Μαρία

Καντηρέα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γραφείο 422

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού
Η Μαρία Καντηρέα είναι, από το 2019, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Ιστορίας στο ΑΠΘ. Από το 2004 μέχρι το 2018, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου διαδοχικά ως Λέκτορας, Επίκουρη και Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας. Δύο εν εξελίξει ερευνητικά προγράμματα αφορούν στην Επιγραφική των οικοδομικών προγραμμάτων στην ελληνο-ρωμαϊκή Ανατολή και την κριτική έκδοση των αλφαβητικών επιγραφών της Κύπρου στη σειρά Inscriptiones Graecae, σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιστημών του Βερολίνου. 
Σπουδές
1995 - 2003

Paris I-Panthéon-Sorbonne

1995-2003 Διδακτορική διατριβή: Le culte impérial en Achaïe sous les Julio-claudiens et les Flaviens (επιβλ. Καθ. M. Christol)

1994 - 1995

Paris I-Panthéon-Sorbonne

1994-1995 DEA (Master)

1988 - 1992

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

1988–1992 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Ιστορίας)

1993-1995 Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (κατεύθυνση Αρχαιολογίας)

Επαγγελματική Εμπειρία
2019 - 2024

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2019-σήμερα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρωμαϊκής Ιστορίας

2004 - 2018

Πανεπιστήμιο Κύπρου

2004-2018 Λέκτορας, Επίκουρη και Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαίας Ιστορίας

2003 - 2003

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΚΕΡΑ)

2003 Βοηθός έρευνας (με σύμβαση έργου)

1998 - 1999

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

1998-1999 Ερευνήτρια

1993 - 1998

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΚΕΡΑ)

1993-1998 Βοηθός έρευνας (με ιδιότητα υποτρόφου)

Δημοσιεύσεις
2020

Inscriptiones Cypri alphabeticae. Inscriptiones Cypri orientalis

M. Kantirea, D. Summa

Books

2019

Οι Επιγραφές του Κυπριακού Μουσείου. Στιγμιότυπα της Ιστορίας της Αρχαίας Κύπρου

Μ. Καντηρέα

Books

2007

Les dieux et les dieux Augustes. Le culte impérial en Grèce sous les Julio-claudiens et les Flaviens : études épigraphiques et archéologiques

M. Kantirea

Books

2001

Roman Peloponnese. I. Roman Personal Names in their Social Context

A. Rizakis, S. Zoumbaki, M. Kantirea

Books

Μαθήματα
2019 - 2024

ΙΡΩ 101/651 Ιστορία του ρωμαϊκού κράτους (Προπτυχιακό)

2020 - 2022

ΙΑΕ 602 Ελληνιστικοί και ρωμαϊκοί χρόνοι (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΑΕ 603 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ (Επιγραφική οικοδομικών προγραμμάτων. Αυτοκρατορική λατρεία και πρώιμος Χριστιανισμός. Μέγας Αλέξανδρος και Ιούλιος Καίσαρ. Αρχαία Κύπρος: γραπτές πηγές και μνημεία) (Προπτυχιακό)

2019 - 2024

ΙΑΕ 703 Μεθοδολογία της έρευνας και ασκήσεις (Μεταπτυχιακό)

Projects

Épigraphie des constructions en Orient romain (EpiCor)

Συλλογή επιγραφών των οικοδομικών κατασκευών στις ανατολικές επαρχίες της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας

Inscriptiones Graecae (IG XV.2.1-4)

Έκδοση των επιγραφών της Κύπρου (ελληνικών αλφαβητικών, δίγραφων και λατινικών)

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Eλληνική και λατινική Eπιγραφική Tοπογραφία και μνημεία Ιστορία της αρχαίας Κύπρου Λατρεία ηγεμόνα Προσωπογραφία

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης