Παναγιώτης

Τσέλεκας

Επίκουρος Καθηγητής
Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στη Νομισματική

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997208

2310997208

Εκπαίδευση
1991 - 1996

University of Oxford

Faculty of Literae Humaniores / Sub-Faculty of Ancient History

DPhil (Διδακτορικό Δίπλωμα)

1986 - 1990

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλπνίκης

Φιλοσοφική Σχολή / Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ειδίκευση: Αρχαιολογία

Επαγγελματική Εμπειρία
2022 - 2023

Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής (ΦΕΚ διορισμού: 1082/09-05-2022 τ. Γ)

2018 - 2022

Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγητής με θητεία (ΦΕΚ διορισμού: 1094/01-10-2018 τ. Γ)

2012 - 2018

Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας με θητεία (ΦΕΚ διορισμού: 1066/12-12-2011 τ. Γ)

2002 - 2019

Πρόγραμμα Σπουδών: Eλληνικός Πολιτισμός, Σχολή Aνθρωπιστικών Σπουδών, Eλληνικό Aνοικτό Πανεπιστήμιο

Mέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.)

2010 - 2011

Nομισματικό Mουσείο, Υπουργείο Πολιτισμού

Αρχαιολόγος (Νομισματολόγος) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

2007 - 2010

Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Υπουργείο Πολιτισμού, Έργο: Αποκατάσταση και μετατροπή του Ιλίου Μελάθρου σε Νομισματικό Μουσείο.

Αρχαιολόγος (Νομισματολόγος) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΦΕΚ κατάταξης: 422/28-06-2007 τ. Γ)

2002 - 2006

Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., Υπουργείο Πολιτισμού, Έργο: Αποκατάσταση και μετατροπή του Ιλίου Μελάθρου σε Νομισματικό Μουσείο

Αρχαιολόγος (Νομισματολόγος) με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

2006 - 2007

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Λέκτορας Π.Δ. 407/80

2001 - 2002

Tμήμα Φιλολογίας, Σχολή Aνθρωπιστικών και Kοινωνικών Eπιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Λέκτορας Π.Δ. 407/80

2000 - 2001

Arcadia Center for Hellenic, Balkan and Mediterranean Studies and Research, Athens

Lecturer με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Μαθήματα
2023 - 2023

ΑΚΛ702. Κλασική Περίοδος: Από την αθηναϊκή ηγεμονία στο βασίλειο της Μακεδονίας: Η αθηναϊκή και η μακεδονική παρουσία στη Χαλκιδική κατά τον 5ο και 4ο αιώνα π.Χ. (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2022

ΑΚΛ706. Νομισματική: Το νόμισμα στην αρχαία Μακεδονία (Μεταπτυχιακό)

2017 - 2017

ΑΚΛ706. Εικονογραφία και κυκλοφορία των νομισμάτων: Ο ελληνιστικός κόσμος και η Ρώμη (Μεταπτυχιακό)

2016 - 2016

ΙΑΕ709. Εξειδικευμένα θέματα: Η αρχαία Μακεδονία και η Ρώμη. Η νομισματική μαρτυρία (Μεταπτυχιακό)

2019 - 2022

ΑΚΛ604. Τοπογραφία: Αττική, Ιερά Ολυμπίας και Δελφών, Δήλος (Προπτυχιακό)

2018 - 2023

ΑΚΛ601. Αρχιτεκτονική της αρχαϊκής και κλασικής εποχής (Προπτυχιακό)

2015 - 2022

ΑΚΛ606. Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

2021 - 2022

ΑΚΛ651. Κλασική Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία (Προπτυχιακό)

2023 - 2023

ΑΚΛ901. Φροντιστήριο Κλασικής Αρχαιολογίας (Προπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2021

"O Jules Desneux και η νομισματοκοπία της Ακάνθου", Χρονικά της Χαλκιδικής 66, 11-27

Παναγιώτης Τσέλεκας

Journal Papers

2021

“Ανδρικό κάλλος και εξουσία: Περιπτώσεις ωραίων ηγετών στους κλασικούς και ελληνιστικούς χρόνους”, στο N. Χ. Σταμπολίδης – Ι. Δ. Φάππας (επιμ.), Κάλλος. Η υπέρτατη ομορφιά, Αθήνα, 241-255

Παναγιώτης Τσέλεκας

Book Chapters

2020

“The denarius in Macedonia proper under the Roman Republic”, στο Marchetti, P. – Charikleia Papageorgiadou, Ch. (επιμ.), Réflexions sur la circulation des monnaies romaines républicaines en Grèce et dans les Balkans / Reflections on the Circulation of Roman Republican Coinage in Greece and the Balkans, Digital Publications 03, Athens, 39-83

Panagiotis Tselekas

Book Chapters

2020

“The Acropolis, 1886 hoard (IGCH 12) revisited”, στο K. A. Sheedy – G. Davis (επιμ.), Metallurgy in Numismatics, volume 6: Mines, Metals and Money in Attica and the Ancient World, Royal Numismatic Society Special Publications 58, London, 257-268

Panagiotis Tselekas

Book Chapters

2019

“Silver alexanders in the Balkans and the East. The hoard evidence for a century old international coinage”, στο S. Kremydi – M. C. Marcellesi (επιμ.), Les alexandres après Alexandre: histoire d’une monnaie commune, Μελετήματα 81, Athènes, 249-305

Panagiotis Tselekas

Book Chapters

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Νομισματική Κλασική Αρχαιολογία Αρχαία Ιστορία Τοπογραφία Αρχιτεκτονική Δημόσιος και Ιδιωτικός βίος Ελληνική Μυθολογία Πρόσληψη της Κλασικής Αρχαιότητας στη Σύγχρονη Εποχή
Δεξιότητες
Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης