Αθανάσιος

Τσαδήρας

Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Τσαδήρας  είναι Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Εργαστήριου Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες (http://infolab.econ.auth.gr).  Έχει διατελέσει διευθυντής του Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Μηχανική Μάθηση, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα καθώς και η Εξόρυξη Πληροφορίας από Οικονομικά Δεδομένα.

Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 1997 με τίτλο διατριβής «Τεχνητή Νοημοσύνη – Ασαφείς Γνωστικές Απεικονίσεις και Νευρώνες Βεβαιότητας». Του απονεμήθηκε, με τιμητική διάκριση, ο μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc. in Applied Artificial Intelligence το 1992 από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Μ. Βρετανία.

Έχει συμμετάσχει ή συντονίσει περισσότερα από 30 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία και έχει συγγράψει 4 βιβλία. Σύμφωνα με το Google Scholar έχει πάνω από 1300 αναφορές (h-index=18). Συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή 5 συνεδρίων και στην επιστημονική επιτροπή πάνω από 50 διεθνών συνεδρίων.

Εκπαίδευση

  • 2000-2002 Μεταδιδακτορικό στα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 1992-1997 Διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 1991-1992 Sc. Applied Artificial Intelligence, Computing Science Dept., Aberdeen Univ., Scotland, UK
  • 1987-1991 Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραφείο 202, 2ος όροφος, Κτήριο Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών,  Πανεπιστημιούπολη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 54124, Θεσσαλονίκη

2310997181

Εκπαίδευση
2000 - 2002

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Μεταδιδακτορικό στα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων

1992 - 1997

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη - Ασαφείς Γνωστικές Απεικονίσεις και Νευρώνες Βεβαιότητας

1991 - 1992

University of Aberdeen, Scotland, UK

Computing Science Department

M.Sc. in Applied Artificial Intelligence

1987 - 1991

Α.Π.Θ.

Τμήμα Φυσικής

Πτυχίο Φυσικής

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Artificial Intelligence Business Intelligence Data Mining Machine Learning Decision Support Systems Logistics & Supply Chain Management

Αθανάσιος

Τσαδήρας

Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Τσαδήρας  είναι Καθηγητής του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Διευθυντής του Εργαστήριου Εφαρμογών Πληροφορικής στις Οικονομικές Επιστήμες (http://infolab.econ.auth.gr).  Έχει διατελέσει διευθυντής του Τομέα Εφαρμοσμένης Οικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ.

Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, η Εφοδιαστική Αλυσίδα, η Μηχανική Μάθηση, τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα καθώς και η Εξόρυξη Πληροφορίας από Οικονομικά Δεδομένα.

Έλαβε το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 1997 με τίτλο διατριβής «Τεχνητή Νοημοσύνη – Ασαφείς Γνωστικές Απεικονίσεις και Νευρώνες Βεβαιότητας». Του απονεμήθηκε, με τιμητική διάκριση, ο μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc. in Applied Artificial Intelligence το 1992 από το Πανεπιστήμιο του Aberdeen, Μ. Βρετανία.

Έχει συμμετάσχει ή συντονίσει περισσότερα από 30 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 80 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία και έχει συγγράψει 4 βιβλία. Σύμφωνα με το Google Scholar έχει πάνω από 1300 αναφορές (h-index=18). Συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή 5 συνεδρίων και στην επιστημονική επιτροπή πάνω από 50 διεθνών συνεδρίων.

Εκπαίδευση

  • 2000-2002 Μεταδιδακτορικό στα Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 1992-1997 Διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
  • 1991-1992 Sc. Applied Artificial Intelligence, Computing Science Dept., Aberdeen Univ., Scotland, UK
  • 1987-1991 Πτυχίο Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Α.Π.Θ.
Μαθήματα
2010 - 2024

Πληροφορική Ι (Προπτυχιακό)

2010 - 2024

Πληροφορική ΙΙ (Προπτυχιακό)

2010 - 2024

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης - Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

Εξόρυξη Πληροφορίας και Αναλυτική Οικονομικών Δεδομένων (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

Αναλυτική μεγάλων δεδομένων και προβλέψεις στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

Ευφυής Εφοδιαστική-Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μηχανική Μ΄άθηση (Προπτυχιακό)

2011 - 2024

Πληροφοριακά Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαχείρισης αποθήκης (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

Τάσεις στην Πληροφορική στα πλαίσια του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ (Μεταπτυχιακό)

Projects

Σχέδιο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας μέσω τεχνικών Εξόρυξης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης στην online πλατφόρμα επιστημονικής ιατροφαρμακευτικής ενημέρωσης “Γαληνός”

Πρόγραμμα “Πρόβλεψη ζήτησης ανταλλακτικών και διαχείριση αποθεμάτων της αεροπορικής εταιρεία Air Astana

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα», Έργο “Μίδας-Midas”

ΔΡΑΣΗ Β: Εξόρυξη Γνώσης από οικονομικά δεδομένα πωλήσεων λιανικής

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης