Κωνσταντίνος

Γκάνιας

Καθηγητής
Βιολογικής ωκεανογραφίας
Σύντομο Βιογραφικό

O K. Γκάνιας είναι βιολόγος με διδακτορικό στη βιολογία των ψαριών. Στο τμήμα βιολογίας υπηρετεί ως καθηγητής βιολογικής ωκεανογραφίας. Υπήρξε διδακτορικός υπότροφος του ινστιτούτου ΙΘΑΒIΚ (Ηράκλειο) και μεταδιδακτορικός υπότροφος του ερευνητικού κέντρου IPΙMAR (Λισαβόνα). Έχει μετεκπαιδευτεί σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα όπως τα IMR (Μπέργκεν), IPMA (Λισαβόνα), AZTI-Tecnalia (San Sebastian), School of Biological Sciences (Αμπερντίν), CSIC και ΙΕΟ (Βίγκο). Έχει επιβλέψει/επιβλέπει 4 διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από 10 μεταπτυχιακές εργασίες. Είναι διευθυντής του ΔΠΜΣ “Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών” και συντονιστής της πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το τμήμα βιολογίας. Το ερευνητικό του έργο αφορά μεταξύ άλλων στην βιολογία και οικολογία των ψαριών και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παράκτιας αλιείας και της θαλασσοκαλλιέργειας. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά του WoS και >2500 αναφορές (Google Scholar).

Προσωπική σελίδα στη ΜΟΔΙΠ

Βιογραφικό

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Γραφείο 503, 5ος όροφος

98760

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
βιολογική ωκεανογραφία βιολογία & οικολογία ιχθύων θαλάσσια βιολογία αναπαραγωγική βιολογία περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλιείας αλιευτική βιολογία εκτίμηση περιβαλλοντικού αποτυπώματος περιβαλλοντικές επιπτώσεις υδατοκαλλιεργειών θαλάσσια θηλαστικά βιολογία & οικολογία κεφαλόποδων
Marine living resources group

Κωνσταντίνος

Γκάνιας

Καθηγητής
Βιολογικής ωκεανογραφίας
Σύντομο Βιογραφικό

O K. Γκάνιας είναι βιολόγος με διδακτορικό στη βιολογία των ψαριών. Στο τμήμα βιολογίας υπηρετεί ως καθηγητής βιολογικής ωκεανογραφίας. Υπήρξε διδακτορικός υπότροφος του ινστιτούτου ΙΘΑΒIΚ (Ηράκλειο) και μεταδιδακτορικός υπότροφος του ερευνητικού κέντρου IPΙMAR (Λισαβόνα). Έχει μετεκπαιδευτεί σε διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα όπως τα IMR (Μπέργκεν), IPMA (Λισαβόνα), AZTI-Tecnalia (San Sebastian), School of Biological Sciences (Αμπερντίν), CSIC και ΙΕΟ (Βίγκο). Έχει επιβλέψει/επιβλέπει 4 διδακτορικές διατριβές και περισσότερες από 10 μεταπτυχιακές εργασίες. Είναι διευθυντής του ΔΠΜΣ “Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών” και συντονιστής της πρακτικής άσκησης Erasmus+ για το τμήμα βιολογίας. Το ερευνητικό του έργο αφορά μεταξύ άλλων στην βιολογία και οικολογία των ψαριών και στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παράκτιας αλιείας και της θαλασσοκαλλιέργειας. Έχει περισσότερες από 70 δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά του WoS και >2500 αναφορές (Google Scholar).

Προσωπική σελίδα στη ΜΟΔΙΠ

Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία
2005 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής

2004 - 2005

Instituto de Investigação das Pescas e do Mar (IPIMAR),

Μεταδιδακτορικός υπότροφος

2003 - 2004

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής

2001 - 2002

Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Κ.)

Διδακτορικός υπότροφος

Μαθήματα
2006 - 2024

ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Προπτυχιακό)

2006 - 2024

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακό)

2010 - 2024

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΖΩΩΝ (Προπτυχιακό)

2006 - 2024

ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ (Προπτυχιακό)

2006 - 2024

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΔΩΤΩΝ (Προπτυχιακό)

2018 - 2024

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

ΑΛΙΕΙΑ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2024

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Μεταπτυχιακό)

Projects

"CLADOCORE Estimating the impacts of small-scale fisheries on the endangered coral Cladocora caespitosa"

Χρηματοδότηση: ΕΛΙΔΕΚ-ΟΦΥΠΕΚΑ | KΩΔ. ΕΛΚΕ 75478

“Παρακολούθηση των ενδιαιτημάτων και των πεδίων αναπαραγωγής του είδους Αlburnus volviticus“

Χρηματοδότηση: ΟΦΥΠΕΚΑ (Φορέας Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας) | KΩΔ. ΕΛΚΕ 72941

“COATFISH Χρήση υλικών εμποτισμού σε αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας”

Χρηματοδότηση: κουπόνι καινοτομίας Blue-Boost, INTERREG-ADRION | KΩΔ. ΕΛΚΕ 99146

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης