Παύλος Στυλιανός
Καρβώνης
Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

6972032123

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Παύλος Καρβώνης αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998 με ειδίκευση στην αρχαιολογία. Το 2000 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, ενώ το 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία του Bernard Holtzmann. Από το 2007 έως το 2023 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Tabula Imperii Romani της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2022 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Λαμβάνει μέρος σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Δήλο, όπου έχει την ευθύνη της δημοσίευσης των εμπορικών κτηρίων της δυτικής ακτής. Έχει οργανώσει και επιβλέψει εργασίες συντήρησης των τοίχων των ιδιωτικών κτηρίων της Δήλου, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Παύλος Καρβώνης αποφοίτησε από το τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1998 με ειδίκευση στην αρχαιολογία. Το 2000 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο Πανεπιστήμιο Paris X – Nanterre, ενώ το 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο, υπό την εποπτεία του Bernard Holtzmann. Από το 2007 έως το 2023 εργάστηκε ως εξωτερικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Tabula Imperii Romani της Ακαδημίας Αθηνών. Το 2022 εκλέχθηκε επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.

Λαμβάνει μέρος σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής στη Δήλο, όπου έχει την ευθύνη της δημοσίευσης των εμπορικών κτηρίων της δυτικής ακτής. Έχει οργανώσει και επιβλέψει εργασίες συντήρησης των τοίχων των ιδιωτικών κτηρίων της Δήλου, στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

6972032123

Εκπαίδευση

1994 - 1998

ΕΚΠΑ

Φιλοσοφική/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1998 - 2000

Université Paris X Nanterre

2000 - 2004

Université Paris X Nanterre

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Τοπογραφία Αρχιτεκτονική

Ενδιαφέροντα​

Ταξίδια

Επαγγελματική Εμπειρία

2007 - 2023

Ακαδημία Αθηνών

Εξωτερικός συνεργάτης

Περιγραφή Θέσης:

Συμμετοχή στο πρόγραμμα Tabula Imperii Romani

Μαθήματα

Δεξιότητες

Projects

Τα εμπορικά κτήρια της δυτικής ακτής της Δήλου

Διεύθυνση του προγράμματος μελέτης και δημοσίευσης των εμπορικών κτηρίων στην δυτική ακτή της Δήλου

Νησίδα της Οικίας των ηθοποιών

Μέλος της ερευνητικής ομάδας που επανεξετάζει την Νησίδα της Οικίας των ηθοποιών στην Δήλο.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης