Αθανάσιος

Μπαξεβάνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τμήμα Βιολογίας

Κτήριο Βιολογίας, 7ος όροφος

2310998804

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1994 - 1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Πτυχίο

1999 - 2001

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Μεταπτυχιακό

2001 - 2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορική Διατριβή

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Managing Editor of Journal of Biological Research-Thessaloniki
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Εξέλιξη Φυλογένεση Βιογεωγραφία Γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών Παρθενογένεση Ακραιόφιλοι υδρόβιοι οργανισμοί
Journal of Biological Research-Thessaloniki

Αθανάσιος

Μπαξεβάνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2014 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΘΕ, Τμήμα Βιολογίας

ΕΔΙΠ

2007 - 2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΘΕ, Τμήμα Βιολογίας

ΙΔΑΧ (ΠΕ Διοικητικού)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2018 - 2023

Εξέλιξη και Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Οικοτοξικολογία (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Υδατοκαλλιέργειες (Προπτυχιακό)

2017 - 2023

Γενική Βιολογία (Τμήμα Χημείας) (Προπτυχιακό)

2017 - 2023

Βιολογία (Τμήμα Φυσικής) (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Βιοστατιστική (Μεταπτυχιακό)

PROJECTS

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Αθανάσιος

Μπαξεβάνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Βιογραφικό

Τμήμα Βιολογίας

Κτήριο Βιολογίας, 7ος όροφος

2310998804

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1994 - 1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Πτυχίο

1999 - 2001

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Μεταπτυχιακό

2001 - 2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών/Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορική Διατριβή

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
Managing Editor of Journal of Biological Research-Thessaloniki
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Εξέλιξη Φυλογένεση Βιογεωγραφία Γενετική ταυτοποίηση υδρόβιων οργανισμών Παρθενογένεση Ακραιόφιλοι υδρόβιοι οργανισμοί
Journal of Biological Research-Thessaloniki

Αθανάσιος

Μπαξεβάνης

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Βιογραφικό

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2014 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΘΕ, Τμήμα Βιολογίας

ΕΔΙΠ

2007 - 2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΣΘΕ, Τμήμα Βιολογίας

ΙΔΑΧ (ΠΕ Διοικητικού)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
2018 - 2023

Εξέλιξη και Στοιχεία Γενετικής Πληθυσμών (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Οικοτοξικολογία (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Υδατοκαλλιέργειες (Προπτυχιακό)

2017 - 2023

Γενική Βιολογία (Τμήμα Χημείας) (Προπτυχιακό)

2017 - 2023

Βιολογία (Τμήμα Φυσικής) (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

Βιοστατιστική (Μεταπτυχιακό)

PROJECTS