Γεώργιος

Αγγελόπουλος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Ψηφιακών Επιστημών "ΨΗΦΙΣ" Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Σπουδαστήριο Λαογραφίας και Κοιν. Ανθρωπολογίας, Αίθ. 104, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

 

2310997424

Εκπαίδευση
1984 - 1988

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τμήμα Κοινωνιολογίας

Πτυχίο Κοινωνιολογίας

1989 - 1990

University of St. Andrews

Department of Social Anthropology

M.Phil in Social Anthropology

1990 - 1994

University of Cambridge

Department of Social Anthropology

Ph.D in Social Anthropology

Επαγγελματική Εμπειρία
1994 - 1995

University of Cambridge

Επιστημονικός Συνεργάτης (Post-Doctoral Research Associate) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1998 - 1998

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μετα-διδακτορικός υπότροφος του Ι.Κ.Υ., Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1998 - 1999

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ειδικός Επιστήμονας Π.Δ. 407/80, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

1999 - 2003

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Λέκτορας, Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

2003 - 2014

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών

2014

ΑΠΘ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επικ. Καθηγητής / Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθήματα
2023 - 2024

ΛΑΚ501 Θέματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Λαογραφίας (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΛΑΚ463 Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των Βαλκανίων (Προπτυχιακό)

2013 - 2024

ΛΑΚ372 Πολιτική Ανθρωπολογία (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

ΛΑΚ201 Θεωρία και Ιστορία της Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΛΑΚ466 Culture and Politics in the Balkans: Anthropological Perspectives (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΑΛ701 Εθνολογική και λαογραφική έρευνα (Μεταπτυχιακό)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Kοινωνική και πολιτική ανθρωπολογία I Βαλκανική εθνογραφία I Eθνικισμός - εθνοτισμός I Aνθρωπολογικές μελέτες προσφύγων και μεταναστών I Iστορία της ανθρωπολογίας.
Δεξιότητες
Projects

Αφηγήσεις γυναικοκτονιών: από τον λαϊκό πολιτισμό ως σήμερα

Από το καράβι στο διαμέρισμα / Min alkarep ila ashaqah

Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο ΑΠΘ

https://lama.auth.gr/

Αίθουσα 8, παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ

To Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε στα πρώτα μόλις χρόνια ζωής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο τέλος δηλαδή της δεκαετίας του 1920, ύστερα από εισήγηση του Στίλπωνος Κυριακίδη, που κατείχε τότε την «έδρα» «της Θρησκείας των Αρχαίων Ελλήνων, του Ιδιωτικού Βίου αυτών και της Λαογραφίας». Παρόλο που ο προσανατολισμός που είχαν τότε οι λαογραφικές σπουδές στην Ελλάδα ήταν και αρχαιογνωστικός, όπως φαίνεται από την ονομασία της «έδρας», η ίδρυση του Μουσείου και Αρχείου αποφασίσθηκε για διδακτικούς και επιστημονικούς σκοπούς, που σχετίζονταν με το σύγχρονο παραδοσιακό πολιτισμό.  Η αείμνηστη Άλκη Κυριακίδου – Νέστορος φρόντισε να γίνει φωτογράφηση και ταξινόμηση των περισσότερων αντικειμένων του μουσείου. Εκπόνησε, επίσης, ένα πολύ σημαντικό σχέδιο προγράμματος για την επανέκθεση και αναδιοργάνωση του μουσείου, το οποίο έχει ως γενικό «σχήμα» τη δημιουργία «θεματικών» ενοτήτων (λ.χ. οι «παραδοσιακές καλλιέργειες»), με την παρουσίαση «δειγμάτων», που τις εικονογραφούν, αλλά και άλλου πληροφοριακού υλικού (φωτογραφικού, βιβλιογραφικού, σχεδιαγραμμάτων, πινάκων κ.ά.), έτσι ώστε να δίνεται μία ιστορική διάσταση στην παρουσίαση του θέματος.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης