Αναστασία

Πλιώτα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310 997442 (Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, γραφείο 301Α), 2310 992007 (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ)

Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής, 3ος όροφος, γραφείο 301Α

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, Βασιλίσσης Όλγας 36, κτήριο “Μέλισσα”, ισόγειο

Σπουδές
1987 - 1991

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο με ειδίκευση στην Ιστορία (λίαν καλώς [ 8.10])

1991 - 1993

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πτυχίο με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης (άριστα [ 9.40])

1995 - 2000

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βυζαντινή Αρχαιολογία (άριστα)

2000 - 2013

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό δίπλωμα (άριστα)

Επαγγελματική Εμπειρία
2014 - 2023

ΑΠΘ, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μέλος Ε.ΔΙ.Π.

1993 - 2023

ΑΠΘ, Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών, ερευνητικό πρόγραμμα

Επιστημονική συνεργάτις

Περιγραφή Θέσης:

Σύνταγμα των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων της Ελλάδος

2002 - 2014

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ

Υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ.

1995 - 1995

9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

Συμβασιούχος αρχαιολόγος

Περιγραφή Θέσης:

Ανασκαφή Λουλουδιών Πιερίας

Δημοσιεύσεις
2013

Η διακόσμηση της κατοικίας του βαλκανικού χώρου κατά την περίοδο της όψιμης αρχαιότητας, τ. Α´-Β´, διδ. διατριβ. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ,

Α.Π. Πλιώτα

Books

2018

Παραστάσεις που σχετίζονται με τον χρόνο στα ψηφιδωτά δάπεδα της Ύστερης Αρχαιότητας, Όψεις του Βυζαντινού Χρόνου, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, 29-30 Μαΐου 2015, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, Αθήνα, Αθήνα 2018, 43-87

Π. Ασημακοπούλου-Ατζακά – Α. Π. Πλιώτα

Conferences

2019

The Mosaic Inscriptions of the Late Antique Houses in Macedonia, Musiva e Sectilia 16 (2019), 105-154

A. P. Pliota

Journal Papers

2022

Η μαρτυρία των ελληνόγλωσσων αφηγηματικών πηγών για το θεματολόγιο της διακόσμησης της οικίας στην ύστερη αρχαιότητα, στο: Δ. Π. Δρακούλης – Π. Ανδρούδης (επιμ.), Ἔκφρασις. Αφιέρωμα στον καθηγητή Βασίλη Κατσαρό, Θεσσαλονίκη 2022, 431-458

Α.Π. Πλιώτα

2023

A Late Antique Dionysiac mosaic from Larissa. Interpretative Approaches, στο: D. Michaelides (επιμ.), The 14th Conference of the Association Internationale pour l’Étude de la Mosaïque Antique (AIEMA), Nicosia 15-19 October 2018, Proceedings Ι, Athens 2023, 52-65

P. Assimakopoulou-Atzaka – A.P. Pliota

Conferences

Μαθήματα
Projects
Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Οικίες ύστερης αρχαιότητας / ψηφιδωτά δάπεδα / ιδιωτικός βίος κατά την ύστερη αρχαιότητα / υλικός πολιτισμός και τέχνη κατά την ύστερη αρχαιότητα

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης