Κωνσταντίνα

Τσονάκα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία
Σύντομο Βιογραφικό

Η Κωνσταντίνα Τσονάκα είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο την Κλασική Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία και διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης που διεξάγεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα τις χρήσεις των αττικών αγγείων κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους με βάση την εικονογραφική και γραπτή παράδοση. Έχει γράψει λήμματα σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η αρχαία ελληνική κεραμική και η εικονογραφία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, η αρχαία ελληνική ζωγραφική και οι εμπορικές σχέσεις των λαών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

 

Σύνδεσμοι: 

https://auth.academia.edu/KonstantinaTsonaka

https://atticpot.ipet.gr/index.php/el/partners/syntelestes-ergou#tsonaka

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

301Α, 3ος όροφος, Νέο κτήριο Φιλοσοφικής Σχολής

2310997281

2310997281

live:tsonakak

Εκπαίδευση
1991 - 1996

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

1996 - 2001

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2002 - 2008

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Αρχαία ελληνική κεραμική Εικονογραφία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου Αρχαία ελληνική ζωγραφική Εμπορικές σχέσεις των λαών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας

Κωνσταντίνα

Τσονάκα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Κλασική Αρχαιολογία
Σύντομο Βιογραφικό

Η Κωνσταντίνα Τσονάκα είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. με γνωστικό αντικείμενο την Κλασική Αρχαιολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος με ειδίκευση στην Αρχαιολογία, κάτοχος διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Κλασική Αρχαιολογία και διδάκτορας της Φιλοσοφίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας της ανασκαφής στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης που διεξάγεται από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική της διατριβή έχει ως θέμα τις χρήσεις των αττικών αγγείων κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους με βάση την εικονογραφική και γραπτή παράδοση. Έχει γράψει λήμματα σε ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η αρχαία ελληνική κεραμική και η εικονογραφία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου, η αρχαία ελληνική ζωγραφική και οι εμπορικές σχέσεις των λαών της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

 

Σύνδεσμοι: 

https://auth.academia.edu/KonstantinaTsonaka

https://atticpot.ipet.gr/index.php/el/partners/syntelestes-ergou#tsonaka

Επαγγελματική Εμπειρία
2014 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

2006 - 2014

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Υπάλληλος Αορίστου Χρόνου

2001 - 2006

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Αξιολογήτρια στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ – Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2004 - 2004

Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών

Εκπαιδεύτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της έκθεσης «Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Η αρχιτεκτονική και οι συλλογές του»

2002 - 2003

Πολιτιστικό IEK Θεσσαλονίκης

Διδασκαλία με αντικείμενο το αρχαίο ελληνικό κόσμημα κατά τους προϊστορικούς χρόνους

Μαθήματα
2019 - 2020

ΑΚΛ101: Εισαγωγή στην Κλασική Αρχαιολογία (Προπτυχιακό)

2021 - 2024

ΑΚΛ307: Μυθολογία-Ερμηνευτική (Προπτυχιακό)

2015 - 2021

ΑΚΛ603: Κεραμική αρχαϊκής και κλασικής εποχής (Προπτυχιακό)

2020 - 2022

ΑΚΛ312: Ασκήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία (Προπτυχιακό)

2016 - 2017

ΑΚΛ301: Φροντιστήριο Τοπογραφίας (Προπτυχιακό)

Projects
AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace]

Αντικείμενο του ερευνητικού έργου AtticPOT [Attic PO(ttery in) T(hrace], το οποίο πραγματοποιείται σ

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης