Σπυρίδων
Γκέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Cyanolab https://cyanolab.bio.auth.gr/

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Γραφείο 9.21, 9ος όροφος, κτίριο Βιολογίας

2310998083

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Σπύρος Γκέλης πήρε το πτυχίο του στη Βιολογία και το διδακτορικό του δίπλωμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον χαρακτηρισμό των κυανοβακτηρίων και των βιοδραστικών πεπτιδίων τους. Μέρος της διδακτορικής του διατριβής εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι της Φινλανδίας (στο εργαστήριο της καθ. Kaarina Sivonen). Από το 2009 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (λέκτορας, επίκουρος καθηγητής  και σήμερα αναπληρωτής καθηγητής) στη Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Εκτός από την έρευνα (βλ. ερευνητικά προγράμματα) διδάσκει προπτυχιακά/μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα μαθήματα Βιοποικιλότητα, Φυκολογία, Βιοπληροφορική, Υδατοκαλλιέργειες κ.α.. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του ΠΜΣ Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών και μέλος της ειδικής επιτροπής του αγγλόφωνου ΔιΠΜΣ Applied Bioinformatics. Είναι Διευθυντής του Τομέα Βοτανικής (2022-2025) και Συντονιστής της Επιτροπής Διασφάλισης Ανταγνιστικότητας του Τμήματος-Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Spyros Gkelis got his Bachelor’s degree in Biology, as well his PhD in Aristotle University of Thessaloniki. His PhD thesis was on characterization of cyanobacteria and their bioactive peptides. Part of his PhD was at the University of Helsinki, Finland (in Prof. Kaarina Sivonen’s lab). Since 2009 he has been lecturer, assistant professor, and now associate professor at the School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki. In addition to doing research (see research projects) he teaches  undergraduate/Master’s courses in Biodiversity, Phycology, Bioinformatics, Aquacultures. He is the deputy director of the MSc Program “Integrated management of  river basins and coastal areas” and and serves in the board of the MSc Program Applied Bioinformatics. He is the Head of the Department of Botany (2022-2025).

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Σπύρος Γκέλης πήρε το πτυχίο του στη Βιολογία και το διδακτορικό του δίπλωμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον χαρακτηρισμό των κυανοβακτηρίων και των βιοδραστικών πεπτιδίων τους. Μέρος της διδακτορικής του διατριβής εκπονήθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι της Φινλανδίας (στο εργαστήριο της καθ. Kaarina Sivonen). Από το 2009 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (λέκτορας, επίκουρος καθηγητής  και σήμερα αναπληρωτής καθηγητής) στη Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Εκτός από την έρευνα (βλ. ερευνητικά προγράμματα) διδάσκει προπτυχιακά/μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών τα μαθήματα Βιοποικιλότητα, Φυκολογία, Βιοπληροφορική, Υδατοκαλλιέργειες κ.α.. Είναι αναπληρωτής διευθυντής του ΠΜΣ Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών και μέλος της ειδικής επιτροπής του αγγλόφωνου ΔιΠΜΣ Applied Bioinformatics. Είναι Διευθυντής του Τομέα Βοτανικής (2022-2025) και Συντονιστής της Επιτροπής Διασφάλισης Ανταγνιστικότητας του Τμήματος-Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης.

 

Spyros Gkelis got his Bachelor’s degree in Biology, as well his PhD in Aristotle University of Thessaloniki. His PhD thesis was on characterization of cyanobacteria and their bioactive peptides. Part of his PhD was at the University of Helsinki, Finland (in Prof. Kaarina Sivonen’s lab). Since 2009 he has been lecturer, assistant professor, and now associate professor at the School of Biology, Aristotle University of Thessaloniki. In addition to doing research (see research projects) he teaches  undergraduate/Master’s courses in Biodiversity, Phycology, Bioinformatics, Aquacultures. He is the deputy director of the MSc Program “Integrated management of  river basins and coastal areas” and and serves in the board of the MSc Program Applied Bioinformatics. He is the Head of the Department of Botany (2022-2025).

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Γραφείο 9.21, 9ος όροφος, κτίριο Βιολογίας

2310998083

Δημοσιεύσεις

2023
Beneath the Aegean Sun: Investigating Dunaliella Strains’ Diversity from Greek Saltworks. Water 15(6), 1037

Lortou, U., Panou, M., Papapanagiotou, G, Florokapi, G., Giannakopoulos, C., Kavvoukis, S., Iakovou, G., Zalidis, G., Triantafyllidis, K., Gkelis, S.

Journal Papers

2022
yanobacteria in hot pursuit: Characterization of cyanobacteria strains, including novel taxa, isolated from geothermal habitats from different ecoregions of the world.

Jasser, I., Panou, M., Khomutovska, N., Sandzewicz, M., Panteris, E., Niyatbekov, T., Łach, L., Kwiatowski, J., Kokociński, M.,Gkelis, S.

Journal Papers

2021
Revealing new sponge-associated cyanobacterial diversity: novel genera and species

Konstaninou, D., Voultsiadou, E., Panteris, E., Gkelis, S.

Journal Papers

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Διερεύνηση και χαρτογράφηση της ποικιλότητας (μορφολογικής, γενετικής, μεταβολικής) φυτικών οργανισμών Ποικιλότητα βιοδραστικών ενώσεων (πεπτίδια, αλκαλοειδή) και γονιδίων που εμπλέκονται στην παραγωγή τους· επιδράσεις σε ανώτερα φυτά και κυτταροκαλλιέργειες Ποικιλότητα και οικοτοξικολογία επιβλαβών ανθίσεων φυκών Μοριακή φυλογένεση και γονιδιωματική προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών φωτοσυνθετικών οργανισμών Απομόνωση, καλλιέργεια και βιοτεχνολογική αξιοποίηση μικροφυκών Πληροφορική της βιοποικιλότητας

Μαθήματα

2009 - 2024

Φυκολογία (Προπτυχιακό)

2010 - 2024

Βιοπληροφορική (Προπτυχιακό)

2011 - 2024

Υδατοκαλλιέργειες (Προπτυχιακό)

2011 - 2024

Βιοποικιλότητα (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

Βιοπληροφορική (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2024

Οικολογία εσωτερικών υδάτων (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

Θαλάσσια Οικολογία (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

Μικροβιακή Βιοτεχνολογία – Βιοπαραγωγή (Μεταπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης