Γεώργιος

Κόμης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Βιολογίας

2310998269

9.16

6940766968

Σπουδές
1993 - 1998

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιολογίας

Πτυχίο Βιολογίας

1999 - 2006

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βιολογίας

Διδακτορικό Βιολογίας

Επαγγελματική Εμπειρία
2007 - 2009

University of Bonn

Alexander von Humboldt Postdoctoral Fellow

2012 - 2013

Palacky University

Junior Researcher

2014 - 2018

Palacky University

Assistant Professor, Tenure Tracked

2018 - 2020

Palacky University

Associate Professor

Δημοσιεύσεις
2023
High-resolution genome mapping and functional dissection of chlorogenic acid production in Lonicera maackii

Li R, Xu J, Qi Z, Zhao S, Zhao R, Ge Y, Li R, Kong X, Wu Z, Zhang X, He Q, Zhang Y, Liu PL, Zhu L, Mao JF, Fu C, Komis G, Grünhofer P, Schreiber L, Lin J.

Journal Papers

2023
Effect of Glyceryl Monoolein Addition on the Foaming Properties and Stability of Whipped Oleogels

Andriotis EG, Monou PK, Komis G, Bouropoulos N, Ritzoulis C, Delis G, Kiosis E, Arsenos G, Fatouros DG

Journal Papers

2023
Spatial proteomics of vesicular trafficking: coupling mass spectrometry and imaging approaches in membrane biology

Zhang L, Liang X, Takáč T, Komis G, Li X, Zhang Y, Ovečka M, Chen Y, Šamaj J.

Journal Papers

2022
Knockout of MITOGEN-ACTIVATED PROTEIN KINASE 3 causes barley root resistance against Fusarium graminearum

Basheer J, Vadovič P, Šamajová O, Melicher P, Komis G, Křenek P, Králová M, Pechan T, Ovečka M, Takáč T, Šamaj J.

Journal Papers

2022
Imaging plant cells and organs with light-sheet and super-resolution microscopy

Ovečka M, Sojka J, Tichá M, Komis G, Basheer J, Marchetti C, Šamajová O, Kuběnová L, Šamaj J.

Journal Papers

Μαθήματα
2021 - 2024

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ (BO.01.04) (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ (BO.02.09) (Προπτυχιακό)

2022 - 2024

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ (N008Y) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (Μεταπτυχιακό)

Projects

ERDF project (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000827)

Plants as a tool for sustainable global development

Grant Agency of Czech Republic (GAČR16-24313S)

Revisiting microtubule organization during plant cell division, growth and morphogenesis by superres

National Sustainability Program (NPU I), LO1204

Sustainable development of research of the Center of the Region Hana

Grant Agency of Czech Republic (GAČR15-19284S)

Study of phosphorylation of KATANIN1 and microtubule severing in Arabidopsis

INTERHANA (OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0165)

Supporting the involvement of the Haná Center Research Team in international cooperation

Grant Agency of Czech Republic (GAČR P501/11/1764)

Stress and signaling in plants using mitogen-activated protein kinases: from basic Arabidopsis resea

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Η οργάνωση και η δυναμική υπερμοριακών δομών και υποκυτταρικών οργανιδίων σε σχέση με την κυτταρική Διαίρεση, αύξηση και μορφογένεση στα φυτά. Οι μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί της αναπτυξιακής πλαστικότητας των φυτών. Οι μοριακοί και κυτταρικοί μηχανισμοί διαμόρφωσης ιστολογικών προτύπων και οργανογένεσης στα φυτά Η ενδοκυτταρική αποκωδικοποίηση περιβαλλοντικών ερεθισμάτων, οι σχετικοί μηχανισμοί μεταγωγής μηνύματος και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη των φυτών. Μικροσκοπία υπερδιακριτικότητας (structured illumination microscopy, single molecule localization microscopy, stimulated emission depletion microscopy) και ποσοτική μικροσκοπία φθορισμού (FRAP, single particle tracking κλπ)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης