Κωνσταντίνος
Βλαχονάσιος
Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

2024

Φυσιολογία Φυτών (Προπτυχιακό)

2024

Εφαρμοσμένη Βοτανική (Προπτυχιακό)

2024

Βιοτενολογία Ζώων και Φυτών (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης