Κωνσταντίνος
Ευθυμιάδης
Καθηγητής
Μαγνητικές ιδιότητες της ύλης

Επικοινωνία

Τμήμα Φυσικής

Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Δυτική Πτέρυγα, 4ος όροφος

+30 2310 9 98065

kgeauthgr

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Κ. Γ. Ευθυμιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1983. Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα “Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων Ni3FexAl1-x” και το 1991 του απονεμήθηκε το διδακτορικό δίπλωμα. Το 1994 διορίστηκε λέκτορας, το 2001 επίκουρος καθηγητής, το 2008 αναπληρωτής καθηγητής και το 2018 καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η μελέτη και ο χαρακτηρισμός της μαγνητικής συμπεριφοράς των υλικών. Στο ερευνητικό αυτό αντικείμενο έχει δημοσιεύσει 61 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 71 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Από το 2020 διατελεί διευθυντής του Εργαστηρίου Μαγνητισμού και Μαγνητικών Υλικών στο Τμήμα Φυσικής.

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Κ. Γ. Ευθυμιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Είναι έγγαμος και έχει μια κόρη. Σπούδασε στο Τμήμα Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και έλαβε το πτυχίο Φυσικής το 1983. Στο ίδιο Τμήμα εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα “Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων Ni3FexAl1-x” και το 1991 του απονεμήθηκε το διδακτορικό δίπλωμα. Το 1994 διορίστηκε λέκτορας, το 2001 επίκουρος καθηγητής, το 2008 αναπληρωτής καθηγητής και το 2018 καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ. Ερευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η μελέτη και ο χαρακτηρισμός της μαγνητικής συμπεριφοράς των υλικών. Στο ερευνητικό αυτό αντικείμενο έχει δημοσιεύσει 61 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 71 εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων. Από το 2020 διατελεί διευθυντής του Εργαστηρίου Μαγνητισμού και Μαγνητικών Υλικών στο Τμήμα Φυσικής.

Επικοινωνία

Τμήμα Φυσικής

Κτίριο Σχολής Θετικών Επιστημών, Δυτική Πτέρυγα, 4ος όροφος

+30 2310 9 98065

kgeauthgr

Μαθήματα

1997 - 2024

Ηλεκτρομαγνητισμός (Προπτυχιακό)

1994 - 2024

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων (Προπτυχιακό)

1995 - 2015

Μαγνητικά υλικά και εφαρμογές (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

Εργαστήριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης (Προπτυχιακό)

1996 - 2024

Μαγνητικές ιδιότητες υλικών (Μεταπτυχιακό)

1996 - 2024

Εργαστήριο μαγνητικού χαρακτηρισμού (Μεταπτυχιακό)

Έρευνα
 • Πειραματική μελέτη και χαρακτηρισμός της μαγνητικής συμπεριφοράς των υλικών


  Στη διάταξη μαγνητόμετρου δονούμενου δείγματος πραγματοποιούνται μετρήσεις της μαγνήτισης των υλικών υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου έως 2Τ σε θερμοκρασίες από 80 έως 1200Κ. Η ακρίβεια του μαγνητομέτρου ρυθμίζεται με το SRM-772a του NIST.

   

  Ελάσσονες βρόχοι υστέρησης κατά την απομαγνήτιση ενός νανοδομημένου μαγνήτη Sm-Co που παρασκευάστηκε με απότομη ψύξη από τη θερμοκρασία τήξης.

  Θερμική μεταβολή της μαγνήτισης κόρου των άμορφων κραμάτων Fe με προσμίξεις Mo. Σε υψηλές θερμοκρασίες λαμβάνει χώρα κρυστάλλωση των κραμάτων.

  12-ημερη μεταβολή της μαγνήτισης ενός εξαφερρίτη Sr υπό σταθερό επιδρόν πεδίο και θερμακρασία, για τη μελέτη του μαγνητικού ιξώδους.

 • Θεωρητική μελέτη και προσομοίωση της μαγνητικής συμπεριφοράς της ύλης


  Προσομοίωση Monte Carlo της μαγνητικής συμπεριφοράς του σιδηρομαγνητικού κράματος Ni3Fe0.6Al0.4. Η προσομoίωση πραγματοποιήθηκε σε δείγμα μεγέθους 32x32x32 fcc κυψελίδων με περιοδικές συνθήκες και ανομοιογενή κατανομή ατόμων Fe – Al, ώστε να σχηματίζονται περιοχές της γ (Ni3Fe) και της γ’ (Ni3Al) φάσης. Στο αριστερό σχήμα φαίνεται η κατανομή των φάσεων σε ένα από τα 32 πλεγματικά επίπεδα, ενώ στο δεξί συγκρίνονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης με τα πειραματικά δεδομένα.

   

  Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της μαγνητικής συμπεριφοράς ενός σφαιρικού και μαλακού σιδηρομαγνητικά σωματιδίου υπό την επίδραση εξωτερικού μαγνητικού πεδίου. Η διάμετρος του σωματιδίου είναι 400 φορές το μήκος ανταλλαγής. Η διεύθυνση του εξωτερικού πεδίου είναι κάθετη στο σχήμα. Η χρωματική κλίμακα αφορά στη μαγνήτιση του σωματιδίου που κυμαίνεται από παράλληλη της διεύθυνσης του πεδίου (κόκκινο, θετικός κορεσμός) σε αντιπαράλληλη (μπλέ, αρνητικός κορεσμός). Παρουσιάζεται ο σχηματισμός και η ανάπτυξη μαγνητικών περιοχών.

   

   

  Προσομοίωση με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων της μαγνητικής συμπεριφοράς ενός λεπτού υμενίου, κατά την οποία παρατηρείται η δημιουργία μαγνητικών φυσαλίδων. Δεξιά παρουσιάζεται στιγμιότυπο απομαγνήτισης, όπου ο σχηματισμός των φυσαλίδων εκτείνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια του φιλμ. Στο κάτω μέρος, τέσσερα πιο λεπτομερή στιγμιότυπα δείχνουν την εξέλιξη των φυσαλίδων.

   

   

 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

  1.  Mαγνητικές και ηλεκτρικές ιδιότητες του κράματος Fe-25 αt% Ni

  I.A. Tσουκαλάς, K.Γ. Eυθυμιάδης, I.Γ. Aντωνόπουλος, Θ. Kαρακώστας

  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Θεσσσαλονίκη 1982

  2.  Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων Ni3FecAl1-c

  K.Γ. Eυθυμιάδης, I.A. Tσουκαλάς

  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Πάτρα 1987

  3.  On the magnetic and electric properties of the Ni3FecAl1-c alloys

  K.G. Efthimiadis, I.A. Tsoukalas, K.G. Melidis

  8th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics, Thessaloniki 1987

  4.  Σχεδίαση φίλτρων μικροκυμάτων με τη χρήση στυλίσκων από φερρίττες

  Θ. Aμάραντος, K.Γ. Eυθυμιάδης, I. Διαμαντή, I.N. Σάχαλος

  6ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Eλλήνων Φυσικών, Ξάνθη-Kομοτηνή-Aλεξανδρούπολη 1993

  5.  Επίδραση προσμίξεων Al στις μαγνητικές ιδιότητες των σιδηρομαγνητικών κραμάτων

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, I.A. Tσουκαλάς, S. Thamm, H. Bremers, J. Hesse

  10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Δελφοί 1994

  6.  Magnetische Eigenschaften von Fe-Mn-Al Legierungen

  Bremers, Ch. Jarms, J. Hesse, S. Chadjivasiliou, K.G. Efthimiadis, I.A. Tsoukalas

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Münster 1994

  7.  Untersuchungen zur Interpartikel-Wechselwirkung bei Systemen von Einbereichsteilchen

  Thamm, K.G. Efthimiadis, S. Pütter, J. Hesse

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Berlin 1995

  8.  O ρόλος των διπολικών αλληλεπιδράσεων στη συμπεριφορά των μαγνητικών πολυστρωμάτων

  K.Γ. Eυθυμιάδης, K.Γ. Mελίδης, I.M. Kυπριανίδης, I.A. Tσουκαλάς

  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ξάνθη 1995

  9.  Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες του κοκκώδους συστήματος (FeCo)xCu1-x

  K.A. Aχιλλέως, K.Γ. Eυθυμιάδης, I.M. Kυπριανίδης, I.A. Tσουκαλάς

  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ξάνθη 1995

  10.  Mαγνητικές ιδιότητες και κινητική της κρυστάλλωσης στο άμορφο Fe78Si9B13

  K.Γ. Eυθυμιάδης, K.A. Aχιλλέως, Σ.X. Xατζηβασιλείου, I.A. Tσουκαλάς

  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ξάνθη 1995

  11.  Mαγνητικές ιδιότητες και κινητική της κρυστάλλωσης των άμορφων υλικών Fe78-xCuxSi9B13

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, K.A. Aχιλλέως, I.A. Tσουκαλάς

  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Hράκλειο Kρήτης 1996

  12.  Mελέτη της επίδρασης του Al στις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων Fe-Co-Ni

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, K.Γ. Mελίδης, I.A. Tσουκαλάς, S. Thamm, H. Bremmers, J. Hesse

  12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Hράκλειο Kρήτης 1996

  13.  Magnetismus von FeMnAl-Legierungen bei hohen Aluminiumkonzentrationen

  Bremers, S. Chadjivasiliou, K.G. Efthimiadis, J. Hesse

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Regensburg 1996

  14.  Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των άμορφων κραμάτων Fe78-xMoxSi9B13

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, Γ.A. Στεργιούδης, I.A. Tσουκαλάς

  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Περαία Θεσσαλονίκης 1997

  15.  Σύνθεση και μελέτη διαμεταλλικών ενώσεων Nd-Co-T (T=Ti, Mo)

  Kαλογήρου, K.Γ. Eυθυμιάδης, A.X. Στεργίου, Σ.X. Xατζηβασιλείου, A. Σιάνου

  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Περαία Θεσσαλονίκης 1997

  16.  Hλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των άμορφων κραμάτων Fe76-xNixSi9B15

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, K.Γ. Mελίδης, I.A. Tσουκαλάς

  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 1998

  17.  Προσομοίωση της μαγνητικής συμπεριφοράς αραιωμένων σιδηρομαγνητικών κραμάτων

  K.Γ. Eυθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου, K.Γ. Mελίδης, I.A. Tσουκαλάς

  14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 1998

  18.  Influence of Cu and Mo admixtures on the crystallization and on the electric and magnetic properties of Fe78Si9B13 amorphous alloys

  K.G. Efthimiadis, S.C. Chadjivasiliou, E.K. Polychroniadis, G.A. Stergioudis, I.A. Tsoukalas

  18th Greek-Bulgarian Symposium on Semiconductor and Solid State Physics, Thessaloniki 1999

  19.  Επίδραση των προσμίξεων Al στις μαγνητικές ιδιότητες και στην κρυστάλλωση του αμόρφου κράματος Fe50Co35B15

  Β. Παπαϊωάννου, Σ.X. Xατζηβασιλείου, Γ. Στεργιούδης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, I.A. Tσουκαλάς

  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Πάτρα 1999

  20.  Κρυσταλλική δομή και μαγνητικές ιδιότητες των κραμάτων NdFe11TixNb1-x

  Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου, Α. Σιάνου, Γ. Λιτσαρδάκης, Ο.Ι. Καλογήρου, Ι.Α. Τσουκαλάς, M. Gjoka, J. Hesse

  16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Nαύπλιο 2000

  21.  Irregular magnetic behavior of a FeNiCr alloy

  G.A. Stergioudis, S.C. Chadjivasiliou, K.G. Efthimiadis

  Proceedings of the XVIII Conference of Applied Crystallography (2001) 330

  22.  Evolution of the crystallization and magnetic behavior of Fe75-xNixSi9B16 amorphous alloys

  F.K. Pinakidou, K.G. Efthimiadis, G.A. Stergioudis, E.K. Polychroniadis.

  Proceedings of the XVIII Conference of Applied Crystallography (2001) 383

  23.  Μελέτη της κρυσταλλικής δομής και των μαγνητικών ιδιοτήτων σε ταινίες κραμάτων Nd7.7Fe92.3-xyTixNby

  Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου, Α.Β. Φράγκου, Ε.Κ. Πολυχρονιάδης, Γ. Λιτσαρδάκης, Ι.Α. Τσουκαλάς, M. Gjoka, J. Hesse

  17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ξάνθη 2001

  24.  Nichtgleichgewichtszustände in eingefrorenen Ferrofluiden: Verbindung von Dynamik und Langevin-Verhalten

  Michele, H. Bremers, J. Hesse, E. K. Polychroniadis, K. G. Efthimiadis, H. Ahlers, K. Weyand

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Regensburg 2002

  25.  Σύνθεση και μελέτη συμπαγών και νανοσύνθετων υλικών τύπου Sm(Co,Fe,Cu,Zr)7.5 με βόριο, για εφαρμογές μονίμων μαγνητών υψηλών θερμοκρασιών

  Σ.Σ. Μακρίδης, Γ. Λιτσαρδάκης, Ε. Παυλίδου, Κ.Γ. Χρυσάφης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Γ. Παπαθανασίου, Ι. Σεμιτέλου, Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Νιάρχος, Y. Zhang, G.C. Hadjipanayis

  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ηράκλειο 2002

  26.  Μελέτη της μαγνητικής συμπεριφοράς σε σχέση με τον χρόνο και την θερμοκρασία σε υλικά μονίμων μαγνητών Sm-Co

  Σ.Σ. Μακρίδης, Γ. Λιτσαρδάκης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ι. Παναγιωτόπουλος, Δ. Νιάρχος, D. Givord

  18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Ηράκλειο 2002

  27.  Mößbauer effect in iron-based nanocrystalline alloys: An attempt to evaluate the spectra in a generalizzed two level relaxation model

  Hupe, M.A. Chuev, H. Bremers, J. Hesse, A.M. Afanasev, K.G. Efthimiadis, E.K. Polychroniadis

  Materials Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy, NATO Advanced Research Workshop, Smolenice 2002

  28.  Nanocomposite melt-spun Sm-Co-Fe-Zr-B-[Cu,Ni] 1:7.5 type magnets with high coercivity

  S.S. Makridis, G. Litsardakis, E. Pavlidou, K. Chrisafis, K.G. Efthimiadis, I. Panagiotopoulos, D. Niarchos, Y. Zhang, G. C. Hadjipanayis

  Proceedings of the 17th Intern.  Workshop on Rare-Earth Magnets and their Applications (2002) 947

  29.  Magnetisierungsmessungen an Ferrofluiden zur Bestimmung von Teilchengrößen mittels thermischer Suszeptibilität

  Michele, H. Bremers, J. Hesse, H. Ahlers, K. Weyand, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis, K. Sumiyama, D.L. Peng

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Dresden 2003

  30.  Archaeomagnetic dating of baked materials from archaeological sites in Greece

  Spatharas, D. Kondopoulou, K.G. Efthimiadis.

  European Meeting on Ancient Ceramics, Lisbon 2003

  31.  Μελέτη της κρυσταλλικής και της μαγνητικής δομής κραμάτων Y-Nd-Fe-Nb

  Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Σ.Σ. Μακρίδης, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου, O. Michele, Α. Σιάνου, Γ. Λιτσαρδάκης, J. Hesse

  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Θεσσαλονίκη 2003

  32.  Νανοσύνθετες ταινίες διαμεταλλικών ενώσεων με υψηλό συνεκτικό πεδίο για εφαρμογές μόνιμων μαγνητών υψηλών θερνοκρασιών

  Σ.Σ. Μακρίδης, Γ. Λιτσαρδάκης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ι.Παναγιωτόπουλος, S. Höfinger, J. Fidler, G.C. Hadjipanayis, Δ. Νιάρχος

  19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Θεσσαλονίκη 2003

  33.  Magnetization experiments on frozen ferrofluids

  Michele, J. Hesse, H. Bremers, E.K. Polychroniadis, K.G. Efthimiadis, H. Ahlers

  Frühjahrstagung Festkörperphysik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, Regensburg 2004

  34.  Mελέτη της νανοκρυστάλλωσης του άμορφου μαλακού σιδηρομαγνητικού κράματος Fe75Si9B16

  Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Σ.X. Xατζηβασιλείου

  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 2004

  35.  Eξαφερρίτες Bαρίου με υποκατάσταση Γαδολινίου: Nέα υλικά μονίμων μαγνητών

  Mανωλάκης, Γ. Λιτσαρδάκης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης

  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 2004

  36.  Eπίδραση των μετασχηματισμών φάσεων στις μαγνητικές ιδιότητες του συστήματος (FeCo)Nb(SiB)

  Δ.M. Kεπαπτσόγλου, K.Γ. Eυθυμιάδης, P. Svec, E. Xριστοφόρου

  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 2004

  37.  Δομικές και μαγνητικές ιδιότητες ενώσεων σπάνιας γαίας-μεταβατικών μετάλλων για υλικά αποθήκευσης υδρογόνου

  Σ.Σ Μακρίδης, M. Κωνσταντάκου, Θ.A. Στεριώτης, K.Γ. Ευθυμιάδης, E. Παυλίδου, E.Σ. Κικκινίδης, A.K. Στούμπος

  20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Iωάννινα 2004

  38.  Mελέτη του βρόχου υστέρησης της μαγνήτισης εξαφερρίτη Ba με υποκαταστάσεις La-Co

  Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Χ. Σερλέτης, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου, Ε.Παυλίδου, Γ. Λιτσαρδάκης

  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Λευκωσία 2005

  39.  Σύνθεση, δομικές και μαγνητικές ιδιότητες διαμεταλλικών ενώσεων σπάνιας γαίας – μεταβατικού μετάλλου πλούσιων σε Co

  Χ. Σαραφίδης, K.Γ. Ευθυμιάδης, Μ. Γκιόκα, Δ. Νιάρχος, Ο. Καλογήρου

  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Λευκωσία 2005

  40.  Μελέτη φασματοσκοπίας Mössbauer 57Fe μεταλλικών ταινιών (FexCo100-x)73Nb7Si5B15

  Π.Γ. Τουμπέλης, Δ.M. Κεπαπτσόγλου, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ε. Χριστοφόρου, Ο. Καλογήρου

  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Λευκωσία 2005

  41. Επίδραση της υποκατάστασης γαδολινίου – κοβαλτίου σε εξαφερίτες στροντίου για εφαρμογές μονίμων μαγνητών

  Ι. Μανωλάκης, Γ. Λιτσαρδάκης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης

  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Λευκωσία 2005

  42.  Μελέτη του βρόχου υστέρησης της μαγνήτισης εξαφερρίτη Sr0.8La0.2Fe11.8Co0.2O19

  Χ. Σερλέτης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου, Γ. Λιτσαρδάκης

  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Πάτρα 2006

  43.  Μαγνητικές ιδιότητες και δομικά χαρακτηριστικά διαμεταλλικών ενώσεων σπάνιας γαίας – μεταβατικού μετάλλου πλούσιων σε Co

  Χ. Σαραφίδης, K.Γ. Ευθυμιάδης, Μ. Γκιόκα, Δ. Νιάρχος, Ο. Καλογήρου

  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Πάτρα 2006

  44.  Εξαφερίτες Ba-Gd με χημική μέθοδο συγκαταβύθισης

  Γ. Λιτσαρδάκης, Ι. Μανωλάκης, Χ. Σερλέτης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης

  22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Πάτρα 2006

  45.  Selective magnetic separation by means of temperature and frequency

  Hristoforou, G. Anastasakis, K.G. Efthimiadis

  XII Balkan Mineral Processing Congress, Delphi 2007

  46.  Νέοι εξαφερίτες Ba με υποκατάσταση Dy για εφαρμογές μονίμων μαγνητών

  Γ. Λιτσαρδάκης, Ι. Μανωλάκης, Α. Στεργίου, Χ. Σερλέτης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης

  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Αθήνα 2007

  47.  Ανάπτυξη και μελέτη διαμεταλλικών ενώσεων Gd-Fe-Nb-Zr

  Χ. Σαραφίδης, N. Scheloudko, Χ. Σερλέτης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Α. Κωτούλας, Μ. Γκιόκα, Ο. Καλογήρου

  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Kατάστασης, Αθήνα 2007

  48.  Effect of microstructure in electrical conductivity of NiCuZn ferrite

  Sakellari, A.Kazakopoulos, K.G. Efthimiadis, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E.K.Polychroniadis

  XXIV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Heraklion 2008

  49.  On the magnetic properties of plastically deformed Armco steel

  Kosmas, N. Ntallis, K.G. Efthimiadis, E. Hristoforou

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  50.  Study of a magnetic NDT method with Finite Elements Analysis

  Ntallis, K. Kosmas, E. Hristoforou, K.G. Efthimiadis

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  51.  Optimization of time response in electromechanical systems with iron core

  Arampatzis-Ziamos, K.G. Efthimiadis

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  52.  Experimental errors in magnetic viscosity measurements and activation volume calculations

  Serletis, M. Gjoka, G. Litsardakis, K.G. Efthimiadis

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  53.  Study of the mechanism through which microstructural characteristics affect the impedance of NiCuZn ferrites

  Sakellari, A.Kazakopoulos, K.G. Efthimiadis, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E. K. Polychroniadis

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  54.  Magnetic Anisotropy of Ho-Fe-Co-Cr intermetallic compounds

  Sheloudko, C. Safaridis, Μ. Gjoka, K.G. Efthimiadis, O. Kalogirou

  XXV Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2009

  55.  Selective Atraction of Magnetic Beads for Biomems Utilizing CoPt Pulsed Laser deposited Thin Films

  Giouroudi, J. Kosel, K.G. Efthimiadis, U. Buttner, C. Scheffer

  8th European Magnetic Sensors and Actuators Conference, Bodrum 2010

  56.  The effect of B-site ion on the structure and magnetic properties of La0.8Sr0.2MeO3-δ (Me=Mn, Co, Fe)

  Gaki, Ch. Karavangelis, G. Kakali, K.G. Efthimiadis, C. Serletis

  XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010

  57.  Effects of Co Doping on the Structure and Properties of La0.8Sr0.2Mn1-yCoyO3-δ (0≤y≤1)

  Kakali, A. Gaki, K.G. Efthimiadis, C. Serletis

  XXVI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina 2010

  58.  A hybrid method for the calculation of induced currents in the head tissues during transcranial magnetic stimulation

  J. Tachas, K. Baskourelos, K.G. Efthimiadis, Th. Samaras

  10th International Conference of the European Bioelectromagnetics Association, Rome 2011

  59.  Calculation of induced currents during TMS with a hybrid numerical technique

  J. Tachas, K. Baskourelos, K.G. Efthimiadis, Th. Samaras

  Society of Applied Neurosciences Meeting, Thessaloniki 2011

  60.  Study of Cobalt-Platinum Thin Films Grown by Pulsed Laser Deposition

  Giouroudi, J. Kosel, K.G. Efthimiadis, U. Buttner, C. Sheffer

  9th International Conference on Multi-material Micro Manufacture, Vienna 2012

  61.  Improvement of the Greek secular variation curves and a new approach for material selection

  Kondopoulou, E. Aidona, K.G. Eftimiadis, G. Polymeris

  3rd Symposium on Archaeological Research and New Technologies, Kalamata 2012

  62.  Magnetocaloric effect in LaNi5 powder–An experimental study of the major parameters

  E.I Gkanas, S.S Makridis, D. Gounidis, K.G. Efthimiadis, A. K Stubos

  XXVIII Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Patra 2012

  63.  Archaeometric and Archaeomagnetic research on ceramics: case studies from Hellenistic sites in Greece

  Ch. Rathossi, D. Kondopoulou, E. Tema, K.G Efthimiadis

  9th International Scientific Meeting on Hellenistic Pottery, Thessaloniki 2012

  64.  Intensity of the earth’s magnetic field in prehistoric Macedonia: A multidisciplinary approach for material selection

  Kondopoulou, C. Rathossi, E. Aidona, G. Fanjat, E. Tema, K.G. Eftimiadis

  A century of research in prehistoric Macedonia, Thessaloniki 2012

  65.  Magnetocaloric Effect in Pseudobinary Ce – La – Ni compounds of CaCu5-type of structure: An experimental study of the major parameters and the effect of hydrogen on the magnetocaloric properties

  E.I. Gkanas, S.S. Makridis, D. Gounidis, L. Lafioti, K.G. Efthimiadis, E. Pavlidou, A.K. Stubos

  International Congress on Materials and Renewable Energy, Athens 2013

  66.  Micromagnetic simulation of a ferromagnetic particle

  Ntallis, K.G. Efthimiadis

  Joint European Magnetic Symposia, Rhodes 2013 [EPJ Web of Conferences 75 (2014) 02005]

  67.  Finite element micromagnetic simulation of a ferromagnetic particle

  Ntallis, K.G. Efthimiadis

  XXΙΧ Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Athens 2013

  68.  Prehistoric ceramics as recorders of the earth’s magnetic field intensity: case studies from North-Central Greece and a multidisciplinary approach for material selection

  Kondopoulou, M. Gomez-Paccard, E. Aidona, Ch. Rathossi, Cl. Carvallo, E. Tema, K.G. Efthimiadis

  European Geosciences Union, General Assembly 2014, Vienna 2014

  69.  Finite Element Micromagnetic Simulation of μMag standard problems

  Ntallis, K.G. Efthimiadis

  XXXI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2015

  70.  Micromagnetic modelling of superparamagnetic particles

  Ntallis, K.G. Efthimiadis

  XXXI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2015

  71. An alternate treatment of surface effects in micromagnetism. Theory and computations

  Ntallis, K.N. Trohidou, K.G. Efthimiadis

  XXXI Panhellenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Thessaloniki 2015

Συγγράμματα

1. Αρχές Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων. Από τη θεωρία στο πείραμα

Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ο.Ι. Καλογήρου, Ι.Μ. Κυπριανίδης, Κ.Γ. Μελίδης, Α. Σιακαβάρα, Α.Κ. Σιάνου, Γ. Στόϊκος, Ι. Στούμπουλος, Σ.Χ. Χατζηβασιλείου


Εκδόσεις ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, Θεσσαλονίκη 2002


2. Μαγνητισμός και μαγνητικά υλικά
 (Μετάφραση του συγγράμματος Magnetism and Magnetic Materials του J.M.D. Coey)

Μ. Αγγελακέρης, Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Ο. Καλογήρου


Εκδόσεις Copy City, Θεσσαλονίκη 2013


3. Θεωρία Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου

Κ.Γ. Ευθυμιάδης, Α.Ε. Σιακαβάρα, Ε.Δ. Παπαδημητράκη-Χλίχλια, Ι.Α. Τσουκαλάς


Εκδόσεις Copy City, Θεσσαλονίκη 2015

Χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα

1. Study of the electronic and crystalline structure of the 3d transition metal alloys with Al admixtures.

General Secretariat for Research and Technology, Joint Research and Technology Programs

Aristotle University of Thessaloniki – Technishe Universität Braunschweig (1994-1996)

2. Preparation and characterization of nanocrystalline magnetic materials.

General Secretariat for Research and Technology, Program for the Improvement of the Human Research Resources

Aristotle University of Thessaloniki (1994-1996)

3. Composite permanent magnets

General Secretariat for Research and Technology – Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Aristotle University of Thessaloniki – Technishe Universität Braunschweig (1999-2001)

4. Development of the research network “Mag.net”

Research Committee of Aristotle University, Thematic Research Networks

Aristotle University of Thessaloniki (2003-2004)

5. Magnetic materials of technological interest

Ministry of National Education and Religious Affairs

Aristotle University of Thessaloniki (2004-2006)

6. Nanostructured magnetic materials for the development and optimization of new high sensitivity magnetic field sensors.

General Secretariat for Research and Technology.

Aristotle University of Thessaloniki (2006-2008).

7. Study – optimization of magnetic stimulation in the spine.

Finite elements magnetic simulation in the frame of a clinical study

Aristotle University of Thessaloniki (2007-2010)

Συμμετοχή σε διοικητικά όργανα
 • Mέλος της Γενικής Συνέλευσης του Tμήματος Φυσικής (1995 – 2022)
 • Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας (2004 – 2009)
 • Μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Υπηρεσίας Δημοσιευμάτων του Α.Π.Θ. (2006 – 2010)
 • Μέλος της Επιτροπής Εκδόσεων του Τμήματος Φυσικής (2006 – 2010)
 • Διευθυντής του Τομέα Εφαρμογών Φυσικής & Φυσικής Περιβάλλοντος (2009 – 2011)
 • Προεδρεύον μέλος της Επιτροπής Φοιτητικών Ζητημάτων του Τμήματος Φυσικής (2012 – 2021)
 • Μέλος της Επιτροπής Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών του Α.Π.Θ. (2015 – 2017)
 • Προεδρεύoν μέλος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου στο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2020 – 2021)
 • Διευθυντής του Εργαστηρίου Μαγνητισμού & Μαγνητικών Υλικών του Α.Π.Θ. (2020 – 2024)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης