Κωνσταντίνος
Βλαχονάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Κωνσταντίνος
Βλαχονάσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

2310998833

Εκπαίδευση

Δημοσιεύσεις

Επαγγελματική Εμπειρία

Μαθήματα

Δεξιότητες

Projects