Φωκίων
Κοτζαγεώργης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οθωμανικής ιστορίας

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραφείο 401, 4ος όροφος νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής.

2310-997206

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Φωκίων Κοτζαγεώργης
Χρόνος γεννήσεως: 1967
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος – πατέρας τριών παιδιών
Διεύθυνση κατοικίας: Πολεμιστών 10Α – Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο: 2310-347258

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

1999: Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας με βαθμό Άριστα.
1994: Μεταπτυχιακό δίπλωμα από τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, ειδικότητα Τουρκολογία, με βαθμό Άριστα.
1989: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με
βαθμό 8,26 (Λίαν καλώς)

4. ΓΛΩΣΣΕΣ

– Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Οθωμανική-τουρκική και παλαιογραφία.

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1994-1997: Ετήσια υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, για την Ιστορία της
Μακεδονίας, η οποία ανανεώθηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές (1994-1995,
1995-1996, 1996-1997)

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2019-σήμερα Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας για την έκδοση των οθωμανικών εγγράφων
της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων (Μ. Μετέωρο).
2018-2020: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821» που εκπονεί το Ε.Α.Π. Τίτλος έργου: «Στις παρυφές της
Επανάστασης. Μια νέα προσέγγιση του αγώνα στη Μακεδονία και του
κινήματος του Εμμανουήλ Παπά με βάση οθωμανικό τεκμηριακό υλικό».
2017-2019: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (Steer Committee) του ερευνητικού δικτύου
«Does monastic economy matter? Religious patterns of economic
behavior», που έχει οργανώσει το Centre for Advanced Studies της Σόφιας.
2016-σήμερα: Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Σόφιας “Alma Mater” (No.
DUNK01-1/22.12.2009) για έκδοση των οθωμανικών εγγράφων της Ι.Μ.
Ζωγράφου Αγίου Όρους.
2016-2017: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Κιβωτός» για την ψηφιοποίηση των
κειμηλίων του Αγίου Όρους. Επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης των
οθωμανικών εγγράφων.
2014-2015: Συμμετοχή στη δράση «ΚΑΛΛΙΠΟΣ» του Συλλόγου Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών για συγγραφή ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων
2014-2015: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Mines, Olives and Monasteries: Towards an
Environmental Macrohistory of Halkidiki” που εκπονήθηκε από το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2008-2009: Επιστημονικός επόπτης του προγράμματος με θέμα «Οικισμοί, πληθυσμοί
και φορολογία στην οθωμανική Μακεδονία (15ος-16ος αι.)», το οποίο
υλοποιήθηκε από την «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών»
2004-2005: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του «Ιδρύματος Μακεδονικού
Αγώνα» με θέμα: «Επιστημονική τεκμηρίωση περιεχομένων για το
επιστημονικό CD-ROM, συγγραφή επιστημονικών μελετών». Συγγραφή
κεφαλαίου για την «Οθωμανική Μακεδονία» μαζί με τον ομότιμο καθηγητή
του Α.Π.Θ. κ. Ι.Κ. Χασιώτη.
1998-1999: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Α.Π.Θ. και της ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ με θέμα: “Η βυζαντινή και οθωμανική
πολεοδομική νομοθεσία ως φορέας πολιτισμικών μαρτυριών για τον
Ελληνισμό στον ευρύτερο βαλκανικό και μεσογειακό χώρο. Διερεύνηση,
παρουσίαση και επεξεργασία πηγών και δεδομένων για την κατασκευή της
πόλης και τη διαβίωση στο χώρο της”

7. ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα στα οθωμανικά αρχεία: Başbakanlık Osmanlı
Arşivi (Κωνσταντινούπολη), Ανατολικό Τμήμα Εθνικής Βιβλιοθήκης
«Κυρίλλου και Μεθοδίου» (Σόφια), των αγιορείτικων μονών Αγ. Παύλου,
Καρακάλλου, Ξενοφώντος και Βατοπεδίου, της Ι.Μ. Ξάνθης-Περιθεωρίου
και Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων.

8. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

“Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου με βάση το αρχείο της (14ος αι.-1830):
Οικονομική επιβίωση – κοινωνική δυναμική μέσα στο οθωμανικό κρατικό σύστημα”.

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2023: «Συμβολή στην πρώιμη νεότερη ιστορία της Χωριστής (15ος-17ος αι.)», στο:
Ν.Θ. Γεωργιάδης & Β. Μεσσής (επιμ.), Χωριστή, Ιστορία και Πολιτισμός. Α΄
Επιστημονικό Συμπόσιο, 22-24 Οκτωβρίου 2021, Πρακτικά, τ. Α΄, Χωριστή,
47-57.
2022: Επανεκτιμώντας την πρώιμη οθωμανική παλαιογραφία και διπλωματική.
Εννέα έγγραφα από το αρχείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (1394-1434), Άγια
Μετέωρα. Ταυτόχρονη αγγλική έκδοση: Reconsidering Early Ottoman
Palaeography and Diplomatics. Nine Documents from the Great Meteoron
Archive (1394-1434).
2022: «Γύρω από δύο οθωμανικά έγγραφα του 15ο υ αιώνα για τη μονή
Υπομιμνήσκοντος Θεσσαλονίκης», στο: Δ.Π. Δρακούλης & Π. Ανδρούδης
(επιμ.), Ἔκφρασις. Αφιέρωμα στον καθηγητή Βασίλη Κατσαρό, Θεσσαλονίκη,
503-530.
2022: “Haraç”, : The Encyclopaedia of Islam, 3η έκδοση ηλεκτρονική, τ. 6, 43-44.
2021: (με τον Δ. Παπασταματίου) Στις παρυφές της Επανάστασης. Μια νέα
προσέγγιση του Αγώνα στη Χαλκιδική με βάση οθωμανικό τεκμηριακό υλικό,
Αθήνα.
2021: “Ottoman Studies in Greece: a reflective gaze”, Bulletin de Correspondence
Hellenique moderne et contemporain τ. 5
[https://doi.org/10.4000/bchmc.957] (μαζί με τον M. Σαρηγιάννη και την Ε.
Γκαρά).
2021: “Greek Rebellions and Ottoman Sources on the Battle of Lepanto”, Südost
Forschungen, τ. 80, 90-110.
2021: «Ρωμιοί εκτελεσθέντες και φυγάδες στη Θεσσαλονίκη του 1821»,
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. Αφιέρωμα στην 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τ. 14, 163-187.
2021: «Κοινότητες στην προ-τανζιματική Θεσσαλονίκη (1430 – αρχές 19ου
αιώνα)», στο: Α. Κουκουβού & Ε. Παπαδοπούλου (επιμ.), Για μια φλόγα που
καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη-Μακεδονία, κατάλογος έκθεσης,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 91-99.
2021: “The Formation of the Christian Society in Thessaloniki after the Ottoman
Conquest (ca. 1430-1530)”, στο: Α. Παπαδία-Λάλα κ.ά. (επιμ.), Ο Νέος
Ελληνισμός, οι κόσμοι και ο κόσμος. Αφιέρωμα στην Όλγα Κατσιαρδή-Hering,
Αθήνα, 31-39.
2021: “Preliminary Remarks on the Formation of Early Ottoman Cities in the
Southern Balkans. The Case of the Ottoman Administrative Centers”, στο:
Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Γεωργίου
Βελένη. Πρακτικά, Αθήνα, 1019-1030.
2021: «Crisis and Survival of the Athonite Monasteries during the Seventeenth and
Eighteenth Centuries. Preliminary Findings and Thoughts», στο: R. Avramov
κ.ά. (επιμ.), Monastic Economy Across Time. Wealth Management, Patterns,
and Trends, Σόφια, 98-110. Συγγραφέας μαζί με τους R. Avramov, A. Fotic,
E. Kolovos και της Εισαγωγής του παρόντα τόμου ως επιμελητής του.
2021: “Clergymen”, στο: P. Kitromilides-C. Tsoukalas (επιμ.), The Greek
Revolution: A Critical Dictionary, Harvard University Press, Καίμπριτζ
Μασσαχουσέτης-Λονδίνο, 331-347.
2020: «Το διάταγμα της ανακατάληψης της Θάσου από τους Οθωμανούς το 1902»,
Θασιακά, τ. 20, 174-178.
2020: «Μια οθωμανική πηγή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά
το β΄ μισό του 17ου αιώνα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 21, 51-
76.
2020: “The Newly Found Oldest Patriarchal Berat”, Turkish Historical Review τ.
11, 1-27.
2019: Πρώιμη οθωμανική πόλη. Επτά περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο,
Αθήνα.
2019: (με τον Ηλ. Κολοβό) «Searching for the “Little Ice Age” Effects in the
Ottoman Greek Lands: The Cases of Salonica and Crete», στο: O. İnal –
Y. Köse (επιμ.), Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental
History, Cambridgeshire, 17-34.
2019: «Προς μια σύνθεση της πρώιμης οθωμανικής ιστορίας των Ιωαννίνων: Ο
χώρος και οι άνθρωποι», Δωδώνη 45-46, 161-182.
2019: «Νέες οθωμανικές πηγές για την πρώιμη νεότερη ιστορία της Ξάνθης», στο:
Γ. Τσιγάρας-Ε. Ναξίδου-Δ. Στρατηγόπουλος (επιμ.), Ανδρί Κόσμος.
Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, Θεσσαλονίκη,
249-276.
2019: (με τον Γ. Σιδηρόπουλο) «Πληθυσμιακή Γεωγραφία του Αγίου Όρους:
ζητήματα καταγραφής», Ιστορικογεωγραφικά 18, 122-146.
2019: (με τον Ηλ. Κολοβό), «Turco-Athonica: The Ottoman Archives of the
Athonite Monasteries», στο: O. Delouis-K. Smyrlis (επιμ.), Lire les Archives
de l’ Athos. Travaux et Memoires 23/2, 641-658.
2018: «Η Δράγανη και το φιρμάνι της», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 37, 183-194.
2018: «Αναζητώντας τους Έλληνες μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές (15ος-
17ος αι.)», στο: Ο. Κατσιαρδή-Hering, Α. Παπαδία-Λάλα, Κ. Νικολάου, Β.
Καραμανωλάκης (επιμ.), Έλλην, Ρωμηός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί
και ταυτότητες, Αθήνα, 181-196.
2018: «Christians and Muslims in an Ottoman City: The Formation of the Society
of Early Modern Ottoman Thessaloniki», Études Balkaniques, 54/3, 423-456.
2018: «Ottoman tax registers and geo-history», Ιστορικογεωγραφικά 16-17, 17-29.
2017: «Δικαιικός πλουραλισμός (legal pluralism) στην οθωμανική αυτοκρατορία;
Οι χριστιανοί στα οθωμανικά και εκκλησιαστικά δικαστήρια πριν το
Τανζιμάτ», Βαλκανικά Σύμμεικτα 18, 9-28.
2017: «The history of the Catholicon of the Athonite Monastery of Simonopetra
until the XIX century based on Written Sources», Hilandarski Zbornik 14,
189 -216.
2017: «Νεοελληνική και Οθωμανική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: δεδομένα και σκέψεις»,
στο: Ο. Κατσιαρδή-Hering – Β. Σειρηνίδου (επιμ.), Νεοελληνική Ιστορία και
Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης, Αθήνα, 47-56.
2017: Συγγραφή του λήμματος «Harac. The Ottoman Empire», για την The
Encyclopaedia of Islam, 3η έκδοση.
2016: Βιβλιοκρισία του: M. Greene, The Edinburgh History of the Greeks, 1453-
1768: The Ottoman Empire, στo: Journal of Modern Greek Studies 34/2,
410-413.
2016: «A City on the Move. Non-Salonicans in Thessaloniki and Salonicans
Abroad in the 18th Century According to the Ottoman Probate Inventories”,
Archiv Orientálni 84/1, 105-137.
2015: (με τον Δ. Παπασταματίου) Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα [ψηφιακό διδακτικό εγχειρίδιο].
2015: Τεκμηρίωση-σχολιασμός μιας επιγραφής στο βιβλίο των P.O. Juhel-Π.Μ.
Νίγδελη, Ένας Δανός στη Μακεδονία του τέλους του 19ου αι. Ο Karl Frederik
Kinch και οι επιγραφικές του σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σ. 92-96 (αρ. 42).
2015: (με τον μ. Κοσμά Σιμωνοπετρίτη) «Συμβολή στην ιστορία του καθολικού της
μονής Σιμωνόπετρας», Αθωνικά Τετράδια 2, 45-84.
2015: «An Ottoman Document from 1405 and its Problems”, Turcica 46, 249-268.
2015: “Nomads (Yürüks) and Environment in the Early Modern Halkidiki”, Balkan
Studies 50, 95-118.
2015: (με τον Η. Κολοβό) «Halkidiki in the Early Modern Period: Towards an
Environmental History”, στο: B.C. Gounaris (επιμ.), Mines, Olives, and
Monasteries. Aspects of Halkidiki’s Environmental History, Θεσσαλονίκη,
123-161.
2015: «Conversion to Islam in Ottoman Rural Societies in the Balkans: The Cases
of Vallahades and Pomaks», στο: E. Kolovos (επιμ.), Ottoman Rural
Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in
Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέθυμνο, 131-162.
2014: «Τα αγιορείτικα μετόχια στη Λήμνο κατά την οθωμανική περίοδο», στο: Η
εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα μετόχια. Πρακτικά Θ΄
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Αγιορείτικης Εστίας, Θεσσαλονίκη 21-
23.11.2014, Θεσσαλονίκη, 107-120.
2014: (με τον Δ. Παπασταματίου) «Wealth Accumulation in an Urban Context. The
Profile of the Muslim Rich of Thessaloniki in the Eighteenth Century on the
Basis of Probate Inventories», Turkish Historical Review 5, 165-199.
2014 «New Towns and Old Towns in the Ottoman Balkans. Two Case Studies
from Northern Greece”, στο: E. Balta κ.ά. (επιμ.), Festschrift in Honor of
Ioannis P. Theocharides. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, II,
Κωνσταντινούπολη, 273-291.
2014: (με τον Δ. Παπασταματίου) «Economic and Social Hierarchies within an
Urban Context: The Case of Thessaloniki in the Eighteenth Century, στο: Μ.
Sariyannis (επιμ.), New Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the
20th CIEPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July 2012, Ρέθυμνο, 84-98.
2014: «Socio-Economic Aspects of a Tax: The Metropolitans’ and Bishops’ Pişkeş
(Second Half of the Seventeenth Century», στο: Μ. Sariyannis (επιμ.), New
Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the 20th CIEPO Symposium,
Rethymno, 27 June – 1 July 2012, Ρέθυμνο, 207-222.
2014: «The Multiple Certifications in Ottoman Judicial Documents (Hüccets) from
Monastic Archives”, Archivum Ottomanicum 31, 117-127.
2014: «Από τον Γαζή Εβρενός στους ρωμιούς εμπόρους: Ιχνηλατώντας την πρώιμη
ιστορία των Γιαννιτσών», Ο Φίλιππος 23/τχ. 84, 6-17.
2014: «Κοινωνία και οικονομία στην Έδεσσα κατά τους πρώτους οθωμανικούς
αιώνες», στο: Α. Χρυσοστόμου-Π. Χρυσοστόμου (επιμ.), Η Έδεσσα και η
περιοχής της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου
Επιστημονικού Συμποσίου, 11-12.12.2010, Έδεσσα, 291-304.
2014: «Η Μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο», στο: Ε. Τσιγαρίδας
(επιμ.), Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του
Αγίου Γεωργίου έργο του ζωγράφου Αντωνίου, Άγιον Όρος, 31-45.
2013: «Η οθωμανική κατάκτηση», «Σημείωμα για τις πηγές», «Το Άργος Ορεστικό
κατά τον 17ο αιώνα», «Τιμάρια και βακούφια στο Άργος Ορεστικό», στο:
Ι.Σ. Κολιόπουλος (επιμ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την
Τουρκοκρατία (1400-1912), Θεσσαλονίκη, 28-47, 73-119.
2013: «Η Μακεδονία κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες», στο: Λ. Ναβάρι
(επιμ.), Μακεδονία. Χαρτογραφία και Ιστορία, 15ος-18ος αιώνας, Αθήνα, 19-37
2012: «Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα», Το Άγιον
Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα. Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου της Αγιορείτικης Εστίας, Θεσσαλονίκη 25-27.11.2011,
Θεσσαλονίκη, 73-85.
2012: «Τσιφλίκια στον καζά Διδυμοτείχου (1455-1614)», Θεωρητικές αναζητήσεις
και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και
Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008 (επιμ. Σ. Πετμεζάς-Τζ.
Χαρλαύτη-Α. Λυμπεράτος-Κ. Παπακωνσταντίνου), Αθήνα, 95-117.
2011: «Όψεις πρώιμης νεωτερικότητας: Οι διαμάχες στη χριστιανική κοινότητα
της Θεσσαλονίκης (τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα)», Τουρκολογικά. Τιμητικός
τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου (επιμέλεια Γ. Σαλακίδης),
Θεσσαλονίκη, 437-468.
2011: «Τα μοναστήρια ως οθωμανικές τοπικές ελίτ», Μοναστήρια, Οικονομία και
Πολιτική από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (επιμ. Η.
Κολοβός), Ηράκλειο, 163-190.
2010: «Reworking the Ascension in Ottoman Lands: An Eighteenth-Century
Mi´rājnāma in Greek from Epirus», The Prophet’s Ascension. Cross-
Cultural Encounters with the Islamic Mirāj Tales (επιμέλεια Chr. Gruber, F.
Colby), Bloomington and Indianapolis, 297-313.
2010: «Τα Αγιορείτικα Μετόχια στη Λήμνο», Λήμνος. Εκκλησιαστική κληρονομιά
(επιμ. Γ. Κωνσταντέλλης), Αθήνα, τ. Α΄, 107-129.
2009: «Pour une definition de la culture ottomane. Le cas des Tourkoyanniotes»,
Études Balkaniques. Cahiers Pierre Belon 16, 17-33.
2009: «Επαναστατικά κινήματα στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αιώνα και
οθωμανικές πηγές: Μια πρώτη προσέγγιση», Πρακτικά ΚΘ΄ Πανελλήνιου
Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2008, Θεσσαλονίκη, 19-33.
2009: «Οι χριστιανοί στην περιοχή Κίρτζαλι (15ος-17ος αι.). Δημογραφικές
παράμετροι», Πρακτικά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ανατολική Ρωμυλία
(Βόρεια Θράκη). Ιστορία και Πολιτισμός», Κομοτηνή, 4-6.4/2009,
Θεσσαλονίκη, 141-158.
2008: Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010-1800, «Αθωνικά
Σύμμεικτα», Iνστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα.
2008: «On the Fiscal Status of the Greek Orthodox Church in the 17th Century»,
Turcica 40, 67-81.
2008: «Συνωμοτικές κινήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη ναυμαχία
της Ναυπάκτου (1571): η οθωμανική μαρτυρία», Θεσσαλονίκη 7, 71-82.
2008: Μικρές πόλεις της ελληνικής χερσονήσου κατά την πρώιμη νεότερη εποχή. Η
περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17ος αι.), Ξάνθη.
2008: «A Greek Woman Copyist from the 16th Century: Euphrosyne of Xanthe»,
Révue des Etudes Byzantines 66, 233-240.
2007: «Haric ez Defter and Hali Ane’l-Reaya Villages in the Kaza of
Dimetoka/Didymoteichon (Fifteenth-Seventeenth Centuries): A
Methodological Approach», στο: E. Kolovos κ.ά. (επιμ.), The Ottoman
Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and economic
History. Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη, 237-
254.
2005/06: «Απόπειρα μεταφοράς της έδρας του καζά Γενιτζέ Καρασού (1860-1861)»,
Περί Θράκης 5, 95-108.
2005/06: “Messiahs” and Neomartyrs in Ottoman Thessaly: Some Thoughts on Two
Entries in a Mühimme Defteri”, Archivum Ottomanicum 23, 219-231.
2005: «Η Ξάνθη και η περιοχή της. Ιστορικά προλεγόμενα. Από το β΄ μισό του
15ου μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα», στο: Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου-
Μουφτεία Ξάνθης, Θρησκευτικά μνημεία στο Νομό Ξάνθης, Ξάνθη, 61-81.
2005: Βιβλιοκρισία του: N. Vatin-G. Veinstein (επιμ.), Insularités ottomanes, στο:
Mediterranean Historical Review, 20/2, 262-266.
2004: «Ένα αγιορείτικο μετόχι στην Κομοτηνή», Περί Θράκης 4, 279-288.
2004: “Two Vakfiyyes of Mara Branković”, Hilandarski Zbornik 11, 307-323.
2003: «Μια αθησαύριστη έντυπη πηγή (1715-1718) για την αθωνική μονή Ιβήρων
και τον «άρχοντα» Διονύσιο Σπανδούνη», Ο Ερανιστής 24, 49-60.
2003: Βιβλιοκρισία του: Th. Stavrides, The Sultan of Vezirs. The Life and Times of
the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic (1453-1474), στα:
Ελληνικά 53/2, 419-423.
2003: «Ανθρωπωνύμια Χουμνικού (18ος αι.)», Ελληνικά 53/2, 337-389.
2002: «Α Greek Source Regarding the Islamization of the Population of the
Mountainous Region of Xanthi (Mid 16th C.)», Περί Θράκης 2, 293-297.
2002: Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο (τέλη 14ου αι. –
1830), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 322 σ.
2001: Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το μάθημα “Εισαγωγή στην
Οθωμανολογία”
2001: “Αγιορείτικη παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο: Το τουρκικό αρχείο της Ι.Μ.
Αγίου Παύλου για τη Λήμνο (15ος-16ος αι.)”, Μακεδονικά 32, 125-164
2001: “Ο καζάς Γενισέας (Yenice-i Karasu) μέσα από τις οθωμανικές πηγές του
15ου – 16ου αι. Προβλήματα και προοπτικές της έρευνας”, Περί Θράκης 1,
69-84.
2001: Βιβλιοκρισία του: J. McCarthy, The Ottoman Turks: An Introductory History
to 1923, στο: Balkan Studies 39/2, 220-223.
1999: Βιβλιοκρισία του: Γ. Βογιατζή, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη.
Άμεσες δημογραφικές συνέπειες, στα: Ελληνικά 49/2, 404-407.
1997: Το Ισλάμ στα Βαλκάνια. Ένα ελληνόφωνο μουσουλμανικό κείμενο από την
Ήπειρο του 18ου αι., Αθήνα: Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών, 1997, 262 σ.
1996: Βιβλιοκρισία του: C. Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the
Ottoman State, στο: Balkan Studies 37/1, 166-171.
1995: Βιβλιοκρισία του: Ç. Keyder-F. Tabak (επιμ.), Manufacturing in the Ottoman
Empire and Turkey, 1500-1950, στο: Balkan Studies 36/2, 385-390.
1992: “Armed Forces Intervention in Post-War Turkey: A Methodological
Approach of Greek Newspapers Through Political Analyses”, Balkan Studies
33/2, 309-321.
1992: Βιβλιοκρισία του: Mehmet Fuad Köprülü, The Origins of the Ottoman
Empire, transl. and ed. by G. Leiser, στο: Balkan Studies 33/1, 173-174.

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2022: Ανακοίνωση στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «The Ottoman
Monuments in Greece Revisited. A Tribute to Machiel Kiel”, 4-6.11. Τίτλος
ανακοίνωσης: “The Formation of Ottoman Kastoria (Kesriye)”.
2022: Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «The Balance of Justice in the Ottoman
Empire: Non-Muslims as Agents in an Islamic Imperial Legal Context”,
Κωνσταντινούπολη, 13-15.10. Τίτλος ανακοίνωσης: “On the Permeability of
Judicial Systems in the Ottoman Empire”.
2022: Ανακοίνωση στο 4th International Conference in Economic and Social
History, “Varieties of Capitalism in the Mediterranean (18th-20th c.), Αθήνα
29.9.-1.10. Τίτλος ανακοίνωσης: «Proto-capitalist wealth accumulation:
Greek merchants of Thessaloniki in 1821».
2022: Ανακοίνωση στο 15th International Congress of Ottoman Social and
Economic History (ICOSEH), Ζάγκρεμπ, 11-15.6. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Searching for the ‘Greeks’ in the Ottoman Administrative Sources (15th-17th
c.)».
2022: Ανακοίνωση στο 24th Symposium of Comité International des Études Pré
-Ottomanes et Ottomanes, Θεσσαλονίκη, 21-25.6. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Taking the Baton from J.C. Alexander: The Great Meteoron Monastery in
the Early Ottoman Period (15th-16th Centuries)».
2021: Ανακοίνωση στο Α΄ Επιστημονικό Συμπόσιο: Χωριστή, Ιστορία και
Πολιτισμός, 22-24.10. Τίτλος ανακοίνωσης: «Συμβολή στην πρώιμη νεότερη
ιστορία της Χωριστής (15ος-17ος αι.)».
2021: Ανακοίνωση σε ημερίδα του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Ερευνών του Τμ. Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Ξάνθη 6.9. Τίτλος
ανακοίνωσης: «Η Ξάνθη και η περιοχή της κατά την οθωμανική περίοδο».
2021: (με τον Δ. Παπασταματίου) Ανακοίνωση στο Διεθνές διαδικτυακό
επιστημονικό συνέδριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: «Η
Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές
και ιστοριογραφικές διαστάσεις», Θεσσαλονίκη, 12-14.2. Τίτλος
ανακοίνωσης: «Το ιεροδικείο Θεσσαλονίκης απέναντι στο επαναστατικό
γεγονός. Μεθοδολογικά ζητήματα και κατευθύνσεις της έρευνας».
2019: Ανακοίνωση στο 3ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: (με την Σ. Λαΐου) «The Ottoman Archive of the Great
Meteoron Monastery in Thessaly», Σόφια, 18-20.10.
2019: Ανακοίνωση στο Η΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Το διάταγμα της ανακατάληψης της Θάσου από τους Τούρκους το 1902»,
Θάσος 12-14.10.
2018: Ανακοίνωση στο 2ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: «Managing Monastic Assets in a Time of Trouble. Lemnos
Island in the Context of the Athonite Economic Policy during the Ottoman
period», Σόφια 9-11.11.
2018: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο πατριάρχης άγιος
Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος και η εποχή του», που διοργάνωσε το Πατριαρχικό
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και ο Σύλλογος Φίλων της Πατριαρχικής
Μεγάλης του Γένους Σχολής. Τίτλος ανακοίνωσης: «Το οθωμανικό κράτος
κατά την εποχή του Γενναδίου Σχολαρίου», Θεσσαλονίκη, 19-20.10.
2017: Ανακοίνωση στο 1ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: «Crisis and Survival of the Athonite Monasteries during the
17th and 18th Centuries», Σόφια 10-12.11.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου
καθηγητή Γεωργίου Βελένη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Συμβολή στη
διαμόρφωση των πρώιμων οθωμανικών πόλεων στα νότια Βαλκάνια. Τα
οθωμανικά διοικητικά κέντρα», Θεσσαλονίκη 4-7.10.
2017: Ανακοίνωση στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της Οθωμανικής Κοινωνικής και
Οικονομικής Ιστορίας (ICOSEH), με θέμα: “The intra muros type of the
Early Ottoman City”, Σόφια Βουλγαρίας, 24-27.07.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές «Salonica: A Multicultural City in the Ottoman
Empire and the Greek State». Τίτλος ανακοίνωσης: «The Formation of the
Ottoman Society in Thessaloniki. The first Century of Ottoman Rule»,
Ιερουσαλήμ και Χάιφα 21-23.5.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Τμ. Ιστορίας-
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα: «’Ελλην’, ‘Ρωμηός’, ‘Γραικός’:
Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες». Τίτλος ανακοίνωσης:
«Αναζητώντας τους ‘Έλληνες’ μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές»,
Αθήνα 19-21.1.
2016: Ανακοίνωση (μαζί με τον κ. G. Boykov) στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό
Εργαστήρι της Αγιορείτικης Εστίας. Τίτλος ανακοίνωσης: «Collection of
Ottoman Documents in the Digital Archive of the Holy Monastery
Zographou (Zograf Monastery)», Θεσσαλονίκη, 9-10.12.
2016: Ανακοίνωση σε επιστημονική ημερίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πέλλας με θέμα: Πρόσφυγες και μετανάστες. Μετακινήσεις πληθυσμών από
την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας». Τίτλος ανακοίνωσης: «Μετακινήσεις
πληθυσμών στον οθωμανικό χώρο», Πέλλα 21.10.
2016: Συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση του Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του ΕΚΠΑ με θέμα: «Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια
απόπειρα χαρτογράφησης». Τίτλος εισήγησης: «Νεοελληνική και οθωμανική
ιστορία. Η εμπειρία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.», Αθήνα
8.4.
2015: Ανακοίνωση (μαζί με τον κ. Η. Κολοβό) στο Διεθνές Επιστημονικό
Συμπόσιο που οργάνωσε η «Association Archives de l’ Athos» με θέμα:
«Διαβάζοντας τα Αρχεία του Αγίου Όρους». Τίτλος ανακοίνωσης: «Turco-
Athonica: The Ottoman Archives of the Athonite Monasteries», Αθήνα 18-
20.11.
2015: Ανακοίνωση στο Ι΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας
με θέμα «Το Άγιον Όρος στον 17ο και 18ο αιώνα. Από τους μεταβυζαντινούς
στους νεώτερους χρόνους». Τίτλος ανακοίνωσης: «Κρίση και επιβίωση των
αθωνικών μοναστηριών κατά τους 17ο και 18ο αιώνες», Θεσσαλονίκη, 9-
11.10. Μέλος και της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα του Παν/μίου Ιωαννίνων με τίτλο:
«Ταυτότητες στης Ιστορικής Γεωγραφίας». Τίτλος ανακοίνωσης: «Τα όρια
των πηγών για την ιστορία του χώρου κατά την οθωμανική περίοδο»,
Ιωάννινα 23.9.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Μεταλλεία, Ελιές
και Μοναστήρια. Όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής».
Τίτλος ανακοίνωσης: «Νομάδες και περιβάλλον στην πρώιμη νεότερης
Χαλκιδική», Θεσσαλονίκη 16-17.7.
2015: Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με θέμα «The Ottoman Balkans: Personal
Dimensions, Agents of Faith». Τίτλος ανακοίνωσης: “Becoming Rich in a
Monastery: the Case of Anthimos Komninos (end of 18th-beginning of 19th
c.)”, Σόφια 26-27.6.
2015: Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα του ΛΣΤ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού
Συνεδρίου με θέμα: «Θρησκευτικές και πολιτισμικές αντιπαραθέσεις
Ανατολής και Δύσης στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη 22.5.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα της «Εταιρείας Θρακικών
Ερευνών» με θέμα: «Η Ροδόπη στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο».
Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Ροδόπη κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους
(15ος-18ος αι.)», Κομοτηνή 24.1.
2014: Ανακοίνωση στο Θ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης
Εστίας με θέμα «Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα
μετόχια». Τίτλος ανακοίνωσης: «Τα αγιορείτικα μετόχια στη Λήμνο κατά
την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 21-23.11. Μέλος της επιστημονικής
επιτροπής του Συνεδρίου.
2014: Ανακοίνωση στο 20ό Διεθνές Συμπόσιο της «Commité İnternational des
Études Pré-Ottomanes et Ottomanes» με θέμα: «Α City on the Move, or
dying away from the homeland: Foreigners in Salonica and Salonicans in
other places during the 18th century”, Βουδαπέστη 7-11.10.
2013: Συμμετοχή στη συνάντηση εργασία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Βερολίνου με θέμα «Βιβλίο, βιβλιοθήκες, και αρχαιοδιφικές συλλογές στα
χρόνια των πρώτων Φαναριωτών». Τίτλος ανακοίνωσης μαζί με τον κ. Δ.
Παπασταματίου: «Ιδιωτικές μουσουλμανικές βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη
στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα: ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις»,
Αθήνα 23.9.
2013: Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωση η Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών και η «Εταιρεία Μελέτης και έρευνας της ιστορίας των Σερρών» με
θέμα: «Από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος». Τίτλος ανακοίνωσης:
«Χριστιανοί και Δίκαιο στην οθωμανική αυτοκρατορία», Σέρρες, 7-8.6.
2012: Ανακοίνωση στο 20ό Διεθνές Συμπόσιο της «Commité İnternational des
Études Pré-Ottomanes et Ottomanes» με θέμα: “Socio-Economic Aspects of
a Tax: The Metropolitans’ and Bishops’ Pişkeş (2nd Half of the 17th Century)”
(συμμετοχή σε πάνελ). Επίσης, κοινή ανακοίνωση με τον κ. Δ.
Παπασταματίου με θέμα: “Economic and Social Hierarchies within an Urban
Context: The Case of Thessaloniki in the 18th Century”, Ρέθυμνο 27.6-1.07.
2012: Ανακοίνωση στο VIII Διεθνές Συμπόσιο “Halcyon Days”, με θέμα:
«Searching for the Vallahades’ Past: The District of Nasliç (16th-17th
Centuries)», Ρέθυμνο 13-15.01.
2011: Ανακοίνωση στο ΚΕ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική
Θεσσαλονίκη» με θέμα: «Η ελληνορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης κατά
το πέρασμα από τον 17ο στον 18ο αιώνα: Εσωτερικές και εξωτερικές
αναταράξεις», Θεσσαλονίκη 15-17.12.
2011: Ανακοίνωση στο ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας με θέμα:
«Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα»,
Θεσσαλονίκη 25-27.11. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
2011: Ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο της Οθωμανικής Κοινωνικής και
Οικονομικής Ιστορίας (ICOSEH), με θέμα: “Economic Activities of the
Christian Monasteries in the Ottoman society (15th-18th c.)” (συμμετοχή σε
πάνελ), Retz Αυστρίας 11-15.07.
2011: Ανακοίνωση σε ημερίδα προς τιμή του καθηγητή κ. Α. Ιορδάνογλου με θέμα:
«Γλώσσα και μεταστροφή στο Ισλάμ», Φλώρινα, Μάιος.
2010: Ανακοίνωση στο Ε΄ Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας με
θέμα: «Αναψηλαφώντας την ιστορία του καθολικού της μονής Σίμωνος
Πέτρας με βάση τις γραπτές μαρτυρίες», Θεσσαλονίκη 22-24.10.
2010: Ανακοίνωση στην Επιστημονική Διημερίδα «Η Έδεσσα και η περιοχής της»
με θέμα: «Κοινωνία και οικονομία της Έδεσσας κατά τους πρώτους
οθωμανικούς αιώνες», 11-12.12.
2010: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων με θέμα: «Οθωμανική κεντρική και
επαρχιακή διοίκηση» και «Οθωμανική αγροτική κοινωνία» στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα Μάιος.
2009: Συμμετοχή με διάλεξη στο Lifelong Learning Intensive Programme που είχε
τίτλο: «Understanding Cultural Diversity in European Context”,
Πανεπιστήμιο Çukurova, Άδανα Τουρκίας, 2-14.11.
2008: Ανακοίνωση στο ΚΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, με θέμα:
«Επαναστατικά κινήματα στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αιώνα και
οθωμανικές πηγές: Μια πρώτη προσέγγιση», Θεσσαλονίκη 17-18.5.
2008: Ανακοίνωση σε ημερίδα για τη Σαμοθράκη με θέμα: «Στοιχεία για μια
ιστορία της Σαμοθράκης κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο (15ος-17ος
αι.)», Θεσσαλονίκη 10.5.
2008: Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανατολικορωμυλιωτών:
«Ανατολική Ρωμυλία (Βόρεια Θράκη). Ιστορία και Πολιτισμός», με θέμα:
«Οι χριστιανοί στην περιοχή Κίρτζαλι (15ος-17ος αι.). Δημογραφικές
παράμετροι», Κομοτηνή, 4-6.4.
2007: Ανακοίνωση στη διημερίδα: «Πέντε αιώνες περιηγήσεων και
προσκυνημάτων στο Άγιον Όρος 1405-1930», με θέμα: «Κείμενα της
οθωμανικής γεωγραφικής γραμματείας για το Άγιον Όρος», Θεσσαλονίκη,
15-16.12.
2006: Ανακοίνωση στη διημερίδα: «Άγιον Όρος: Το μεγαλείο του Πρωτάτου, η
σωτηρία του μνημείου και η διαχρονική συμβολή των Καρυών», με θέμα:
«Παρατηρήσεις για το φορολογικό καθεστώς του Αγίου Όρους (15ος-17ος
αι.)», Θεσσαλονίκη, 23-24/10.
2004: Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
θέμα: «Οθωμανοί στον Ελλαδικό Χώρο: Νέες Ιστοριογραφικές
Προσεγγίσεις» (16.06). Επεξεργασμένο κείμενο δημοσιεύτηκε στον τόμο: Φ.
Τσιμπιρίδου-Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), «Οριενταλισμός στα όρια», Αθήνα
2008, 149-160.
2003: Ανακοίνωση στο Δ΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών με θέμα: «Εικόνες από
την κοινωνία της Θάσου κατά τον 18ο αιώνα μέσα από οθωμανικά
έγγραφα». Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα Θασιακά, τ. 12 (2005), 347-355.
2002: Ανακοίνωση στο 14ο Συνέδριο της «Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας» (XIV.
Türk Tarih Kongresi) με θέμα: “Christian (Ecclesiastical) and Muslim
(Ottoman) Juridical Procedure for Settlement of Litigations According to
Athonite Documents (15th c.-ca. 1820)”, Άγκυρα (9-13.9). Το κείμενο
δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου: XVI. Türk Tarih Kongresi,
Άγκυρα 2005, τ. II/I, 849-855.
2000: Ομιλία στον Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: “Περιορισμοί
στη μελέτη των μοναστηριακών αρχείων: Η περίπτωση της αθωνικής μονής
Αγίου Παύλου” (5.12).
2000: Ανακοίνωση στο σεμινάριο της “Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας” στην
Άγκυρα με θέμα: “Limitations in the Study of Ottoman Documents in
Monastery of St. Paul”. Θέμα σεμιναρίου: “Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve
Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler” (16-17.11). Το κείμενο
δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Σεμιναρίου: Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve
Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Άγκυρα 2003, 9-13.
1992: Ανακοίνωση στο ΙΓ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας με θέμα: “Ένα ελληνόφωνο divan και το ιστορικό του πλαίσιο”
(29-31 Μαΐου). Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα: Πρακτικά του ΙΓ’
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη
1993, 263-274.

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2020-σήμερα: Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2018-σήμερα: Διδάσκων στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη
και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους».
2015-2020: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Ελληνική Ιστορία»
2013-2014: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Ελληνική Ιστορία»
2013-2020: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2009-2013: Εκλογή και διορισμός στη θέση Επίκουρου Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας επί
θητεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ
2002-2009: Εκλογή και διορισμός στη θέση Λέκτορα Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2002: Διδάσκων με σχέση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα:
“Τουρκική Γραμματεία και Πολιτισμός”
2001-2002: Αποσπασμένος καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας
1999-2005: Διδάσκων με σχέση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα:
“Εισαγωγή στην Οθωμανολογία”
1999: Διορισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητής Φιλόλογος.
Διδασκαλία σε σχολεία της Ξάνθης.

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2023: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος για την οθωμανική περίοδο στο
μάθημα «Μνημειακή Τοπογραφία και Τοπική Ιστορία» του ΠΜΣ «Σπουδές
στην Τοπική Ιστορία. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμ. Ιστορίας-
Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., 21.11.
2021: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος για την οθωμανική περίοδο στο
μάθημα «Μνημειακή Τοπογραφία και Τοπική Ιστορία» του ΠΜΣ «Σπουδές
στην Τοπική Ιστορία. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμ. Ιστορίας-
Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., 31.3.
2018-σήμερα: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων για την Ιστορία και τις Πηγές του
Αγίου Όρους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ιστορία, την
Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»
που εκπονεί το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
2019: Διδασκαλία ενός μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη, 13.5.).
2018-σήμερα: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων για την Ιστορία και τις Πηγές του
Αγίου Όρους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ιστορία, την
Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»
που εκπονεί το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
2014-σήμερα: Ελεύθερη διδασκαλία ανοιχτών μαθημάτων οθωμανικής παλαιογραφίας για
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
2017: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Σπουδές στην Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», του
Τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Κομοτηνή, 20.11.
2016-2017: Διδασκαλία τεσσάρων τρίωρων μαθημάτων στη Μουσουλμανική
Κατεύθυνση του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο μαθήματος
«Ισλαμική Ιστορία ΙΙ».
2016-2017: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
μαθήματος των καθηγητών Β. Γούναρη-Αθ. Σφήκα-Λ. Χασιώτη για τη
δουλεία με θέμα: «Η δουλεία στο Ισλάμ».
2015: Διδασκαλία τρίωρου μαθήματος με θέμα «Θρησκευτική βία και
Φονταμενταλισμός στην οθωμανική αυτοκρατορία», στο πλαίσιο του
μαθήματος του καθηγητή κ. Χ. Σταμούλη του Τμήματος Θεολογίας του
Α.Π.Θ. με τίτλο «Θρησκευτική βία και φονταμενταλισμός», Θεσσαλονίκη,
Μάιος.
2009-2012: Μέλος τριμελών επιτροπών για μεταπτυχιακές εργασίες και επταμελών
επιτροπών για διδακτορικές διατριβές. Επιβλέπων σε επτά μεταπτυχιακές
εργασίες και μέλος τριμελούς επιτροπής σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές.
2013-2018: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα:
ΙΝΕ 101: Εισαγωγή στη νεοελληνική ιστορία
ΙΝΕ 402: Νεοελληνική Διασπορά, 15ος-20ός αι. (μαζί με την κ. Ε. Μαντά)
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η γέννηση του οθωμανικού
κράτους)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η οθωμανική Μακεδονία)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Εκκλησία και Μοναστήρια κατά
την οθωμανική περίοδο)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Πληθυσμοί στον ελληνικό χώρο
κατά την οθωμανική περίοδο)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Οθωμανικοί πόλεμοι)
ΙΤΛ 301: Ιστορία του οθωμανικού κράτους
ΙAT 704: Η οθωμανική πόλη
ΙAT 705: Πρώιμη οθωμανική ιστορία. Θεσμοί και ιδεολογία.
2009-2012: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα:
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
ΙΤΛ 301: Ιστορία του οθωμανικού κράτους
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η γέννηση του οθωμανικού
κράτους)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Ιστοριογραφία, ταυτότητα και
πολιτική ιδεολογία κατά την Τουρκοκρατία)
ΙΤΛ 751: Οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία Ι
ΙΤΛ 752: Η οθωμανική επαρχία
ΙΤΛ 752: Χριστιανοί μέσα στο οθωμανικό κράτος
ΙΤΛ 752: Εξεγέρσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία
2010: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων με θέμα: «Οθωμανική κεντρική και
επαρχιακή διοίκηση» και «Οθωμανική αγροτική κοινωνία» στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα Μάιος.
2009-2012: Μέλος τριμελών επιτροπών για μεταπτυχιακές εργασίες και επταμελών
επιτροπών για διδακτορικές διατριβές. Επιβλέπων σε τέσσερις μεταπτυχιακές
εργασίες και μέλος τριμελούς επιτροπής σε τρεις διδακτορικές διατριβές.
2002-2008: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά μαθήματα:
ΙΝΕ 101: Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία
ΙΝΕ 201: Ελληνική κοινωνία και οικονομία στην Τουρκοκρατία (15ος-18ος
αι.)
ΙΝΕ 201: Εισαγωγή στην πρώιμη νεοελληνική ιστοριογραφία (1453-1821)
ΙΝΕ 301: Θεσμοί του ελληνισμού κατά την οθωμανική περίοδο (1453-1821)
ΙΝΕ 402: Δημογραφικές ανακατατάξεις του ελληνισμού κατά την οθωμανική
περίοδο (15ος-18ος αι.)
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
2006-2007: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Συνεργασία με το «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού» για τις ανάγκες του προγράμματος.
2006: Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θράκη στο πλαίσιο του προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ. Επίβλεψη εργασιών φοιτητών που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της εκδρομής.

13. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2022-σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.
2022: Συνδιοργανωτής μαζί με τον Δ. Παπασταματίου του 24ου Διεθνούς
Συμποσίου της Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes,
Θεσσαλονίκη, 22-25.6.
2021: Επιμελητής μαζί με τους R. Avramov, A. Fotic και E. Kolovos του τόμου
Monastic Economy across Time, που εκδόθηκε από το Centre for Advanced
Studies στη Σόφια Βουλγαρίας.
2019-σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2018-σήμερα: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού
«ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ».
2017-σήμερα: Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας».
2018: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας,
Δήμου Παγγαίου.
2017: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας,
Δήμου Παγγαίου.
2016: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών
Σπουδών με θέμα: «Pontus in the late Ottoman Empire (1774-1908). Society
and Economy», Θεσσαλονίκη 18-20.11.
2007: Επιμελητής μαζί με τους Η. Κολοβό, Σ. Λαΐου και Μ. Σαρηγιάννη του
αφιερωματικού τόμου με τίτλο: The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek
Lands: Toward a Social and economic History. Studies in Honor of John C.
Alexander, Κωνσταντινούπολη: İSİS Press.
2001-σήμερα: Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού “ΠΕΡΙ
ΘΡΑΚΗΣ”, που εκδίδεται στην Ξάνθη από το “Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό
Κέντρο Θράκης” (ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.)
2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: «The
Provincial Elites in the Ottoman Empire», που διοργανώθηκε από το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο 10-12.1.

14. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

2023: Διάλεξη στο πρόγραμμα «Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος: νομικές και
ιδεολογικές εξελίξεις κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο» του
Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου του ΚΒΕ. Τίτλος διάλεξης: «Πίστωση και
χρέος στο οθωμανικό δίκαιο», 8.3.
2023: Διάλεξη στον κύκλο διαλέξεων της ΕΛΠ 20 του ΕΑΠ με γενικό τίτλο:
«Όψεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου από την Αρχαιότητα έως τους
Μεταβυζαντινούς χρόνους». Τίτλος διάλεξης: «Η παρουσία των χριστιανών
στο πλαίσιο της οθωμανικής πόλης», 7.4.
2019: Ανακοίνωση σε επιστημονική ημερίδα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου
Άρτας «Ο Σκουφάς» με θέμα: «Το ισλαμικό ποινικό δίκαιο μέσα από τις
οθωμανικές αρχειακές πηγές». Τίτλος ανακοίνωσης: «Η ποινική δικαιοσύνη
στην οθωμανική αυτοκρατορία» (Άρτα, 13.4).
2018: Σεμιναριακό μάθημα στην «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία» με θέμα:
«Χειρόγραφες και άλλες ελληνικές και οθωμανικές πηγές για την ιστορία του
Ελληνισμού κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (15ος-αρχές 19ου
αι.)», Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 14 και 16.5.
2018: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του κ. Π. Ανδρούδη, Η πρώιμη οθωμανική
τέχνη και αρχιτεκτονική στην Ελλάδα (14ος-16ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 4.5.
2017: Ομιλία στο σεμινάριο του μεταπτυχιακού προγράμματος Νεότερης Ιστορίας
του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με
θέμα: «Η διαμόρφωση του χώρου και η συγκρότηση της κοινωνίας στα
πρώιμα οθωμανικά Γιάννενα», 13.12.
2017: Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου “Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας”, Κοζάνη 9.10.
2017: Ομιλία με τίτλο «Η γέννηση του τουρκικού εθνικισμού εντός της
οθωμανικής αυτοκρατορίας», στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με θέμα:
«Η εθνογένεση στα Βαλκάνια», που οργάνωσε το Σωματείο «Οι Φίλοι του
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα», Θεσσαλονίκη, 15.5.
2017: Εισήγηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της «Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
με θέμα: «Ιστορία της Μακεδονίας». Τίτλος εισήγησης: «Η πρώιμη
οθωμανική Μακεδονίας», Θεσσαλονίκη, 21.2.
2016: Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο που διοργάνωση το ΙΙΕ/ΕΙΕ και το Τμ.
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα: «Μελετώντας την Ιστορία της
Ανατολικής Μεσογείου: Σταθμοί σε ένα ταξίδι από την αρχαιότητα έως
σήμερα». Τίτλος εισήγησης: «Η συγκρότηση των κοινωνιών στα πρώιμα
οθωμανικά Βαλκάνια», Θεσσαλονίκη 11-12.6.
2016: Διάλεξη σε κύκλο διαλέξεων που οργάνωσε η «Εταιρεία Μελέτης έργου
Ιωάννη Καποδίστρια» με θέμα: «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση
του ελληνικού κράτους». Τίτλος διάλεξης: «Η οθωμανική αυτοκρατορία και
οι χριστιανοί μέσα σ’ αυτήν: από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου
αιώνα», Αθήνα 7.3.
2015: Ομιλία στο Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Νεάπολης-
Συκεών. Τίτλος ομιλίας: «Ματιές στην πρώιμη οθωμανική Θεσσαλονίκη»,
Θεσσαλονίκη 16.12.
2015: Ομιλία στον κύκλο ομιλιών που διοργάνωσε το ΚΒΕ με θέμα: «Βυζαντινή
και Οθωμανική Θεσσαλονίκη, 4ος-18ος αι.». Τίτλος ομιλίας: «Η Θεσσαλονίκη
κατά την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 23.11.
2015: Εισήγηση σε κύκλο Σεμιναρίων Τοπικής Ιστορίας για εκπαιδευτικούς
β΄θμιας εκπ/σης που διοργάνωσε το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα».
Τίτλος εισήγησης: «Οθωμανοκρατία», Θεσσαλονίκη 14.11.
2015: Συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο του ΛΣΤ΄
Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου με θέμα: «Θρησκευτικές και πολιτισμικές
αντιπαραθέσεις Ανατολής και Δύσης στον 21ο αιώνα», 22.5.
2014: Ομιλία στην «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ‘Ο Φίλιππος’
με θέμα: «Από τον Γαζή Εβρενός στους ρωμιούς εμπόρους. Η πρώιμη
ιστορία των Γιαννιτσών», Γιαννιτσά, 15.1.
2014: Συμμετοχή σε σειρά ιστορικών εκπομπών της “Τουρκικής Κρατικής
Τηλεόρασης” για τον σουλτάνο Μεχμέτ Β΄ Πορθητή (Ιανουάριος 2013). Η
σειρά προβλήθηκε τον Ιανουάριο.
2013 & 2015: Ομιλία στα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το
«Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης» με θέμα: «Οθωμανική Θεσσαλονίκη,
15ος-18ος αι.».
2013: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου των Γ.Κ. Λιακόπουλου-Θ.Γ. Παλιούγκα,
Οθωμανικές επιγραφές της Λάρισας, Λάρισα, 29.11.
2013: Εισήγηση σε κύκλο ομιλιών του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα
Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 10.4.
2013: Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Ιδρύματος “Αικ. Λασκαρίδη” σε σχολεία του
Ν. Έβρου. Η συμμετοχή μου αφορούσε σε μαθήματα για την τοπική ιστορία
του Νομού Έβρου (4-6.3).
2013: Εισήγηση στην ημερίδα «Η αειφορική διαχείριση των ιστορικών
μαρτυριών», που διοργάνωσε το Τμ. Βαλκανικών Σπουδών του Παν/μιου
Δυτ. Μακεδονίας, το «Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» και η Δ/νση
Β΄θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας. Τίτλος εισήγησης: «Θεσμοί και
ταυτότητες του ελληνισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία», Θεσσαλονίκη,
14.2.
2012: Διδασκαλία στα Σεμινάρια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Πτυχιούχων
στο Πρόγραμμα Βυζαντινού Δικαίου, Κ.Β.Ε., Θεσσαλονίκη.
2012: Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή “Ανιχνεύσεις” (21.3).
2010: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου των Δ. Μαυρίδη-Γ. Τσιγάρα, Γενισέα. Νέα
πόλη του Νέστου-τόπος συνάντησης πολιτισμών, Γενισέα, 19.9.
2005: Συγγραφή κειμένου στο περιοδικό “ΙΣΤΟΡΙΚΑ” της εφημερίδας
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ (τεύχος 12.5.).

Βιογραφικό

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ονοματεπώνυμο: Φωκίων Κοτζαγεώργης
Χρόνος γεννήσεως: 1967
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος – πατέρας τριών παιδιών
Διεύθυνση κατοικίας: Πολεμιστών 10Α – Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα Θεσ/νίκης
Τηλέφωνο: 2310-347258

2. ΣΠΟΥΔΕΣ

1999: Διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας με βαθμό Άριστα.
1994: Μεταπτυχιακό δίπλωμα από τον Τομέα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας,
Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, ειδικότητα Τουρκολογία, με βαθμό Άριστα.
1989: Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. με
βαθμό 8,26 (Λίαν καλώς)

4. ΓΛΩΣΣΕΣ

– Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Τουρκική, Οθωμανική-τουρκική και παλαιογραφία.

5. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

1994-1997: Ετήσια υποτροφία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, για την Ιστορία της
Μακεδονίας, η οποία ανανεώθηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές (1994-1995,
1995-1996, 1996-1997)

6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

2019-σήμερα Επικεφαλής ερευνητικής ομάδας για την έκδοση των οθωμανικών εγγράφων
της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων (Μ. Μετέωρο).
2018-2020: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα «200 χρόνια από την Επανάσταση
του 1821» που εκπονεί το Ε.Α.Π. Τίτλος έργου: «Στις παρυφές της
Επανάστασης. Μια νέα προσέγγιση του αγώνα στη Μακεδονία και του
κινήματος του Εμμανουήλ Παπά με βάση οθωμανικό τεκμηριακό υλικό».
2017-2019: Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (Steer Committee) του ερευνητικού δικτύου
«Does monastic economy matter? Religious patterns of economic
behavior», που έχει οργανώσει το Centre for Advanced Studies της Σόφιας.
2016-σήμερα: Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Σόφιας “Alma Mater” (No.
DUNK01-1/22.12.2009) για έκδοση των οθωμανικών εγγράφων της Ι.Μ.
Ζωγράφου Αγίου Όρους.
2016-2017: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ψηφιακή Κιβωτός» για την ψηφιοποίηση των
κειμηλίων του Αγίου Όρους. Επικεφαλής της ομάδας τεκμηρίωσης των
οθωμανικών εγγράφων.
2014-2015: Συμμετοχή στη δράση «ΚΑΛΛΙΠΟΣ» του Συλλόγου Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών για συγγραφή ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών συγγραμμάτων
2014-2015: Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Mines, Olives and Monasteries: Towards an
Environmental Macrohistory of Halkidiki” που εκπονήθηκε από το ΔΙ.ΠΑ.Ε.
2008-2009: Επιστημονικός επόπτης του προγράμματος με θέμα «Οικισμοί, πληθυσμοί
και φορολογία στην οθωμανική Μακεδονία (15ος-16ος αι.)», το οποίο
υλοποιήθηκε από την «Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών»
2004-2005: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του «Ιδρύματος Μακεδονικού
Αγώνα» με θέμα: «Επιστημονική τεκμηρίωση περιεχομένων για το
επιστημονικό CD-ROM, συγγραφή επιστημονικών μελετών». Συγγραφή
κεφαλαίου για την «Οθωμανική Μακεδονία» μαζί με τον ομότιμο καθηγητή
του Α.Π.Θ. κ. Ι.Κ. Χασιώτη.
1998-1999: Συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Α.Π.Θ. και της ΓΓΕΤ-ΠΕΝΕΔ με θέμα: “Η βυζαντινή και οθωμανική
πολεοδομική νομοθεσία ως φορέας πολιτισμικών μαρτυριών για τον
Ελληνισμό στον ευρύτερο βαλκανικό και μεσογειακό χώρο. Διερεύνηση,
παρουσίαση και επεξεργασία πηγών και δεδομένων για την κατασκευή της
πόλης και τη διαβίωση στο χώρο της”

7. ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Έρευνα στα οθωμανικά αρχεία: Başbakanlık Osmanlı
Arşivi (Κωνσταντινούπολη), Ανατολικό Τμήμα Εθνικής Βιβλιοθήκης
«Κυρίλλου και Μεθοδίου» (Σόφια), των αγιορείτικων μονών Αγ. Παύλου,
Καρακάλλου, Ξενοφώντος και Βατοπεδίου, της Ι.Μ. Ξάνθης-Περιθεωρίου
και Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Μετεώρων.

8. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

“Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου με βάση το αρχείο της (14ος αι.-1830):
Οικονομική επιβίωση – κοινωνική δυναμική μέσα στο οθωμανικό κρατικό σύστημα”.

9. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

2023: «Συμβολή στην πρώιμη νεότερη ιστορία της Χωριστής (15ος-17ος αι.)», στο:
Ν.Θ. Γεωργιάδης & Β. Μεσσής (επιμ.), Χωριστή, Ιστορία και Πολιτισμός. Α΄
Επιστημονικό Συμπόσιο, 22-24 Οκτωβρίου 2021, Πρακτικά, τ. Α΄, Χωριστή,
47-57.
2022: Επανεκτιμώντας την πρώιμη οθωμανική παλαιογραφία και διπλωματική.
Εννέα έγγραφα από το αρχείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (1394-1434), Άγια
Μετέωρα. Ταυτόχρονη αγγλική έκδοση: Reconsidering Early Ottoman
Palaeography and Diplomatics. Nine Documents from the Great Meteoron
Archive (1394-1434).
2022: «Γύρω από δύο οθωμανικά έγγραφα του 15ο υ αιώνα για τη μονή
Υπομιμνήσκοντος Θεσσαλονίκης», στο: Δ.Π. Δρακούλης & Π. Ανδρούδης
(επιμ.), Ἔκφρασις. Αφιέρωμα στον καθηγητή Βασίλη Κατσαρό, Θεσσαλονίκη,
503-530.
2022: “Haraç”, : The Encyclopaedia of Islam, 3η έκδοση ηλεκτρονική, τ. 6, 43-44.
2021: (με τον Δ. Παπασταματίου) Στις παρυφές της Επανάστασης. Μια νέα
προσέγγιση του Αγώνα στη Χαλκιδική με βάση οθωμανικό τεκμηριακό υλικό,
Αθήνα.
2021: “Ottoman Studies in Greece: a reflective gaze”, Bulletin de Correspondence
Hellenique moderne et contemporain τ. 5
[https://doi.org/10.4000/bchmc.957] (μαζί με τον M. Σαρηγιάννη και την Ε.
Γκαρά).
2021: “Greek Rebellions and Ottoman Sources on the Battle of Lepanto”, Südost
Forschungen, τ. 80, 90-110.
2021: «Ρωμιοί εκτελεσθέντες και φυγάδες στη Θεσσαλονίκη του 1821»,
Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. Αφιέρωμα στην 200η επέτειο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, τ. 14, 163-187.
2021: «Κοινότητες στην προ-τανζιματική Θεσσαλονίκη (1430 – αρχές 19ου
αιώνα)», στο: Α. Κουκουβού & Ε. Παπαδοπούλου (επιμ.), Για μια φλόγα που
καίει. Αρχαιότητες και Μνήμη, Θεσσαλονίκη-Μακεδονία, κατάλογος έκθεσης,
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 91-99.
2021: “The Formation of the Christian Society in Thessaloniki after the Ottoman
Conquest (ca. 1430-1530)”, στο: Α. Παπαδία-Λάλα κ.ά. (επιμ.), Ο Νέος
Ελληνισμός, οι κόσμοι και ο κόσμος. Αφιέρωμα στην Όλγα Κατσιαρδή-Hering,
Αθήνα, 31-39.
2021: “Preliminary Remarks on the Formation of Early Ottoman Cities in the
Southern Balkans. The Case of the Ottoman Administrative Centers”, στο:
Διεθνές επιστημονικό συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου καθηγητή Γεωργίου
Βελένη. Πρακτικά, Αθήνα, 1019-1030.
2021: «Crisis and Survival of the Athonite Monasteries during the Seventeenth and
Eighteenth Centuries. Preliminary Findings and Thoughts», στο: R. Avramov
κ.ά. (επιμ.), Monastic Economy Across Time. Wealth Management, Patterns,
and Trends, Σόφια, 98-110. Συγγραφέας μαζί με τους R. Avramov, A. Fotic,
E. Kolovos και της Εισαγωγής του παρόντα τόμου ως επιμελητής του.
2021: “Clergymen”, στο: P. Kitromilides-C. Tsoukalas (επιμ.), The Greek
Revolution: A Critical Dictionary, Harvard University Press, Καίμπριτζ
Μασσαχουσέτης-Λονδίνο, 331-347.
2020: «Το διάταγμα της ανακατάληψης της Θάσου από τους Οθωμανούς το 1902»,
Θασιακά, τ. 20, 174-178.
2020: «Μια οθωμανική πηγή για την ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά
το β΄ μισό του 17ου αιώνα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 21, 51-
76.
2020: “The Newly Found Oldest Patriarchal Berat”, Turkish Historical Review τ.
11, 1-27.
2019: Πρώιμη οθωμανική πόλη. Επτά περιπτώσεις από τον νοτιοβαλκανικό χώρο,
Αθήνα.
2019: (με τον Ηλ. Κολοβό) «Searching for the “Little Ice Age” Effects in the
Ottoman Greek Lands: The Cases of Salonica and Crete», στο: O. İnal –
Y. Köse (επιμ.), Seeds of Power: Explorations in Ottoman Environmental
History, Cambridgeshire, 17-34.
2019: «Προς μια σύνθεση της πρώιμης οθωμανικής ιστορίας των Ιωαννίνων: Ο
χώρος και οι άνθρωποι», Δωδώνη 45-46, 161-182.
2019: «Νέες οθωμανικές πηγές για την πρώιμη νεότερη ιστορία της Ξάνθης», στο:
Γ. Τσιγάρας-Ε. Ναξίδου-Δ. Στρατηγόπουλος (επιμ.), Ανδρί Κόσμος.
Τιμητικός Τόμος στον Καθηγητή Κωνσταντίνο Κ. Χατζόπουλο, Θεσσαλονίκη,
249-276.
2019: (με τον Γ. Σιδηρόπουλο) «Πληθυσμιακή Γεωγραφία του Αγίου Όρους:
ζητήματα καταγραφής», Ιστορικογεωγραφικά 18, 122-146.
2019: (με τον Ηλ. Κολοβό), «Turco-Athonica: The Ottoman Archives of the
Athonite Monasteries», στο: O. Delouis-K. Smyrlis (επιμ.), Lire les Archives
de l’ Athos. Travaux et Memoires 23/2, 641-658.
2018: «Η Δράγανη και το φιρμάνι της», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο 37, 183-194.
2018: «Αναζητώντας τους Έλληνες μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές (15ος-
17ος αι.)», στο: Ο. Κατσιαρδή-Hering, Α. Παπαδία-Λάλα, Κ. Νικολάου, Β.
Καραμανωλάκης (επιμ.), Έλλην, Ρωμηός, Γραικός. Συλλογικοί προσδιορισμοί
και ταυτότητες, Αθήνα, 181-196.
2018: «Christians and Muslims in an Ottoman City: The Formation of the Society
of Early Modern Ottoman Thessaloniki», Études Balkaniques, 54/3, 423-456.
2018: «Ottoman tax registers and geo-history», Ιστορικογεωγραφικά 16-17, 17-29.
2017: «Δικαιικός πλουραλισμός (legal pluralism) στην οθωμανική αυτοκρατορία;
Οι χριστιανοί στα οθωμανικά και εκκλησιαστικά δικαστήρια πριν το
Τανζιμάτ», Βαλκανικά Σύμμεικτα 18, 9-28.
2017: «The history of the Catholicon of the Athonite Monastery of Simonopetra
until the XIX century based on Written Sources», Hilandarski Zbornik 14,
189 -216.
2017: «Νεοελληνική και Οθωμανική Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: δεδομένα και σκέψεις»,
στο: Ο. Κατσιαρδή-Hering – Β. Σειρηνίδου (επιμ.), Νεοελληνική Ιστορία και
Οθωμανικές Σπουδές. Μια απόπειρα χαρτογράφησης, Αθήνα, 47-56.
2017: Συγγραφή του λήμματος «Harac. The Ottoman Empire», για την The
Encyclopaedia of Islam, 3η έκδοση.
2016: Βιβλιοκρισία του: M. Greene, The Edinburgh History of the Greeks, 1453-
1768: The Ottoman Empire, στo: Journal of Modern Greek Studies 34/2,
410-413.
2016: «A City on the Move. Non-Salonicans in Thessaloniki and Salonicans
Abroad in the 18th Century According to the Ottoman Probate Inventories”,
Archiv Orientálni 84/1, 105-137.
2015: (με τον Δ. Παπασταματίου) Ιστορία του Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της
οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας, Αθήνα [ψηφιακό διδακτικό εγχειρίδιο].
2015: Τεκμηρίωση-σχολιασμός μιας επιγραφής στο βιβλίο των P.O. Juhel-Π.Μ.
Νίγδελη, Ένας Δανός στη Μακεδονία του τέλους του 19ου αι. Ο Karl Frederik
Kinch και οι επιγραφικές του σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σ. 92-96 (αρ. 42).
2015: (με τον μ. Κοσμά Σιμωνοπετρίτη) «Συμβολή στην ιστορία του καθολικού της
μονής Σιμωνόπετρας», Αθωνικά Τετράδια 2, 45-84.
2015: «An Ottoman Document from 1405 and its Problems”, Turcica 46, 249-268.
2015: “Nomads (Yürüks) and Environment in the Early Modern Halkidiki”, Balkan
Studies 50, 95-118.
2015: (με τον Η. Κολοβό) «Halkidiki in the Early Modern Period: Towards an
Environmental History”, στο: B.C. Gounaris (επιμ.), Mines, Olives, and
Monasteries. Aspects of Halkidiki’s Environmental History, Θεσσαλονίκη,
123-161.
2015: «Conversion to Islam in Ottoman Rural Societies in the Balkans: The Cases
of Vallahades and Pomaks», στο: E. Kolovos (επιμ.), Ottoman Rural
Societies and Economies. Halcyon Days in Crete VIII. A Symposium Held in
Rethymno, 13-15 January 2012, Ρέθυμνο, 131-162.
2014: «Τα αγιορείτικα μετόχια στη Λήμνο κατά την οθωμανική περίοδο», στο: Η
εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα μετόχια. Πρακτικά Θ΄
Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου της Αγιορείτικης Εστίας, Θεσσαλονίκη 21-
23.11.2014, Θεσσαλονίκη, 107-120.
2014: (με τον Δ. Παπασταματίου) «Wealth Accumulation in an Urban Context. The
Profile of the Muslim Rich of Thessaloniki in the Eighteenth Century on the
Basis of Probate Inventories», Turkish Historical Review 5, 165-199.
2014 «New Towns and Old Towns in the Ottoman Balkans. Two Case Studies
from Northern Greece”, στο: E. Balta κ.ά. (επιμ.), Festschrift in Honor of
Ioannis P. Theocharides. Studies on the Ottoman Empire and Turkey, II,
Κωνσταντινούπολη, 273-291.
2014: (με τον Δ. Παπασταματίου) «Economic and Social Hierarchies within an
Urban Context: The Case of Thessaloniki in the Eighteenth Century, στο: Μ.
Sariyannis (επιμ.), New Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the
20th CIEPO Symposium, Rethymno, 27 June – 1 July 2012, Ρέθυμνο, 84-98.
2014: «Socio-Economic Aspects of a Tax: The Metropolitans’ and Bishops’ Pişkeş
(Second Half of the Seventeenth Century», στο: Μ. Sariyannis (επιμ.), New
Trends in Ottoman Studies. Papers presented at the 20th CIEPO Symposium,
Rethymno, 27 June – 1 July 2012, Ρέθυμνο, 207-222.
2014: «The Multiple Certifications in Ottoman Judicial Documents (Hüccets) from
Monastic Archives”, Archivum Ottomanicum 31, 117-127.
2014: «Από τον Γαζή Εβρενός στους ρωμιούς εμπόρους: Ιχνηλατώντας την πρώιμη
ιστορία των Γιαννιτσών», Ο Φίλιππος 23/τχ. 84, 6-17.
2014: «Κοινωνία και οικονομία στην Έδεσσα κατά τους πρώτους οθωμανικούς
αιώνες», στο: Α. Χρυσοστόμου-Π. Χρυσοστόμου (επιμ.), Η Έδεσσα και η
περιοχής της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Γ΄ Πανελλήνιου
Επιστημονικού Συμποσίου, 11-12.12.2010, Έδεσσα, 291-304.
2014: «Η Μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο», στο: Ε. Τσιγαρίδας
(επιμ.), Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Οι τοιχογραφίες του παρεκκλησίου του
Αγίου Γεωργίου έργο του ζωγράφου Αντωνίου, Άγιον Όρος, 31-45.
2013: «Η οθωμανική κατάκτηση», «Σημείωμα για τις πηγές», «Το Άργος Ορεστικό
κατά τον 17ο αιώνα», «Τιμάρια και βακούφια στο Άργος Ορεστικό», στο:
Ι.Σ. Κολιόπουλος (επιμ.), Όψεις του Άργους Ορεστικού (Χρούπιστας) κατά την
Τουρκοκρατία (1400-1912), Θεσσαλονίκη, 28-47, 73-119.
2013: «Η Μακεδονία κατά τους πρώτους οθωμανικούς αιώνες», στο: Λ. Ναβάρι
(επιμ.), Μακεδονία. Χαρτογραφία και Ιστορία, 15ος-18ος αιώνας, Αθήνα, 19-37
2012: «Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα», Το Άγιον
Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα. Πρακτικά ΣΤ΄ Διεθνούς Επιστημονικού
Συνεδρίου της Αγιορείτικης Εστίας, Θεσσαλονίκη 25-27.11.2011,
Θεσσαλονίκη, 73-85.
2012: «Τσιφλίκια στον καζά Διδυμοτείχου (1455-1614)», Θεωρητικές αναζητήσεις
και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και
Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008 (επιμ. Σ. Πετμεζάς-Τζ.
Χαρλαύτη-Α. Λυμπεράτος-Κ. Παπακωνσταντίνου), Αθήνα, 95-117.
2011: «Όψεις πρώιμης νεωτερικότητας: Οι διαμάχες στη χριστιανική κοινότητα
της Θεσσαλονίκης (τέλη 17ου-αρχές 18ου αιώνα)», Τουρκολογικά. Τιμητικός
τόμος για τον Αναστάσιο Κ. Ιορδάνογλου (επιμέλεια Γ. Σαλακίδης),
Θεσσαλονίκη, 437-468.
2011: «Τα μοναστήρια ως οθωμανικές τοπικές ελίτ», Μοναστήρια, Οικονομία και
Πολιτική από τους μεσαιωνικούς στους νεώτερους χρόνους (επιμ. Η.
Κολοβός), Ηράκλειο, 163-190.
2010: «Reworking the Ascension in Ottoman Lands: An Eighteenth-Century
Mi´rājnāma in Greek from Epirus», The Prophet’s Ascension. Cross-
Cultural Encounters with the Islamic Mirāj Tales (επιμέλεια Chr. Gruber, F.
Colby), Bloomington and Indianapolis, 297-313.
2010: «Τα Αγιορείτικα Μετόχια στη Λήμνο», Λήμνος. Εκκλησιαστική κληρονομιά
(επιμ. Γ. Κωνσταντέλλης), Αθήνα, τ. Α΄, 107-129.
2009: «Pour une definition de la culture ottomane. Le cas des Tourkoyanniotes»,
Études Balkaniques. Cahiers Pierre Belon 16, 17-33.
2009: «Επαναστατικά κινήματα στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αιώνα και
οθωμανικές πηγές: Μια πρώτη προσέγγιση», Πρακτικά ΚΘ΄ Πανελλήνιου
Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 16-18 Μαϊου 2008, Θεσσαλονίκη, 19-33.
2009: «Οι χριστιανοί στην περιοχή Κίρτζαλι (15ος-17ος αι.). Δημογραφικές
παράμετροι», Πρακτικά. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: «Ανατολική Ρωμυλία
(Βόρεια Θράκη). Ιστορία και Πολιτισμός», Κομοτηνή, 4-6.4/2009,
Θεσσαλονίκη, 141-158.
2008: Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010-1800, «Αθωνικά
Σύμμεικτα», Iνστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,
Αθήνα.
2008: «On the Fiscal Status of the Greek Orthodox Church in the 17th Century»,
Turcica 40, 67-81.
2008: «Συνωμοτικές κινήσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μετά τη ναυμαχία
της Ναυπάκτου (1571): η οθωμανική μαρτυρία», Θεσσαλονίκη 7, 71-82.
2008: Μικρές πόλεις της ελληνικής χερσονήσου κατά την πρώιμη νεότερη εποχή. Η
περίπτωση της Ξάνθης (15ος-17ος αι.), Ξάνθη.
2008: «A Greek Woman Copyist from the 16th Century: Euphrosyne of Xanthe»,
Révue des Etudes Byzantines 66, 233-240.
2007: «Haric ez Defter and Hali Ane’l-Reaya Villages in the Kaza of
Dimetoka/Didymoteichon (Fifteenth-Seventeenth Centuries): A
Methodological Approach», στο: E. Kolovos κ.ά. (επιμ.), The Ottoman
Empire, the Balkans, the Greek Lands: Toward a Social and economic
History. Studies in Honor of John C. Alexander, Κωνσταντινούπολη, 237-
254.
2005/06: «Απόπειρα μεταφοράς της έδρας του καζά Γενιτζέ Καρασού (1860-1861)»,
Περί Θράκης 5, 95-108.
2005/06: “Messiahs” and Neomartyrs in Ottoman Thessaly: Some Thoughts on Two
Entries in a Mühimme Defteri”, Archivum Ottomanicum 23, 219-231.
2005: «Η Ξάνθη και η περιοχή της. Ιστορικά προλεγόμενα. Από το β΄ μισό του
15ου μέχρι τα τέλη του 17ου αιώνα», στο: Ι. Μ. Ξάνθης και Περιθεωρίου-
Μουφτεία Ξάνθης, Θρησκευτικά μνημεία στο Νομό Ξάνθης, Ξάνθη, 61-81.
2005: Βιβλιοκρισία του: N. Vatin-G. Veinstein (επιμ.), Insularités ottomanes, στο:
Mediterranean Historical Review, 20/2, 262-266.
2004: «Ένα αγιορείτικο μετόχι στην Κομοτηνή», Περί Θράκης 4, 279-288.
2004: “Two Vakfiyyes of Mara Branković”, Hilandarski Zbornik 11, 307-323.
2003: «Μια αθησαύριστη έντυπη πηγή (1715-1718) για την αθωνική μονή Ιβήρων
και τον «άρχοντα» Διονύσιο Σπανδούνη», Ο Ερανιστής 24, 49-60.
2003: Βιβλιοκρισία του: Th. Stavrides, The Sultan of Vezirs. The Life and Times of
the Ottoman Grand Vezir Mahmud Pasha Angelovic (1453-1474), στα:
Ελληνικά 53/2, 419-423.
2003: «Ανθρωπωνύμια Χουμνικού (18ος αι.)», Ελληνικά 53/2, 337-389.
2002: «Α Greek Source Regarding the Islamization of the Population of the
Mountainous Region of Xanthi (Mid 16th C.)», Περί Θράκης 2, 293-297.
2002: Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο (τέλη 14ου αι. –
1830), Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 322 σ.
2001: Πανεπιστημιακές σημειώσεις για το μάθημα “Εισαγωγή στην
Οθωμανολογία”
2001: “Αγιορείτικη παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο: Το τουρκικό αρχείο της Ι.Μ.
Αγίου Παύλου για τη Λήμνο (15ος-16ος αι.)”, Μακεδονικά 32, 125-164
2001: “Ο καζάς Γενισέας (Yenice-i Karasu) μέσα από τις οθωμανικές πηγές του
15ου – 16ου αι. Προβλήματα και προοπτικές της έρευνας”, Περί Θράκης 1,
69-84.
2001: Βιβλιοκρισία του: J. McCarthy, The Ottoman Turks: An Introductory History
to 1923, στο: Balkan Studies 39/2, 220-223.
1999: Βιβλιοκρισία του: Γ. Βογιατζή, Η πρώιμη Οθωμανοκρατία στη Θράκη.
Άμεσες δημογραφικές συνέπειες, στα: Ελληνικά 49/2, 404-407.
1997: Το Ισλάμ στα Βαλκάνια. Ένα ελληνόφωνο μουσουλμανικό κείμενο από την
Ήπειρο του 18ου αι., Αθήνα: Σύνδεσμος Μεγαλοσχολιτών, 1997, 262 σ.
1996: Βιβλιοκρισία του: C. Kafadar, Between Two Worlds: The Construction of the
Ottoman State, στο: Balkan Studies 37/1, 166-171.
1995: Βιβλιοκρισία του: Ç. Keyder-F. Tabak (επιμ.), Manufacturing in the Ottoman
Empire and Turkey, 1500-1950, στο: Balkan Studies 36/2, 385-390.
1992: “Armed Forces Intervention in Post-War Turkey: A Methodological
Approach of Greek Newspapers Through Political Analyses”, Balkan Studies
33/2, 309-321.
1992: Βιβλιοκρισία του: Mehmet Fuad Köprülü, The Origins of the Ottoman
Empire, transl. and ed. by G. Leiser, στο: Balkan Studies 33/1, 173-174.

10. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

2022: Ανακοίνωση στο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο με θέμα: «The Ottoman
Monuments in Greece Revisited. A Tribute to Machiel Kiel”, 4-6.11. Τίτλος
ανακοίνωσης: “The Formation of Ottoman Kastoria (Kesriye)”.
2022: Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο «The Balance of Justice in the Ottoman
Empire: Non-Muslims as Agents in an Islamic Imperial Legal Context”,
Κωνσταντινούπολη, 13-15.10. Τίτλος ανακοίνωσης: “On the Permeability of
Judicial Systems in the Ottoman Empire”.
2022: Ανακοίνωση στο 4th International Conference in Economic and Social
History, “Varieties of Capitalism in the Mediterranean (18th-20th c.), Αθήνα
29.9.-1.10. Τίτλος ανακοίνωσης: «Proto-capitalist wealth accumulation:
Greek merchants of Thessaloniki in 1821».
2022: Ανακοίνωση στο 15th International Congress of Ottoman Social and
Economic History (ICOSEH), Ζάγκρεμπ, 11-15.6. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Searching for the ‘Greeks’ in the Ottoman Administrative Sources (15th-17th
c.)».
2022: Ανακοίνωση στο 24th Symposium of Comité International des Études Pré
-Ottomanes et Ottomanes, Θεσσαλονίκη, 21-25.6. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Taking the Baton from J.C. Alexander: The Great Meteoron Monastery in
the Early Ottoman Period (15th-16th Centuries)».
2021: Ανακοίνωση στο Α΄ Επιστημονικό Συμπόσιο: Χωριστή, Ιστορία και
Πολιτισμός, 22-24.10. Τίτλος ανακοίνωσης: «Συμβολή στην πρώιμη νεότερη
ιστορία της Χωριστής (15ος-17ος αι.)».
2021: Ανακοίνωση σε ημερίδα του Εργαστηρίου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών
Ερευνών του Τμ. Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Ξάνθη 6.9. Τίτλος
ανακοίνωσης: «Η Ξάνθη και η περιοχή της κατά την οθωμανική περίοδο».
2021: (με τον Δ. Παπασταματίου) Ανακοίνωση στο Διεθνές διαδικτυακό
επιστημονικό συνέδριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με θέμα: «Η
Μακεδονία στην Επανάσταση του 1821. Πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές
και ιστοριογραφικές διαστάσεις», Θεσσαλονίκη, 12-14.2. Τίτλος
ανακοίνωσης: «Το ιεροδικείο Θεσσαλονίκης απέναντι στο επαναστατικό
γεγονός. Μεθοδολογικά ζητήματα και κατευθύνσεις της έρευνας».
2019: Ανακοίνωση στο 3ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: (με την Σ. Λαΐου) «The Ottoman Archive of the Great
Meteoron Monastery in Thessaly», Σόφια, 18-20.10.
2019: Ανακοίνωση στο Η΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών. Τίτλος ανακοίνωσης:
«Το διάταγμα της ανακατάληψης της Θάσου από τους Τούρκους το 1902»,
Θάσος 12-14.10.
2018: Ανακοίνωση στο 2ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: «Managing Monastic Assets in a Time of Trouble. Lemnos
Island in the Context of the Athonite Economic Policy during the Ottoman
period», Σόφια 9-11.11.
2018: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Ο πατριάρχης άγιος
Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος και η εποχή του», που διοργάνωσε το Πατριαρχικό
Ίδρυμα Πατερικών Μελετών και ο Σύλλογος Φίλων της Πατριαρχικής
Μεγάλης του Γένους Σχολής. Τίτλος ανακοίνωσης: «Το οθωμανικό κράτος
κατά την εποχή του Γενναδίου Σχολαρίου», Θεσσαλονίκη, 19-20.10.
2017: Ανακοίνωση στο 1ο Workshop του Ερευνητικού Δικτύου «Does Monastic
Economy Matter? Religious Patterns of Economic Behavior». Τίτλος
ανακοίνωσης: «Crisis and Survival of the Athonite Monasteries during the
17th and 18th Centuries», Σόφια 10-12.11.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του ομότιμου
καθηγητή Γεωργίου Βελένη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Συμβολή στη
διαμόρφωση των πρώιμων οθωμανικών πόλεων στα νότια Βαλκάνια. Τα
οθωμανικά διοικητικά κέντρα», Θεσσαλονίκη 4-7.10.
2017: Ανακοίνωση στο 14ο Διεθνές Συνέδριο της Οθωμανικής Κοινωνικής και
Οικονομικής Ιστορίας (ICOSEH), με θέμα: “The intra muros type of the
Early Ottoman City”, Σόφια Βουλγαρίας, 24-27.07.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές «Salonica: A Multicultural City in the Ottoman
Empire and the Greek State». Τίτλος ανακοίνωσης: «The Formation of the
Ottoman Society in Thessaloniki. The first Century of Ottoman Rule»,
Ιερουσαλήμ και Χάιφα 21-23.5.
2017: Ανακοίνωση στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του Τμ. Ιστορίας-
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ με θέμα: «’Ελλην’, ‘Ρωμηός’, ‘Γραικός’:
Συλλογικοί προσδιορισμοί και ταυτότητες». Τίτλος ανακοίνωσης:
«Αναζητώντας τους ‘Έλληνες’ μέσα σε οθωμανικές διοικητικές πηγές»,
Αθήνα 19-21.1.
2016: Ανακοίνωση (μαζί με τον κ. G. Boykov) στο 1ο Διεθνές Επιστημονικό
Εργαστήρι της Αγιορείτικης Εστίας. Τίτλος ανακοίνωσης: «Collection of
Ottoman Documents in the Digital Archive of the Holy Monastery
Zographou (Zograf Monastery)», Θεσσαλονίκη, 9-10.12.
2016: Ανακοίνωση σε επιστημονική ημερίδα του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πέλλας με θέμα: Πρόσφυγες και μετανάστες. Μετακινήσεις πληθυσμών από
την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας». Τίτλος ανακοίνωσης: «Μετακινήσεις
πληθυσμών στον οθωμανικό χώρο», Πέλλα 21.10.
2016: Συμμετοχή στην Επιστημονική Συνάντηση του Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας
του ΕΚΠΑ με θέμα: «Νεοελληνική Ιστορία και Οθωμανικές Σπουδές. Μια
απόπειρα χαρτογράφησης». Τίτλος εισήγησης: «Νεοελληνική και οθωμανική
ιστορία. Η εμπειρία στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ.», Αθήνα
8.4.
2015: Ανακοίνωση (μαζί με τον κ. Η. Κολοβό) στο Διεθνές Επιστημονικό
Συμπόσιο που οργάνωσε η «Association Archives de l’ Athos» με θέμα:
«Διαβάζοντας τα Αρχεία του Αγίου Όρους». Τίτλος ανακοίνωσης: «Turco-
Athonica: The Ottoman Archives of the Athonite Monasteries», Αθήνα 18-
20.11.
2015: Ανακοίνωση στο Ι΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας
με θέμα «Το Άγιον Όρος στον 17ο και 18ο αιώνα. Από τους μεταβυζαντινούς
στους νεώτερους χρόνους». Τίτλος ανακοίνωσης: «Κρίση και επιβίωση των
αθωνικών μοναστηριών κατά τους 17ο και 18ο αιώνες», Θεσσαλονίκη, 9-
11.10. Μέλος και της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα του Παν/μίου Ιωαννίνων με τίτλο:
«Ταυτότητες στης Ιστορικής Γεωγραφίας». Τίτλος ανακοίνωσης: «Τα όρια
των πηγών για την ιστορία του χώρου κατά την οθωμανική περίοδο»,
Ιωάννινα 23.9.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική διημερίδα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Μεταλλεία, Ελιές
και Μοναστήρια. Όψεις της περιβαλλοντικής ιστορίας της Χαλκιδικής».
Τίτλος ανακοίνωσης: «Νομάδες και περιβάλλον στην πρώιμη νεότερης
Χαλκιδική», Θεσσαλονίκη 16-17.7.
2015: Ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο με θέμα «The Ottoman Balkans: Personal
Dimensions, Agents of Faith». Τίτλος ανακοίνωσης: “Becoming Rich in a
Monastery: the Case of Anthimos Komninos (end of 18th-beginning of 19th
c.)”, Σόφια 26-27.6.
2015: Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα του ΛΣΤ΄ Πανελλήνιου Ιστορικού
Συνεδρίου με θέμα: «Θρησκευτικές και πολιτισμικές αντιπαραθέσεις
Ανατολής και Δύσης στον 21ο αιώνα», Θεσσαλονίκη 22.5.
2015: Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα της «Εταιρείας Θρακικών
Ερευνών» με θέμα: «Η Ροδόπη στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο».
Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Ροδόπη κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους
(15ος-18ος αι.)», Κομοτηνή 24.1.
2014: Ανακοίνωση στο Θ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης
Εστίας με θέμα «Η εξακτίνωση του Αγίου Όρους στον ορθόδοξο κόσμο: Τα
μετόχια». Τίτλος ανακοίνωσης: «Τα αγιορείτικα μετόχια στη Λήμνο κατά
την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 21-23.11. Μέλος της επιστημονικής
επιτροπής του Συνεδρίου.
2014: Ανακοίνωση στο 20ό Διεθνές Συμπόσιο της «Commité İnternational des
Études Pré-Ottomanes et Ottomanes» με θέμα: «Α City on the Move, or
dying away from the homeland: Foreigners in Salonica and Salonicans in
other places during the 18th century”, Βουδαπέστη 7-11.10.
2013: Συμμετοχή στη συνάντηση εργασία του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
Βερολίνου με θέμα «Βιβλίο, βιβλιοθήκες, και αρχαιοδιφικές συλλογές στα
χρόνια των πρώτων Φαναριωτών». Τίτλος ανακοίνωσης μαζί με τον κ. Δ.
Παπασταματίου: «Ιδιωτικές μουσουλμανικές βιβλιοθήκες στη Θεσσαλονίκη
στο πρώτο μισό του 18ου αιώνα: ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις»,
Αθήνα 23.9.
2013: Ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο που οργάνωση η Περιφερειακή Ενότητα
Σερρών και η «Εταιρεία Μελέτης και έρευνας της ιστορίας των Σερρών» με
θέμα: «Από την αυτοκρατορία στο εθνικό κράτος». Τίτλος ανακοίνωσης:
«Χριστιανοί και Δίκαιο στην οθωμανική αυτοκρατορία», Σέρρες, 7-8.6.
2012: Ανακοίνωση στο 20ό Διεθνές Συμπόσιο της «Commité İnternational des
Études Pré-Ottomanes et Ottomanes» με θέμα: “Socio-Economic Aspects of
a Tax: The Metropolitans’ and Bishops’ Pişkeş (2nd Half of the 17th Century)”
(συμμετοχή σε πάνελ). Επίσης, κοινή ανακοίνωση με τον κ. Δ.
Παπασταματίου με θέμα: “Economic and Social Hierarchies within an Urban
Context: The Case of Thessaloniki in the 18th Century”, Ρέθυμνο 27.6-1.07.
2012: Ανακοίνωση στο VIII Διεθνές Συμπόσιο “Halcyon Days”, με θέμα:
«Searching for the Vallahades’ Past: The District of Nasliç (16th-17th
Centuries)», Ρέθυμνο 13-15.01.
2011: Ανακοίνωση στο ΚΕ΄ Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο «Χριστιανική
Θεσσαλονίκη» με θέμα: «Η ελληνορθόδοξη κοινότητα Θεσσαλονίκης κατά
το πέρασμα από τον 17ο στον 18ο αιώνα: Εσωτερικές και εξωτερικές
αναταράξεις», Θεσσαλονίκη 15-17.12.
2011: Ανακοίνωση στο ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας με θέμα:
«Το Άγιον Όρος μέσα από τα οθωμανικά έγγραφα του 15ου αιώνα»,
Θεσσαλονίκη 25-27.11. Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Συνεδρίου.
2011: Ανακοίνωση στο 12ο Διεθνές Συνέδριο της Οθωμανικής Κοινωνικής και
Οικονομικής Ιστορίας (ICOSEH), με θέμα: “Economic Activities of the
Christian Monasteries in the Ottoman society (15th-18th c.)” (συμμετοχή σε
πάνελ), Retz Αυστρίας 11-15.07.
2011: Ανακοίνωση σε ημερίδα προς τιμή του καθηγητή κ. Α. Ιορδάνογλου με θέμα:
«Γλώσσα και μεταστροφή στο Ισλάμ», Φλώρινα, Μάιος.
2010: Ανακοίνωση στο Ε΄ Επιστημονικό Συνέδριο της Αγιορείτικης Εστίας με
θέμα: «Αναψηλαφώντας την ιστορία του καθολικού της μονής Σίμωνος
Πέτρας με βάση τις γραπτές μαρτυρίες», Θεσσαλονίκη 22-24.10.
2010: Ανακοίνωση στην Επιστημονική Διημερίδα «Η Έδεσσα και η περιοχής της»
με θέμα: «Κοινωνία και οικονομία της Έδεσσας κατά τους πρώτους
οθωμανικούς αιώνες», 11-12.12.
2010: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων με θέμα: «Οθωμανική κεντρική και
επαρχιακή διοίκηση» και «Οθωμανική αγροτική κοινωνία» στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα Μάιος.
2009: Συμμετοχή με διάλεξη στο Lifelong Learning Intensive Programme που είχε
τίτλο: «Understanding Cultural Diversity in European Context”,
Πανεπιστήμιο Çukurova, Άδανα Τουρκίας, 2-14.11.
2008: Ανακοίνωση στο ΚΘ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, με θέμα:
«Επαναστατικά κινήματα στην ελληνική χερσόνησο τον 16ο αιώνα και
οθωμανικές πηγές: Μια πρώτη προσέγγιση», Θεσσαλονίκη 17-18.5.
2008: Ανακοίνωση σε ημερίδα για τη Σαμοθράκη με θέμα: «Στοιχεία για μια
ιστορία της Σαμοθράκης κατά την πρώιμη οθωμανική περίοδο (15ος-17ος
αι.)», Θεσσαλονίκη 10.5.
2008: Ανακοίνωση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ανατολικορωμυλιωτών:
«Ανατολική Ρωμυλία (Βόρεια Θράκη). Ιστορία και Πολιτισμός», με θέμα:
«Οι χριστιανοί στην περιοχή Κίρτζαλι (15ος-17ος αι.). Δημογραφικές
παράμετροι», Κομοτηνή, 4-6.4.
2007: Ανακοίνωση στη διημερίδα: «Πέντε αιώνες περιηγήσεων και
προσκυνημάτων στο Άγιον Όρος 1405-1930», με θέμα: «Κείμενα της
οθωμανικής γεωγραφικής γραμματείας για το Άγιον Όρος», Θεσσαλονίκη,
15-16.12.
2006: Ανακοίνωση στη διημερίδα: «Άγιον Όρος: Το μεγαλείο του Πρωτάτου, η
σωτηρία του μνημείου και η διαχρονική συμβολή των Καρυών», με θέμα:
«Παρατηρήσεις για το φορολογικό καθεστώς του Αγίου Όρους (15ος-17ος
αι.)», Θεσσαλονίκη, 23-24/10.
2004: Συμμετοχή σε στρογγυλό τραπέζι που διοργάνωσε το Τμήμα Βαλκανικών,
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με
θέμα: «Οθωμανοί στον Ελλαδικό Χώρο: Νέες Ιστοριογραφικές
Προσεγγίσεις» (16.06). Επεξεργασμένο κείμενο δημοσιεύτηκε στον τόμο: Φ.
Τσιμπιρίδου-Δ. Σταματόπουλος (επιμ.), «Οριενταλισμός στα όρια», Αθήνα
2008, 149-160.
2003: Ανακοίνωση στο Δ΄ Συμπόσιο Θασιακών Μελετών με θέμα: «Εικόνες από
την κοινωνία της Θάσου κατά τον 18ο αιώνα μέσα από οθωμανικά
έγγραφα». Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα Θασιακά, τ. 12 (2005), 347-355.
2002: Ανακοίνωση στο 14ο Συνέδριο της «Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας» (XIV.
Türk Tarih Kongresi) με θέμα: “Christian (Ecclesiastical) and Muslim
(Ottoman) Juridical Procedure for Settlement of Litigations According to
Athonite Documents (15th c.-ca. 1820)”, Άγκυρα (9-13.9). Το κείμενο
δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Συνεδρίου: XVI. Türk Tarih Kongresi,
Άγκυρα 2005, τ. II/I, 849-855.
2000: Ομιλία στον Τομέα Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Τμήματος
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα: “Περιορισμοί
στη μελέτη των μοναστηριακών αρχείων: Η περίπτωση της αθωνικής μονής
Αγίου Παύλου” (5.12).
2000: Ανακοίνωση στο σεμινάριο της “Τουρκικής Ιστορικής Εταιρείας” στην
Άγκυρα με θέμα: “Limitations in the Study of Ottoman Documents in
Monastery of St. Paul”. Θέμα σεμιναρίου: “Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve
Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler” (16-17.11). Το κείμενο
δημοσιεύτηκε στα Πρακτικά του Σεμιναρίου: Balkanlar ve İtalya’da Şehir ve
Manastır Arşivlerindeki Türkçe Belgeler Semineri, Άγκυρα 2003, 9-13.
1992: Ανακοίνωση στο ΙΓ’ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ιστορικής
Εταιρείας με θέμα: “Ένα ελληνόφωνο divan και το ιστορικό του πλαίσιο”
(29-31 Μαΐου). Το κείμενο δημοσιεύτηκε στα: Πρακτικά του ΙΓ’
Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη
1993, 263-274.

11. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2020-σήμερα: Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2018-σήμερα: Διδάσκων στο ΠΜΣ «Σπουδές στην Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη
και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους».
2015-2020: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Ελληνική Ιστορία»
2013-2014: Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό
Πανεπιστήμιο στη θεματική ενότητα «Ελληνική Ιστορία»
2013-2020: Μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2009-2013: Εκλογή και διορισμός στη θέση Επίκουρου Καθηγητή Νεότερης Ιστορίας επί
θητεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ
2002-2009: Εκλογή και διορισμός στη θέση Λέκτορα Νεότερης Ιστορίας του Τμήματος
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.
2002: Διδάσκων με σχέση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα:
“Τουρκική Γραμματεία και Πολιτισμός”
2001-2002: Αποσπασμένος καθηγητής στο Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξείνιων Χωρών του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας
1999-2005: Διδάσκων με σχέση Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και
Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το μάθημα:
“Εισαγωγή στην Οθωμανολογία”
1999: Διορισμός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Καθηγητής Φιλόλογος.
Διδασκαλία σε σχολεία της Ξάνθης.

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

2023: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος για την οθωμανική περίοδο στο
μάθημα «Μνημειακή Τοπογραφία και Τοπική Ιστορία» του ΠΜΣ «Σπουδές
στην Τοπική Ιστορία. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμ. Ιστορίας-
Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., 21.11.
2021: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος για την οθωμανική περίοδο στο
μάθημα «Μνημειακή Τοπογραφία και Τοπική Ιστορία» του ΠΜΣ «Σπουδές
στην Τοπική Ιστορία. Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμ. Ιστορίας-
Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., 31.3.
2018-σήμερα: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων για την Ιστορία και τις Πηγές του
Αγίου Όρους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ιστορία, την
Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»
που εκπονεί το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
2019: Διδασκαλία ενός μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη, 13.5.).
2018-σήμερα: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων για την Ιστορία και τις Πηγές του
Αγίου Όρους στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Σπουδές στην Ιστορία, την
Πνευματικότητα, την Τέχνη και τη Μουσική Παράδοση του Αγίου Όρους»
που εκπονεί το Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ.
2014-σήμερα: Ελεύθερη διδασκαλία ανοιχτών μαθημάτων οθωμανικής παλαιογραφίας για
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.
2017: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Σπουδές στην Τοπική Ιστορία-Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις», του
Τμήματος Ιστορίας-Εθνολογίας του Δ.Π.Θ., Κομοτηνή, 20.11.
2016-2017: Διδασκαλία τεσσάρων τρίωρων μαθημάτων στη Μουσουλμανική
Κατεύθυνση του Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ. με τίτλο μαθήματος
«Ισλαμική Ιστορία ΙΙ».
2016-2017: Διδασκαλία ενός τρίωρου μαθήματος στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού
μαθήματος των καθηγητών Β. Γούναρη-Αθ. Σφήκα-Λ. Χασιώτη για τη
δουλεία με θέμα: «Η δουλεία στο Ισλάμ».
2015: Διδασκαλία τρίωρου μαθήματος με θέμα «Θρησκευτική βία και
Φονταμενταλισμός στην οθωμανική αυτοκρατορία», στο πλαίσιο του
μαθήματος του καθηγητή κ. Χ. Σταμούλη του Τμήματος Θεολογίας του
Α.Π.Θ. με τίτλο «Θρησκευτική βία και φονταμενταλισμός», Θεσσαλονίκη,
Μάιος.
2009-2012: Μέλος τριμελών επιτροπών για μεταπτυχιακές εργασίες και επταμελών
επιτροπών για διδακτορικές διατριβές. Επιβλέπων σε επτά μεταπτυχιακές
εργασίες και μέλος τριμελούς επιτροπής σε τέσσερις διδακτορικές διατριβές.
2013-2018: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα:
ΙΝΕ 101: Εισαγωγή στη νεοελληνική ιστορία
ΙΝΕ 402: Νεοελληνική Διασπορά, 15ος-20ός αι. (μαζί με την κ. Ε. Μαντά)
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η γέννηση του οθωμανικού
κράτους)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η οθωμανική Μακεδονία)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Εκκλησία και Μοναστήρια κατά
την οθωμανική περίοδο)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Πληθυσμοί στον ελληνικό χώρο
κατά την οθωμανική περίοδο)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Οθωμανικοί πόλεμοι)
ΙΤΛ 301: Ιστορία του οθωμανικού κράτους
ΙAT 704: Η οθωμανική πόλη
ΙAT 705: Πρώιμη οθωμανική ιστορία. Θεσμοί και ιδεολογία.
2009-2012: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά και μεταπτυχιακά
μαθήματα:
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
ΙΤΛ 301: Ιστορία του οθωμανικού κράτους
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Η γέννηση του οθωμανικού
κράτους)
ΙΝΕ 603: Φροντιστήριο Νεότερης Ιστορίας (Ιστοριογραφία, ταυτότητα και
πολιτική ιδεολογία κατά την Τουρκοκρατία)
ΙΤΛ 751: Οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία Ι
ΙΤΛ 752: Η οθωμανική επαρχία
ΙΤΛ 752: Χριστιανοί μέσα στο οθωμανικό κράτος
ΙΤΛ 752: Εξεγέρσεις στην οθωμανική αυτοκρατορία
2010: Διδασκαλία δύο τρίωρων μαθημάτων με θέμα: «Οθωμανική κεντρική και
επαρχιακή διοίκηση» και «Οθωμανική αγροτική κοινωνία» στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα Μάιος.
2009-2012: Μέλος τριμελών επιτροπών για μεταπτυχιακές εργασίες και επταμελών
επιτροπών για διδακτορικές διατριβές. Επιβλέπων σε τέσσερις μεταπτυχιακές
εργασίες και μέλος τριμελούς επιτροπής σε τρεις διδακτορικές διατριβές.
2002-2008: Όπως προκύπτει από τους Οδηγούς Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. διδάχτηκαν τα εξής προπτυχιακά μαθήματα:
ΙΝΕ 101: Εισαγωγή στη Νεοελληνική Ιστορία
ΙΝΕ 201: Ελληνική κοινωνία και οικονομία στην Τουρκοκρατία (15ος-18ος
αι.)
ΙΝΕ 201: Εισαγωγή στην πρώιμη νεοελληνική ιστοριογραφία (1453-1821)
ΙΝΕ 301: Θεσμοί του ελληνισμού κατά την οθωμανική περίοδο (1453-1821)
ΙΝΕ 402: Δημογραφικές ανακατατάξεις του ελληνισμού κατά την οθωμανική
περίοδο (15ος-18ος αι.)
ΙΝΕ 601: Νεοελληνική Ιστορία Ι: Ο ελληνικός κόσμος κατά την
Τουρκοκρατία
2006-2007: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ του Τμήματος Ιστορίας και
Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Συνεργασία με το «Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού» για τις ανάγκες του προγράμματος.
2006: Εκπαιδευτική εκδρομή στη Θράκη στο πλαίσιο του προγράμματος
ΕΠΕΑΕΚ. Επίβλεψη εργασιών φοιτητών που παρουσιάστηκαν κατά τη
διάρκεια της εκδρομής.

13. ΛΟΙΠΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2022-σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ιστορικής Εταιρείας.
2022: Συνδιοργανωτής μαζί με τον Δ. Παπασταματίου του 24ου Διεθνούς
Συμποσίου της Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes,
Θεσσαλονίκη, 22-25.6.
2021: Επιμελητής μαζί με τους R. Avramov, A. Fotic και E. Kolovos του τόμου
Monastic Economy across Time, που εκδόθηκε από το Centre for Advanced
Studies στη Σόφια Βουλγαρίας.
2019-σήμερα: Μέλος του Δ.Σ. του Κέντρου Ποντιακών Ερευνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
2018-σήμερα: Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού
«ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ».
2017-σήμερα: Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικής Ιστορίας».
2018: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 2ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας,
Δήμου Παγγαίου.
2017: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας,
Δήμου Παγγαίου.
2016: Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ποντιακών
Σπουδών με θέμα: «Pontus in the late Ottoman Empire (1774-1908). Society
and Economy», Θεσσαλονίκη 18-20.11.
2007: Επιμελητής μαζί με τους Η. Κολοβό, Σ. Λαΐου και Μ. Σαρηγιάννη του
αφιερωματικού τόμου με τίτλο: The Ottoman Empire, the Balkans, the Greek
Lands: Toward a Social and economic History. Studies in Honor of John C.
Alexander, Κωνσταντινούπολη: İSİS Press.
2001-σήμερα: Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού “ΠΕΡΙ
ΘΡΑΚΗΣ”, που εκδίδεται στην Ξάνθη από το “Πολιτιστικό και Αναπτυξιακό
Κέντρο Θράκης” (ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.)
2003: Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: «The
Provincial Elites in the Ottoman Empire», που διοργανώθηκε από το
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ρέθυμνο 10-12.1.

14. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

2023: Διάλεξη στο πρόγραμμα «Δημόσιο και ιδιωτικό χρέος: νομικές και
ιδεολογικές εξελίξεις κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο» του
Τμήματος Βυζαντινού Δικαίου του ΚΒΕ. Τίτλος διάλεξης: «Πίστωση και
χρέος στο οθωμανικό δίκαιο», 8.3.
2023: Διάλεξη στον κύκλο διαλέξεων της ΕΛΠ 20 του ΕΑΠ με γενικό τίτλο:
«Όψεις του Δημόσιου και Ιδιωτικού Βίου από την Αρχαιότητα έως τους
Μεταβυζαντινούς χρόνους». Τίτλος διάλεξης: «Η παρουσία των χριστιανών
στο πλαίσιο της οθωμανικής πόλης», 7.4.
2019: Ανακοίνωση σε επιστημονική ημερίδα του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου
Άρτας «Ο Σκουφάς» με θέμα: «Το ισλαμικό ποινικό δίκαιο μέσα από τις
οθωμανικές αρχειακές πηγές». Τίτλος ανακοίνωσης: «Η ποινική δικαιοσύνη
στην οθωμανική αυτοκρατορία» (Άρτα, 13.4).
2018: Σεμιναριακό μάθημα στην «Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία» με θέμα:
«Χειρόγραφες και άλλες ελληνικές και οθωμανικές πηγές για την ιστορία του
Ελληνισμού κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας (15ος-αρχές 19ου
αι.)», Θεσσαλονίκη και Αθήνα, 14 και 16.5.
2018: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του κ. Π. Ανδρούδη, Η πρώιμη οθωμανική
τέχνη και αρχιτεκτονική στην Ελλάδα (14ος-16ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 4.5.
2017: Ομιλία στο σεμινάριο του μεταπτυχιακού προγράμματος Νεότερης Ιστορίας
του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με
θέμα: «Η διαμόρφωση του χώρου και η συγκρότηση της κοινωνίας στα
πρώιμα οθωμανικά Γιάννενα», 13.12.
2017: Βιβλιοπαρουσίαση του τόμου “Κοζάνη, 600 χρόνια ιστορίας”, Κοζάνη 9.10.
2017: Ομιλία με τίτλο «Η γέννηση του τουρκικού εθνικισμού εντός της
οθωμανικής αυτοκρατορίας», στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων με θέμα:
«Η εθνογένεση στα Βαλκάνια», που οργάνωσε το Σωματείο «Οι Φίλοι του
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα», Θεσσαλονίκη, 15.5.
2017: Εισήγηση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της «Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών
με θέμα: «Ιστορία της Μακεδονίας». Τίτλος εισήγησης: «Η πρώιμη
οθωμανική Μακεδονίας», Θεσσαλονίκη, 21.2.
2016: Εισήγηση στο Εκπαιδευτικό Συνέδριο που διοργάνωση το ΙΙΕ/ΕΙΕ και το Τμ.
Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με θέμα: «Μελετώντας την Ιστορία της
Ανατολικής Μεσογείου: Σταθμοί σε ένα ταξίδι από την αρχαιότητα έως
σήμερα». Τίτλος εισήγησης: «Η συγκρότηση των κοινωνιών στα πρώιμα
οθωμανικά Βαλκάνια», Θεσσαλονίκη 11-12.6.
2016: Διάλεξη σε κύκλο διαλέξεων που οργάνωσε η «Εταιρεία Μελέτης έργου
Ιωάννη Καποδίστρια» με θέμα: «Προς την Επανάσταση και τη συγκρότηση
του ελληνικού κράτους». Τίτλος διάλεξης: «Η οθωμανική αυτοκρατορία και
οι χριστιανοί μέσα σ’ αυτήν: από τις απαρχές μέχρι την κρίση του 17ου
αιώνα», Αθήνα 7.3.
2015: Ομιλία στο Λαϊκό Επιμορφωτικό Πανεπιστήμιο του Δήμου Νεάπολης-
Συκεών. Τίτλος ομιλίας: «Ματιές στην πρώιμη οθωμανική Θεσσαλονίκη»,
Θεσσαλονίκη 16.12.
2015: Ομιλία στον κύκλο ομιλιών που διοργάνωσε το ΚΒΕ με θέμα: «Βυζαντινή
και Οθωμανική Θεσσαλονίκη, 4ος-18ος αι.». Τίτλος ομιλίας: «Η Θεσσαλονίκη
κατά την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 23.11.
2015: Εισήγηση σε κύκλο Σεμιναρίων Τοπικής Ιστορίας για εκπαιδευτικούς
β΄θμιας εκπ/σης που διοργάνωσε το «Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα».
Τίτλος εισήγησης: «Οθωμανοκρατία», Θεσσαλονίκη 14.11.
2015: Συμμετοχή στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο του ΛΣΤ΄
Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου με θέμα: «Θρησκευτικές και πολιτισμικές
αντιπαραθέσεις Ανατολής και Δύσης στον 21ο αιώνα», 22.5.
2014: Ομιλία στην «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Γιαννιτσών ‘Ο Φίλιππος’
με θέμα: «Από τον Γαζή Εβρενός στους ρωμιούς εμπόρους. Η πρώιμη
ιστορία των Γιαννιτσών», Γιαννιτσά, 15.1.
2014: Συμμετοχή σε σειρά ιστορικών εκπομπών της “Τουρκικής Κρατικής
Τηλεόρασης” για τον σουλτάνο Μεχμέτ Β΄ Πορθητή (Ιανουάριος 2013). Η
σειρά προβλήθηκε τον Ιανουάριο.
2013 & 2015: Ομιλία στα επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς που διοργάνωσε το
«Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης» με θέμα: «Οθωμανική Θεσσαλονίκη,
15ος-18ος αι.».
2013: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου των Γ.Κ. Λιακόπουλου-Θ.Γ. Παλιούγκα,
Οθωμανικές επιγραφές της Λάρισας, Λάρισα, 29.11.
2013: Εισήγηση σε κύκλο ομιλιών του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου του
Δήμου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα
Θεσσαλονίκης κατά την οθωμανική περίοδο», Θεσσαλονίκη 10.4.
2013: Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Ιδρύματος “Αικ. Λασκαρίδη” σε σχολεία του
Ν. Έβρου. Η συμμετοχή μου αφορούσε σε μαθήματα για την τοπική ιστορία
του Νομού Έβρου (4-6.3).
2013: Εισήγηση στην ημερίδα «Η αειφορική διαχείριση των ιστορικών
μαρτυριών», που διοργάνωσε το Τμ. Βαλκανικών Σπουδών του Παν/μιου
Δυτ. Μακεδονίας, το «Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα» και η Δ/νση
Β΄θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας. Τίτλος εισήγησης: «Θεσμοί και
ταυτότητες του ελληνισμού στην οθωμανική αυτοκρατορία», Θεσσαλονίκη,
14.2.
2012: Διδασκαλία στα Σεμινάρια του Προγράμματος Επιμόρφωσης Πτυχιούχων
στο Πρόγραμμα Βυζαντινού Δικαίου, Κ.Β.Ε., Θεσσαλονίκη.
2012: Συμμετοχή στην τηλεοπτική εκπομπή “Ανιχνεύσεις” (21.3).
2010: Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου των Δ. Μαυρίδη-Γ. Τσιγάρα, Γενισέα. Νέα
πόλη του Νέστου-τόπος συνάντησης πολιτισμών, Γενισέα, 19.9.
2005: Συγγραφή κειμένου στο περιοδικό “ΙΣΤΟΡΙΚΑ” της εφημερίδας
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ (τεύχος 12.5.).

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραφείο 401, 4ος όροφος νέου κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής.

2310-997206

Εκπαίδευση

1985 - 1989

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Πτυχίο

1989 - 1993

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Τουρκολογία

1993 - 1999

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιστορίας-Αρχαιολογίας

Διδακτορικό δίπλωμα

Δημοσιεύσεις

2021

"Greek Rebellions and Ottoman Sources on the Battle of Lepanto”, Südost Forschungen, τ. 80, 90-110.

Phokion Kotzageorgis

Journal Papers

2021

«Crisis and Survival of the Athonite Monasteries during the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Preliminary Findings and Thoughts», στο: R. Avramov κ.ά. (επιμ.), Monastic Economy Across Time. Wealth Management, Patterns, and Trends, Σόφια, 98-110.

Phokion Kotzageorgis

Book Chapters

2022

Επανεκτιμώντας την πρώιμη οθωμανική παλαιογραφία και διπλωματική. Εννέα έγγραφα από το αρχείο της Ι.Μ. Μεγάλου Μετεώρου (1394-1434), Άγια Μετέωρα.

Φωκίων Κοτζαγεώργης

Books

2018

«Christians and Muslims in an Ottoman City: The Formation of the Society of Early Modern Ottoman Thessaloniki», Études Balkaniques, 54/3, 423-456.

Phokion Kotzageorgis

Journal Papers

2020

“The Newly Found Oldest Patriarchal Berat”, Turkish Historical Review τ. 11, 1-27.

Phokion Kotzageorgis

Journal Papers

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Κοινωνική και οικονομική ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας 1 Οι χριστιανοί μέσα στο οθωμανικό κράτος 2 Εκκλησία και μοναστήρια υπό τους Οθωμανούς Οθωμανική επαρχία Οθωμανικές συντεχνίες Ιστορία του οθωμανικού χώρου Ιστορία των πληθυσμών στην οθωμανική αυτοκρατορία Ιστορία των οθωμανικών πόλεων

Επαγγελματική Εμπειρία

2002 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας, Επίκουρος καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Εκλογή το 2002 ως λέκτορας στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με αντικείμενο “Νεοελληνική Ιστορία με έμφαση στην Πρώιμη Τουρκοκρατία”.

Εκλογή το 2009 ως επίκουρος καθηγητής στο ίδιο Τμήμα με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

Μονιμοποίηση το 2012 ως επίκουρος καθηγητής.

Εκλογή το 2019 ως αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο Τμήμα με γνωστικό αντικείμενο “Οθωμανική Ιστορία”.

1999 - 2002

Υπουργείο Παιδείας, Δευτεροβάθμια Διεύθυνση

Καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Διορισμός το 1999 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ν. Ξάνθης, όπου και παρέμεινα μέχρι την παραίτησή μου το 2002, λόγω διορισμού μου στο Α.Π.Θ.

Μαθήματα

2018 - 2024

ΙΑΤ 702: Θεσμοί και ιδεολογία στην οθωμανική αυτοκρατορία (15ος-18ος αι.) (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΤΛ 651: Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΙΤΛ 901: Φροντιστήριο οθωμανικής ιστορίας (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

Το οθωμανικό αρχείο της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Μετεώρων (Μ. Μετέωρο)

Έκδοση αναλυτικών επιτομών οθωμανικών εγγράφων μονής Μ. Μετεώρου με εισαγωγή.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης