Γεώργιος
Λεβενιώτης
Επίκουρος Καθηγητής
Βυζαντινή Ιστορία

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Γραφείο 408

Ημέρες – ώρες συνεργασίας: Δευτέρα & Τρίτη 16:30 – 18:30 μ.μ.

 

Ιστοχώρος στο Τμήμα: https://people.auth.gr/leveniot/

Προσωπικός Ιστοχώρος: https://auth.academia.edu/GeorgiosLeveniotis

 

2310997655

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Γεώργιος Α. Λεβενιώτης αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2001 έγινε κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία. Κατά τη χρονική περίοδο 2002 – 2003 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Από το 2006 έως το 2008 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. Το 2007 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Το 2008 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα επί θητεία (γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», ΦΕΚ διορισμού: 1159/29-12-2008, τ. Γ´) και έκτοτε υπηρετεί ανελλιπώς στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα. Το 2016 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (ΦΕΚ: 1181/23-11-2016, τ. Γ´), ενώ το 2020 μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα (ΦΕΚ: Γ´/1533/01-10-2020) με ανάλογα καθήκοντα. Από το 2010/11 διδάσκει επίσης ανελλιπώς (αμισθί) ποικίλα θέματα Βυζαντινής Ιστορίας στα ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια εξειδίκευσης πτυχιούχων ΑΕΙ που διοργανώνει το Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. (Δια Βίου Μάθηση). Επίσης, έχει συμμετάσχει κατ’ επανάληψη ως διδάσκων στο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» που οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Γεώργιος Α. Λεβενιώτης αποφοίτησε το 1996 από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2001 έγινε κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία. Κατά τη χρονική περίοδο 2002 – 2003 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Από το 2006 έως το 2008 απασχολήθηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. Το 2007 έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Το 2008 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Λέκτορα επί θητεία (γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», ΦΕΚ διορισμού: 1159/29-12-2008, τ. Γ´) και έκτοτε υπηρετεί ανελλιπώς στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα. Το 2016 εκλέχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία (ΦΕΚ: 1181/23-11-2016, τ. Γ´), ενώ το 2020 μονιμοποιήθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο ίδιο Τμήμα (ΦΕΚ: Γ´/1533/01-10-2020) με ανάλογα καθήκοντα. Από το 2010/11 διδάσκει επίσης ανελλιπώς (αμισθί) ποικίλα θέματα Βυζαντινής Ιστορίας στα ετήσια επιμορφωτικά σεμινάρια εξειδίκευσης πτυχιούχων ΑΕΙ που διοργανώνει το Τμήμα Βυζαντινής Ιστορίας του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. (Δια Βίου Μάθηση). Επίσης, έχει συμμετάσχει κατ’ επανάληψη ως διδάσκων στο Διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Νίκος Οικονομίδης» που οργανώνεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

Γραφείο 408

Ημέρες – ώρες συνεργασίας: Δευτέρα & Τρίτη 16:30 – 18:30 μ.μ.

 

Ιστοχώρος στο Τμήμα: https://people.auth.gr/leveniot/

Προσωπικός Ιστοχώρος: https://auth.academia.edu/GeorgiosLeveniotis

 

2310997655

Εκπαίδευση

1991 - 2007

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Η βυζαντινή Μικρά Ασία και το ανατολικό σύνορο της αυτοκρατορίας 1 Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή κατά τον 11ο αι. 2 Οι σλαβικές εγκαταστάσεις στη Χερσόνησο του Αίμου κατά τον 7ο αι., η μετέπειτα εξέλιξη και οι ιστορικές τους επιπτώσεις 3 Η προοδευτική μετάβαση από το Ρωμαϊκό κράτος της ύστερης αρχαιότητας στη Βυζαντινή αυτοκρατορία των μέσων χρόνων 4 Ο μετασχηματισμός του Βυζαντινού κράτους και της βυζαντινής κοινωνίας κατά τους 7ο και 8ο αι. 5 Η διοικητική και στρατιωτική οργάνωση, οι θεσμοί και η οικονομία του Βυζαντινού κράτους 6 Βυζαντινές λεξικογραφικές και προσωπογραφικές μελέτες 7 Τα χαρακτηριστικά και η εξέλιξη του αστικού βίου στη Βυζαντινή αυτοκρατορία 8 Οι βυζαντινοί λιμένες 9 Ο Ελλήσποντος στους αρχαίους & μεσαιωνικούς χρόνους 10 Βιθυνία, Μυσία & Οψίκιον κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους 11 H Θεσσαλονίκη και η κεντρική Μακεδονία κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους 12 Η ιστορική γεωγραφία του Βυζαντίου 13 Η συμβολή του τοπωνυμικού και γλωσσολογικού υλικού στην ιστορική μελέτη του Βυζαντίου 14 Η στρατιωτική ιστορία του Βυζαντίου 15 Η σύγχρονη πρόσληψη των μεσαιωνικών πηγών και της Βυζαντινής Ιστορίας 16

Επαγγελματική Εμπειρία

2006 - 2008

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.

Επιστημονικός συνεργάτης

Περιγραφή Θέσης:

Απασχόληση ως επιστημονικός συνεργάτης στο ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών του Α.Π.Θ. “Λεξικό Βυζαντινής Ορολογίας. Οικονομικοί όροι” (διεύθυνση – εποπτεία καθηγήτριες Αλκμήνη Σταυρίδου-Ζαφράκα, Πολύμνια Κατσώνη, Μάρθα Γρηγορίου-Ιωαννίδου)

2008 - 2013

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Λέκτορας επί θητεία

Περιγραφή Θέσης:

Λέκτορας επί θητεία (γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», ΦΕΚ διορισμού: 1159/29-12-2008, τ. Γ´) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

2013 - 2020

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Επίκουρος καθηγητής επί θητεία

Περιγραφή Θέσης:

Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία (γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», (ΦΕΚ διορισμού: 1181/23-11-2016, τ. Γ´) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

2020 - 2023

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Α.Π.Θ.

Επίκουρος Καθηγητής (μόνιμος)

Περιγραφή Θέσης:

Επίκουρος καθηγητής (μόνιμος) (γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινή Ιστορία», (ΦΕΚ διορισμού: 1533/01-10-2020, τ. Γ´) στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με διδακτικά, ερευνητικά και διοικητικά καθήκοντα.

Μαθήματα

2024

ΙΒΥ 651 / 601: Βυζαντινή Ιστορία Ι (324-1081) (Προπτυχιακό)

2024

ΙΒΥ 603: Φροντιστήριο Βυζαντινής Ιστορίας (Προπτυχιακό)

ΙΒΥ 312: Iστορική Γεωγραφία του Βυζαντίου (Προπτυχιακό)

ΙΒΥ 202: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας (Προπτυχιακό)

2024

ΙΒΜ 701: Γραπτές Πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας (Μεταπτυχιακό)

2024

IBY 503: Βυζαντινή Ιστορία: Πολιτική, Άμυνα και Διπλωματία (Προπτυχιακό)

ΙΑΕ 603: Φροντιστήριο Αρχαίας Ιστορίας (Προπτυχιακό)

2024

ΙΒΥ 601: Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος (Προπτυχιακό)

2024

ΙΒΥ 602: Mέση Βυζαντινή Περίοδος (Προπτυχιακό)

ΙΒΥ 707: Ιστορική Γεωγραφία (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΥ Δ1: Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΥ Δ2: Μεθοδολογία συγγραφής επιστημονικής εργασίας (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΜ 702: Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΜ 801 - Εξειδικευμένη και εξατομικευμένη διδασκαλία (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΥ 705 - Ιστορική Γεωγραφία του Βυζαντίου (Μεταπτυχιακό)

ΙΒΥ 703 - Προσωπογραφία και κοινωνικά δίκτυα στο Βυζάντιο

Δεξιότητες

Αγγλική γλώσσα
Γαλλική γλώσσα
Επαρκής γνώση κύριων εφαρμογών πληροφορικής

Projects

"Λεξικό βυζαντινής ορολογίας. Οικονομικοί όροι" (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.)

Επικουρικός επιστημονικός συνεργάτης κατά την περίοδο 2006-2008 για την παρασκευή του Λεξικού

"Λεξικό βυζαντινής ορολογίας. Οικονομικοί όροι" (Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών Α.Π.Θ.)

Kύριος ερευνητής - συντάκτης λημματογράφος από το 2017 κ.ε.

"Βιογραφικό λεξικό του Βυζαντίου" (διεύθ. Α. Γ. Κ. Σαββίδης)

Επιστημονικός συνεργάτης - λημματογράφος από το 2022 κ.ε.

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης