Βενετία
Νικήτα
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
PhD Διδακτικής Βιολογίας

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Γραφείο 9.07, 9ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας

2310998996

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Βενετία Νικήτα πήρε το πτυχίο στη Βιολογία και το διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με άριστα μετ’ επαίνων. Η μεταπτυχιακή της εργασία στο διεπιστημονικό χώρο της Βιοηθικής εκπονήθηκε στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Ateneo Pontificio Regina Apostolorum στη Ρώμη, με υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη. Η διδακτορική διατριβή αφορούσε τη βιοπαιδαγωγική προσέγγιση της μαθησιακής διεργασίας στην αρχή της εφηβείας και εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθ. Γενετικής Σταμάτη Αλαχιώτη (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

Η Βενετία Νικήτα βραβεύτηκε με την Ελληνική Αποστολή στην 23η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας 2012 στη Σιγκαπούρη. Συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας της 24ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Βιολογίας 2013 και σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς Βιολογίας (Odysseus: European Youth Space Contest, ACSTAC, EUSO). Είναι επιστημονικώς υπεύθυνη για τον διδακτικό και ηλεκτρονικό σχεδιασμό σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και μέλος της συγγραφικής ομάδας που παράγει εκπαιδευτικό υλικό για το Υπουργείο Παιδείας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις θεωρίες μάθησης και τη διδασκαλία σε πολυαισθητηριακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε σχέση με τα εξελικτικά χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του homo sapiens.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Βενετία Νικήτα πήρε το πτυχίο στη Βιολογία και το διδακτορικό δίπλωμα στη Διδακτική της Βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με άριστα μετ’ επαίνων. Η μεταπτυχιακή της εργασία στο διεπιστημονικό χώρο της Βιοηθικής εκπονήθηκε στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και στο Ateneo Pontificio Regina Apostolorum στη Ρώμη, με υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη. Η διδακτορική διατριβή αφορούσε τη βιοπαιδαγωγική προσέγγιση της μαθησιακής διεργασίας στην αρχή της εφηβείας και εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη του καθ. Γενετικής Σταμάτη Αλαχιώτη (Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών).

Η Βενετία Νικήτα βραβεύτηκε με την Ελληνική Αποστολή στην 23η Παγκόσμια Ολυμπιάδα Βιολογίας 2012 στη Σιγκαπούρη. Συμμετείχε στην Ομάδα Εργασίας της 24ης Παγκόσμιας Ολυμπιάδας Βιολογίας 2013 και σε ευρωπαϊκούς διαγωνισμούς Βιολογίας (Odysseus: European Youth Space Contest, ACSTAC, EUSO). Είναι επιστημονικώς υπεύθυνη για τον διδακτικό και ηλεκτρονικό σχεδιασμό σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ), πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις εκπαιδευτικές δεξιότητες του 21ου αιώνα και μέλος της συγγραφικής ομάδας που παράγει εκπαιδευτικό υλικό για το Υπουργείο Παιδείας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στις θεωρίες μάθησης και τη διδασκαλία σε πολυαισθητηριακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε σχέση με τα εξελικτικά χαρακτηριστικά και την ανάπτυξη του εγκεφάλου του homo sapiens.

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Γραφείο 9.07, 9ος όροφος, Κτίριο Βιολογίας

2310998996

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Διδακτική της Βιολογίας Βιολογικό υπόβαθρο της μαθησιακής διεργασίας Βιοπαιδαγωγικός διδακτικός σχεδιασμός Εκπαίδευση 4.0 και περιβαλλοντική εκπαίδευση Καλλιέργεια δεξιοτήτων 21ου αιώνα και διδακτικό σενάριο

Μαθήματα

2018 - 2024

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (Προπτυχιακό)

2018 - 2024

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ (Προπτυχιακό)

2020 - 2024

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.0, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης