Βασίλειος

Γούναρης

Καθηγητής
Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

Βιογραφικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ο Βασίλης Κ. Γούναρης έλαβε πτυχίο με ειδίκευση στην Ιστορία και δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Νεότερη και Μεσαιωνική Ιστορία από το ΑΠΘ και διδακτορική διατριβή στη Νεότερη Ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Είναι Καθηγητής της Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογία του ΑΠΘ. Διετέλεσε στο ίδιο τμήμα αιρετός Διευθυντής του Εργαστηρίου Βοηθητικών Επιστημών της Ιστορίας Αναπληρωτής Πρόεδρος και Πρόεδρος. Διετέλεσε επίσης Διευθυντής του ερευνητικού κέντρου του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, Επισκέπτης Καθηγητής στο King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, Senior Visiting Scholar του Onassis Foundation των ΗΠΑ, Visiting Research Fellow του Seeger Center for Hellenic Studies (Princeton University), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής και Κοσμήτορας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΑΠΘ, τακτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας εθνικός εκπρόσωπος και αιρετός αντιπρόεδρος του Παρατηρητηρίου για τη Διδασκαλία της Ιστορίας στην Ευρώπη (Συμβούλιο της Ευρώπης). Είναι συγγραφέας οκτώ μονογραφιών, πολλών δεκάδων άρθρων, επιμελητής ένδεκα συλλογικών τόμων και επτά με ιστορικές πηγές. Για τις μελέτες του έχει βραβευτεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών και για την αναγνώριση του επιστημονικού του έργου στις ανθρωπιστικές επιστήμες έλαβε Αριστείο από το ΑΠΘ.

2310997470

6939327224

basil c. Gounaris

Εκπαίδευση
Δεξιότητες

Βασίλειος

Γούναρης

Καθηγητής
Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων

Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία
Μαθήματα
Δημοσιεύσεις
2019

Δεν είν’ ο περσινός καιρός… Έλληνες κλεφταρματολοί και αλβανοί στασιαστές, 1829-1831 (Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 2019)

Βασίλης Κ. Γούναρης

Books

2022

Demon Entrepreneurs: Refashioning the Greek Genius in Modern Times (London: Routledge, 2022),

Basil C. Gounaris and Ioannis D. Stefanidis (eds)

Books

2021

The Macedonian Front 1915-1918: Politics, Society and Culture in Time of War (London, Routledge, 2022),

Basil C. Gounaris M.Llewellyn-Smith και I.D.Stefanidis (eds)

Books

2021

Does Greece belong to the West? Reassessing Greek Anti-westernism in the Twentieth Century”, Balkan Studies, 54 (2021), 243-277

Basil C. Gounaris

Journal Papers

2020

“Macedonia”, Paschalis M. Kitromilides & Constantinos Tsoukalas (επιμ.) The Greek Revolution: A Critical Dictionary (Boston: Harvard University Press, 2021), σ. 232- 247.

Basil C. Gounaris

Book Chapters

Projects
Μines, olives and monasteries: towards an environmental macrohistory of Ηalkidiki

Αριστεία ΙΙ. Περιβαλλοντική Ιστορία. Γεν. Γραμμ. Έρευνας. 28 ερευνητές, Βασικός Ερευνητής.

A Demon to Trust: Refashioning the ‘Greek Genius’ in Modern Times

ΕΛΙΔΕΚ-Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ. 20 ερευνητές. Βασικός Ερευνητής.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης