Παγώνα

Παπαδοπούλου

Επίκουρη Καθηγήτρια
Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997141

Γραφείο 314, Νέο Κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Παγώνα Παπαδοπούλου πήρε το πτυχίο της από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000) και συνέχισε σε μεταπτυχιακές σπουδές (D.E.A.) στο Université de Paris I – Panthéon-Sorbonne στη Γαλλία (2002). Στο ίδιο πανεπιστήμιο εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα De l’unité a l’éclatement: la monnaie et son usage dans le monde byzantin, 1092-1261 (Από την ενότητα στη διάσπαση: το νόμισμα και η χρήση του στον βυζαντινό κόσμο, 1092-1261) (2007).

Ήταν Junior Fellow στο Dumbarton Oaks, Harvard University, Η.Π.Α. (2006-7), Senior Fellow στο Research Center for Anatolian Civilisations του Koç University, Τουρκία (2007-8), Mary Seeger O’Boyle Postdoctoral Fellow στο Princeton University, Η.Π.Α. (2008-9) και μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο ΕΘνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ελλάδα (2014). Κατά το εαρινό εξάμηνο του 2024 έχει προσκληθεί ως Connecting Art Histories Scholar στο Getty Research Institute, Η.Π.Α.

Έχει διδάξει ιστορία και αρχαιολογία στα Πανεπιστήμια Πατρών (2009-10), Κρήτης (2010), Πελοποννήσου (2010), Κύπρου (2011-12), καθώς και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009-12) και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2014-17). Από το 2014 υπηρετεί στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αρχικά ως λέκτορας και από το 2017 ως επίκουρη καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη” .

Έχει μελετήσει νομισματικό και σφραγιστικό υλικό από ανεσκαμμένες θέσεις και μουσεία στην Αλβανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κύπρο,  τη Σερβία, την Τουρκία και την Ουκρανία.

Οι δημοσιεύσεις της αφορούν στη βυζαντινή νομισματική παραγωγή, κυκλοφορία και εικονογραφία, σε ανασκαφικά νομισματικά και σφραγιστικά ευρήματα, στη νομισματοκοπία των σταυροφορικών κρατών, στη βυζαντινή σφραγιστική, στη βυζαντινή μικροτεχνία και στα κειμήλια των προσφύγων της ανταλλαγής πληθυσμών του 1922.

Βιογραφικό

Σπουδές
2001 - 2007

Université de Paris I- Panthéon Sorbonne

Doctorat - "De l'unité à l'éclatement. La monnaie et son usage dans l'empire byzantin (1092-1261)

Επαγγελματική Εμπειρία
2009 - 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, Τμήμα Φιλολογίας

Π.Δ. 407 (Λέκτορας)

2010 - 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Π.Δ. 407 (Λέκτορας)

2010 - 2010

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών

Π.Δ. 407 (Λέκτορας)

2009 - 2012

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Ελληνικός Πολιτισμός

Μέλος Σ.Ε.Π.

2011 - 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επισκέπτρια λέκτορας

2014 - 2014

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τομέας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητας

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

2014 - 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, Ελληνικός πολιτισμός

Μέλος Σ.Ε.Π.

Δημοσιεύσεις
2021

From One Coast to the Other and Beyond: Adriatic Connections Through the Sigillographic Evidence, Μ. Skoblar (επιμ.), Byzantium, Venice and the Medieval Adriatic: Spheres of Maritime Power and Influence, c. 700-1453 [British School at Athens Studies in Greek Antiquity 2], Cambridge

Pagona Papadopoulou

Book Chapters

2019

Monnaies réelles et monnaies de compte dans les documents athonites, O Delouis-K. Smyrlis (επιμ.), Lire les archives de l’Athos. Actes du colloque réuni à Athènes du 18 au 20 novembre 2015 à l’occasion des 70 ans de la collection fondée par Paul Lemerle [Travaux et Mémoires 23/2], Paris, 299-339

Cécile Morrisson (σ./p. 325-339) - Pagona Papadopoulou (σ./p. 299-324)

Conferences

2015

Coins and Pots: Numismatic and ceramic evidence in the archaeology and economic history of the Middle Ages, J. Vroom (επιμ.), Medieval and Post-Medieval Ceramics in the Eastern Mediterranean [Medieval and Post-Medieval Mediterranean Archaeology Series 1], Turnhout 2015, 199-226 και δύο χάρτες/and two maps

Pagona Papadopoulou

Conferences

2013

Betwixt Greeks, Saracens and Crusaders: Lusignan Coinage and its Place in the Eastern Mediterranean (1192 – 1324), G. Grivaud (επιμ.), France de Chypre, 1192-1474 [= Cahiers du Centre des Études Chypriotes 43 (2013)], 473-492.

Pagona Papadopoulou

Book Chapters

2012

The numismatic evidence from Southern Adriatic (V-XI centuries): some preliminary observations and thoughts, S. Gelichi και R. Hodges (επιμ.), “From One Sea to Another. Trade Centres in the European and Mediterranean Early Middle Ages”. Proceedings of the International Conference, Comacchio (Ferrara- Italy), 27-29 March 2009, Turnhout, 297-320

Pagona Papadopoulou

Conferences

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βυζαντινή νομισματική Βυζαντινή σφραγιστική Νόμισμα και Ιδεολογία Το νόμισμα στις γραπτές πηγές Νομισματοκοπία των σταυροφορικών κρατών Βυζαντινή μικροτεχνία Προσφυγικά κειμήλια Byzantine numismatics Byzantine sigillography Coinage and Ideology Coins in the written sources Coinage of the Crusader States Byzantine minor arts Refugee relics

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης