Κωνσταντίνος
Τακιρτάκογλου
Επίκουρος Καθηγητής
Βυζαντινή Ιστορία: Βυζάντιο και Λαοί του Καυκάσου

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

405

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

405

Εκπαίδευση

2003 - 2007

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών / Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Διεθνείς Σχέσεις και Οργανισμοί

2007 - 2008

Damascus University

Higher Language Institute

Arabic

2008 - 2011

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Βυζαντινής Ιστορίας

2009 - 2010

University of Jordan

International Institute for Teaching Arabic to Speakers of Other Languages

Arabic

2012 - 2017

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό δίπλωμα στη Βυζαντινή Ιστορία

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Βυζαντινή Ιστορία Μεσαιωνική Αρμενική Ιστορία Σχέσεις Βυζαντινών με τους λαούς της Ανατολής

Επαγγελματική Εμπειρία

2018 - 2022

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συμβασιούχος Διδάσκων

2022 - 2024

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος καθηγητής επί θητεία

Μαθήματα

2022 - 2023

Θέματα Βυζαντινής Περιόδου: Οι λαοί του Καυκάσου μεταξύ Βυζαντίου και Αράβων (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

Φροντιστήριο Ειδίκευσης Ιστορίας ΙΙ: Οι σχέσεις του Βυζαντίου με τους λαούς της Ανατολής (9ος-12ος αι.) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

Φροντιστήριο Ειδίκευσης Ιστορίας Ι: Οι Σχέσεις του Βυζαντίου με τους Λαούς της Ανατολής (4ος-8ος αι.) (Προπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης