοδικών (Βυζαντινά, Βυζαντιακά, Βυζαντινά Σύμμεικτα, Ελληνικά) και μέλος Επιστημονικών Εταιρειών, Επιτροπών και Συλλόγων (Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου κ.ά.).

 

 

Μαθήματα Προπτυχιακού

– ΙΒΥ 456 (203 π.π.). Ειδικά θέματα ύστερης βυζαντινής περιόδου (Η Θεσσαλονίκη κατά την παλαιολόγεια περίοδο)

– ΙΒΥ 901. Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας [χειμερινό και εαρινό εξ.]

– ΙΒΥ 652. Βυζαντινή Ιστορία ΙΙ (1081-1453) [εαρινό εξ.]

Μαθήματα Μεταπτυχιακού:

– ΙΒΜ 701. Γραπτές πηγές του Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Δυτικού και Σλαβικού κόσμου [χειμερινό εξ., συνδιδασκαλία]

– ΙΒΜ 701. Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις [εαρινό εξ., συντονισμός – συνδιδασκαλία]

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

«Το πρόβλημα της “μοναστικής μεταρρύθμισης” στο ύστερο Βυζάντιο», Βυζαντινά 24 (2004) 233-287

Η μητρόπολη Θεσσαλονίκης από τα μέσα του 8ου αι. έως το 1430. Ιεραρχική τάξη – Εκκλησιαστική περιφέρεια – Διοικητική οργάνωση [Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών/ΑΠΘ – Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 42], Θεσσαλονίκη 2007

«Η παραχώρηση εκκλησιαστικών εδρών κατ’ ἐπίδοσιν», Βυζαντιακά 27 (2008) 117-166

Η θρησκευτική πολιτική του Αναστάσιου Α΄ (491-518). Η στάση του αυτοκράτορα απέναντι στο μονοφυσιτικό ζήτημα και το ακακιανό σχίσμα [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 20 – Εκδόσεις Βάνιας], Θεσσαλονίκη 2009

«Συμβολή στον εντοπισμό της σλαβικής εγκατάστασης των Δρουγουβιτών», στο: Φιλοτιμία, Τιμητικός Τόμος για την Ομότιμη καθηγήτρια Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, επιμ. έκδ. Θ. Κορρές κ.ά., Θεσσαλονίκη 2011, σ. 105-133

«Παρατηρήσεις σχετικά με την οικονομική διοίκηση του θέματος Βολερού, Στρυμόνος και Θεσσαλονίκης (11ος αι.)», Βυζαντιακά 30 (2012-2013): Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωσή της, σ. 149-193

«The kritai/praitores of Βoleron, Strymon and Thessalonike in the 11th century. Prosopography and provincial administration», BYZANTINA 34 (2016) 111-170

«Founders of monasteries practising philanthropy. The case of the sebastokrator Isaakios Komnenos», στο: Proceedings of International Scientific Conference “The Institution of Sponsorship from Ancient to Modern Times (Thessaloniki 2014)”, επιμ. έκδ. G. Kakavas κ.ά., Athens 2019, σ. 181-200

Το θέμα Θεσσαλονίκης (1259-1341). Συμβολή στη μελέτη της φορολογικής διοίκησης των επαρχιών κατά την πρώτη παλαιολόγεια περίοδο [Εκδόσεις Α. Αλτιντζής], Θεσσαλονίκη 2022

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

408α

2310.99.73.33

697.559.63.07

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Εκκλησιαστική διοίκηση ― Σχέσεις κράτους και εκκλησίας ― Σλαβικές εγκαταστάσεις (7ος-9ος αι.) ― Οικονομία Βυζαντίου – Οικονομική διοίκηση ― Επαρχιακή Διοίκηση ― Θεσσαλονίκη και Μακεδονία ― Βυζαντινή προσωπογραφία ― Βυζαντινός μοναχισμός (διοικητικοί θεσμοί, κτήτορες, κοινωνία) ― Διπλωματική βυζαντινών εγγράφων

Projects

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί Όροι», Τμήμα Ιστορίας Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (τακτική συνεργάτιδα)

Ερευνητικό Πρόγραμμα «Προσωπογραφία Βυζαντινής Θεσσαλονίκης», Τμήμα Ιστορίας Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ (Επιστημονικώς Υπεύθυνη)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης