Αγγελική
Δεληκάρη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997286

6934267520

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Αγγελική Δεληκάρη, Σύντομο Βιογραφικό

 

Η Αγγελική Δεληκάρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ με ειδίκευση στην Ιστορία (Νοέμβριος 1991). Εκπόνησε Magister Artium (M.A.) στο Τμήμα Σλαβικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) (Δεκέμβριος 1995). Το θέμα της κύριας εργασίας της ήταν: Das Bistum von Velitza (Η επισκοπή Βελίτζης). Έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα στον Τομέα Ιστορικής Θεολογίας/Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ (Φεβρουάριος 2003). Το θέμα της διατριβής της ήταν: Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια – Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο. Δίδαξε στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) (1999-2003), στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του ΑΠΘ και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2003-2011), στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003-2004). Από τον Ιανουάριο του 2012 έως σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, αρχικά ως Λέκτορας (Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2015), Επίκουρος Καθηγήτρια (Απρίλιος 2015-Οκτώβριος 2018) και Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια (Νοέβριος 2018 έως σήμερα) της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών. Στις 19 Μαρτίου 2020 εκλέχτηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών.

Στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου εκλέχτηκα Βουλευτής Καβάλας με το κόμμα της ΝΔ.

 

Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Επιστημονικών Εταιρειών, Σωματείων κτλ. Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου Pax-Byzantinoslava (Φεβρουάριος 2020-Φεβρουάριος 2022) Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου (Σεπτέμβριος 2018 έως σήμερα), Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Μάιος 2022 έως σήμερα) Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Ορθοδόξων Σπουδών (Νις/Σερβία) (Δεκέμβριος του 2013 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) (Ιούνιος 2015 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Βυζαντινή Οικουμένη (Οκτώβριος 2018 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) (Νοέμβριος 2018 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Βυζαντινή Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 2019 έως 2023) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου/ΙΜΧΑ (Δεκέμβριος 2019 έως σήμερα)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών Διευθύντρια Εκδόσεως του ξενόγλωσσου επιστημονικού περιοδικού Cyrillomethodianum (Απρίλιος 2018 έως σήμερα) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Σερβικού επιστημονικού περιοδικού Crkvene Studije (Εκκλησιαστικές Σπουδές) (Νις/Σερβία) (Ιούνιος 2003-2012), και Διεθνής Γραμματέας του (Ιανουάριος 2013 έως σήμερα) Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού Αλιάκμονος ρους της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ιανουάριος 2017 έως σήμερα) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Πολωνικού επιστημονικού περιοδικού Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie wschodniej) (Białystok/Πολωνία) (Νοέμβριος 2018 έως σήμερα).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε ζητήματα Μεσαιωνικής Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών, Βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων, Ιστορικής Γεωγραφίας, Σλαβικών επιδράσεων στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, Μελέτης και έκδοσης σλαβικών χειρογράφων, Σλαβικής αγιολογίας, Ζητήματα βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στο Άγιον Όρος και τη Μακεδονία, Μεσαιωνικής Ρωσικής Ιστορίας, κ.ά.

 

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Αγγελική Δεληκάρη, Σύντομο Βιογραφικό

 

Η Αγγελική Δεληκάρη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ με ειδίκευση στην Ιστορία (Νοέμβριος 1991). Εκπόνησε Magister Artium (M.A.) στο Τμήμα Σλαβικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) (Δεκέμβριος 1995). Το θέμα της κύριας εργασίας της ήταν: Das Bistum von Velitza (Η επισκοπή Βελίτζης). Έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα στον Τομέα Ιστορικής Θεολογίας/Ιστορία των Σλαβικών Εκκλησιών στο Τμήμα Θεολογίας του ΑΠΘ (Φεβρουάριος 2003). Το θέμα της διατριβής της ήταν: Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια – Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο. Δίδαξε στο Τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Julius-Maximilians-Universität (Würzburg/Γερμανία) (1999-2003), στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του ΑΠΘ και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2003-2011), στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (2003-2004). Από τον Ιανουάριο του 2012 έως σήμερα υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, αρχικά ως Λέκτορας (Ιανουάριος 2012-Μάρτιος 2015), Επίκουρος Καθηγήτρια (Απρίλιος 2015-Οκτώβριος 2018) και Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια (Νοέβριος 2018 έως σήμερα) της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών. Στις 19 Μαρτίου 2020 εκλέχτηκε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών.

Στις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου εκλέχτηκα Βουλευτής Καβάλας με το κόμμα της ΝΔ.

 

Μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Επιστημονικών Εταιρειών, Σωματείων κτλ. Πρόεδρος του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτύου Pax-Byzantinoslava (Φεβρουάριος 2020-Φεβρουάριος 2022) Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Κυρίλλου και Μεθοδίου (Σεπτέμβριος 2018 έως σήμερα), Πρόεδρος της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας (Μάιος 2022 έως σήμερα) Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου του Διεθνούς Κέντρου Ορθοδόξων Σπουδών (Νις/Σερβία) (Δεκέμβριος του 2013 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Υποτρόφων της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD) (Ιούνιος 2015 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Βυζαντινή Οικουμένη (Οκτώβριος 2018 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) (Νοέμβριος 2018 έως σήμερα) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Βυζαντινή Θεσσαλονίκη (Ιανουάριος 2019 έως 2023) Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου/ΙΜΧΑ (Δεκέμβριος 2019 έως σήμερα)

Μέλος Συντακτικής Επιτροπής Επιστημονικών Περιοδικών Διευθύντρια Εκδόσεως του ξενόγλωσσου επιστημονικού περιοδικού Cyrillomethodianum (Απρίλιος 2018 έως σήμερα) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Σερβικού επιστημονικού περιοδικού Crkvene Studije (Εκκλησιαστικές Σπουδές) (Νις/Σερβία) (Ιούνιος 2003-2012), και Διεθνής Γραμματέας του (Ιανουάριος 2013 έως σήμερα) Επιστημονικός Συνεργάτης του περιοδικού Αλιάκμονος ρους της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ιανουάριος 2017 έως σήμερα) Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του Πολωνικού επιστημονικού περιοδικού Orthódoxi Evrópi. Studia do dziejów kościoła prawosławnego w Europie wschodniej) (Białystok/Πολωνία) (Νοέμβριος 2018 έως σήμερα).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της εστιάζονται σε ζητήματα Μεσαιωνικής Ιστορίας και Πολιτισμού των Σλαβικών Λαών, Βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων, Ιστορικής Γεωγραφίας, Σλαβικών επιδράσεων στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο, Μελέτης και έκδοσης σλαβικών χειρογράφων, Σλαβικής αγιολογίας, Ζητήματα βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στο Άγιον Όρος και τη Μακεδονία, Μεσαιωνικής Ρωσικής Ιστορίας, κ.ά.

 

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997286

6934267520

Εκπαίδευση

1987 - 1991

Αριστοτ΄έλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή /Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Προπτυχιακό

1994 - 1995

Julius-Maximilians-Universität (Würzburg)

Slavische Philologie

Magister Artium

1997 - 2003

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Θεολογική/ Τμήμα Θεολογίας

Διδακτορική Διατριβή

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Μεσαιωνική Ιστορία και Πολιτισμός των Σλαβικών Λαών 1/ Βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις 2/ Ιστορική Γεωγραφία 3/ Σλαβικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο 4/Μελέτη και έκδοση σλαβικών χειρογράφων 5/ Σλαβική αγιολογία 6/ Ζητήματα βυζαντινο-σλαβικών σχέσεων στο Άγιον Όρος και τη Μακεδονία 7/Μεσαιωνική Ρωσική Ιστορία 8.

Επαγγελματική Εμπειρία

1999 - 2003

Julius-Maximilians-Universität (Würzburg).

Σύμβασεις εργασίας

Περιγραφή Θέσης:

Μαθήματα Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

2003 - 2011

Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του ΑΠΘ και στη συνέχεια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

ΠΔ 407/80 και στη συνέχεια Λέκτορας της Μεσαιωνικής Ιστορίας των Λαών της Χερσονήσου του Αίμου

Περιγραφή Θέσης:

Μαθήματα

Μεσαιωνική Ιστορία των Βαλκανικών κρατών

Το Βυζάντιο και η Ανατολική Ευρώπη

Μεσαιωνική Ιστορία της Δυτικής Ευρώπης

Τα Βαλκάνια κατά την αρχαιότητα

Εισαγωγή στην Επιστημονική Μεθοδολογία

Ιστορία της Αρχαίας Μακεδονίας

Μεσαιωνική Ιστορία των Βαλκανίων

Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων

Παγκόσμιος Πολιτισμός (1300-1700)

2003 - 2004

Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΠΔ 407/80

Περιγραφή Θέσης:

Μαθήματα

Ευρωπαϊκή Ιστορία Ι (Εισαγωγή)

Ευρωπαϊκή Ιστορία (18ος αιώνας)

2012 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Περιγραφή Θέσης:

Εισαγωγή στην Ιστορία των Σλαβικών Λαών

Σλάβοι και Ελληνικός κόσμος

Ρωσική Ιστορία (882-1613)

Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα

Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Ενωτικοί παράγοντες μεταξύ Βυζαντινών και Σλάβων

Ιστορία και πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών

Μεσαιωνική Ιστορία των Νοτίων Σλάβων

Μαθήματα

2012 - 2024

Ιστορία των Σλαβικών Λαών (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

Ρωσική Ιστορία (8821613) (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

Σλάβοι και Ελληνικός κόσμος (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

Μεσαιωνική Ιστορία των Σλαβικών Λαών (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

Φροντιστήριο Μεσαιωνικής Ιστορίας Σλαβικών Λαών (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Μεσαιωνική Ιστορία των Νοτίων Σλάβων (Προπτυχιακό)

2015 - 2016

Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Ενωτικοί παράγοντες μεταξύ Βυζαντινών και Σλάβων (Προπτυχιακό)

2014 - 2015

Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας: Βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα (Προπτυχιακό)

2014 - 2015

Πηγές της Βυζαντινής Ιστορίας και Διπλωματική (Θέμα: Ο εκτενής και ο σύντομος Βίος του Αγίου Κλήμη (Αχρίδος) ως ιστορικές πηγές για τις βυζαντινο-σλαβικές σχέσεις) (Μεταπτυχιακό)

2017 - 2024

Ιστορία και πολιτισμός των Νοτιοσλαβικών Λαών (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

Γραπτές πηγές του Βυζαντινού, Μεσαιωνικού Δυτικού και Σλαβικού κόσμου (Μεταπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

Σλαβικές επιδράσεις στη διαμόρφωση των τοπωνυμίων στη Δυτική Μακεδονία Έρευνα, καταγραφή και συγκριτική μελέτη σλαβικών τοπωνυμίων της Δυτικής Μακεδονίας με τοπωνύμια στον βαλκανικό και ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με βάση βυζαντινές, σλαβικές και τουρκικές πηγές

Καταγραφή και ετυμολόγηση σλαβικών τοπωνυμίων της Δυτικής Μακεδονίας πριν τις μετονομασίες τους

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης