Ηλίας
Σβέρκος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Αρχαία Ιστορία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

0030-2310997205

0030-2310997205

eliassverkos

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: i) Κοινωνική και πολιτική ιστορία των ελληνικών πόλεων (ιδιαίτερα της Μακεδονίας) κατά την Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. ii) Θεσμοί του Ρωμαϊκού κράτους με έμφαση στη διοίκηση των επαρχιών του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. iii) Ελληνική-Λατινική Επιγραφική. iv) Ρωμαϊκή Προσωπογραφία και Ονομαστική. v) Παιδεία και εκπαίδευση κατά τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. vi) Η πρόσληψη της κλασσικής Αρχαιότητας στους ρωμαϊκούς χρόνους. vii) Ιστορία της έρευνας της Αρχαίας Μακεδονίας και Θράκης.

Main interests: The social and political history of the Greek Cities (especially the cities of Macedonia) during the Hellenistic and Roman Periods; the institutions of the Roman Empire; Greek and Latin Epigraphy; Roman prosopography and onomastics; the education and culture in the Roman Imperial period; the perception of Classical antiquity in the Roman Imperial Period; research history of Ancient Macedonia and Thrace.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Κύρια ερευνητικά ενδιαφέροντα: i) Κοινωνική και πολιτική ιστορία των ελληνικών πόλεων (ιδιαίτερα της Μακεδονίας) κατά την Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. ii) Θεσμοί του Ρωμαϊκού κράτους με έμφαση στη διοίκηση των επαρχιών του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. iii) Ελληνική-Λατινική Επιγραφική. iv) Ρωμαϊκή Προσωπογραφία και Ονομαστική. v) Παιδεία και εκπαίδευση κατά τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. vi) Η πρόσληψη της κλασσικής Αρχαιότητας στους ρωμαϊκούς χρόνους. vii) Ιστορία της έρευνας της Αρχαίας Μακεδονίας και Θράκης.

Main interests: The social and political history of the Greek Cities (especially the cities of Macedonia) during the Hellenistic and Roman Periods; the institutions of the Roman Empire; Greek and Latin Epigraphy; Roman prosopography and onomastics; the education and culture in the Roman Imperial period; the perception of Classical antiquity in the Roman Imperial Period; research history of Ancient Macedonia and Thrace.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

0030-2310997205

0030-2310997205

eliassverkos

Εκπαίδευση

1993 - 1997

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας / Φιλοσοφική Σχολή

Διδακτορική Διατριβή

Δημοσιεύσεις

2023

«Remarks on Roman Names in the Cyclades: Tracing them in Italy and in other Parts of the Roman Oikoumene», στο: L. G. Mendoni & S. B. Zoumbaki (with contributions of P. Doukellis and El. Sverkos), Roman Names in the Cyclades: Part II. ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 84, Αθήνα 2023, 369-417

Elias Sverkos

Book Chapters

2021

Supplementum Epigraphicum Graecum. Consolidated Concordances for Volumes XLVI – LX (1996 – 2010), Leiden-Boston 2021 (συνεργασία με G. Tsolakis).

Elias Sverkos & George Tsolakis

Books

2020

«Τερπνά θεάματα στη Θεσσαλονίκη κατά την αυτοκρατορική εποχή (Παρατηρήσεις στην IG X.2.1 436)», στο: Α. Δεληβοριάς & Ε. Βικέλα & Α. Ζαρκάδας & Ν. Καλτσάς & Ι. Τριάντη (επιμ.), ΣΠΟΝΔΗ. Αφιέρωμα στη μνήμη του Γιώργου Δεσπίνη, Μουσείο Μπενάκη Παράρτημα 12, Αθήνα 2020, 955-967

Ηλίας Σβέρκος

Book Chapters

2018

«Roman Names in the Macedonian ephebic Catologues», στο: M. Kalaitzi & P. Paschidis & C. Antonetti & A.-M. Guimier-Sorbets (εκδ.), Βορειοελλαδικά. Tales from the Lands of the Ethne. Essays in Honour of Miltiades B. Hatzopoulos – Histoires du monde des ethné. Études en l’ honneur de Miltiade B. Hatzopoulos, ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 78, Αθήνα 2018, 69-112.

Elias Sverkos

Conferences

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

i) Κοινωνική και πολιτική ιστορία των ελληνικών πόλεων (ιδιαίτερα της Μακεδονίας) κατά την Ελληνιστική και Αυτοκρατορική Εποχή. ii) Θεσμοί του Ρωμαϊκού κράτους με έμφαση στη διοίκηση των επαρχιών του ανατολικού τμήματος της αυτοκρατορίας. iii) Ελληνική-Λατινική Επιγραφική. iv) Ρωμαϊκή Προσωπογραφία και Ονομαστική. v) Παιδεία και εκπαίδευση κατά τους ελληνιστικούς και αυτοκρατορικούς χρόνους. vi) Η πρόσληψη της κλασσικής Αρχαιότητας στους ρωμαϊκούς χρόνους. vii) Ιστορία της έρευνας της Αρχαίας Μακεδονίας και Θράκης. i) The social and political history of the Greek Cities (especially the cities of Macedonia) during the Hellenistic and Roman Periods. ii) The institutions of the Roman Empire. iii) Greek and Latin Epigraphy. iv) Roman prosopography and onomastics. v) The education and culture in the Roman Imperial period. vi) The perception of Classical antiquity in the Roman Imperial Period. vii) Research history of Ancient Macedonia and Thrace.

Επαγγελματική Εμπειρία

1998 - 2003

Supplementum Epigraphicum Graecum (University of Heidelberg)

Assistant Editor

Περιγραφή Θέσης:

Γνωστικό Αντικείμενο: Ρωμαϊκή Ιστορία με δυνατότητα διδασκαλίας Ύστερη Αρχαιότητα.

2003 - 2010

Τμήμα Ιστορίας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

Λέκτορας

2010 - 2018

Τμήμα Ιστορίας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Κέρκυρα)

Επίκουρος Καθηγητής

2018 - 2023

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μαθήματα

2020 - 2024

ΑΡΧ 701: Πηγές της Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Ιστορίας (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΑΡΧ 702: Μεθοδολογία έρευνας και Ασκήσεις (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΡΩ 705: Οι επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΑΡΧ 801: Εξιδεικευμένη και εξατομικευμένη Διδασκαλία (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΑΡΧ 802: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Ι (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

ΑΡΧ 803: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ΙΙ (Μεταπτυχιακό)

Δεξιότητες

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης