Ειρήνη
Παπαδάκη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Κοινωνική ανθρωπολόγος

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310-997287

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Ειρήνη Παπαδάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Βρέμης, του Αιγαίου και του Εδιμβούργου. Οι έρευνές της αφορούν τις πολιτικές τεκνοθεσίας, τη γονεϊκότητα, τη γήρανση, το συναίσθημα και το χρόνο στο γάμο στη σύγχρονη Ελλάδα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανθρωπολογία της συγγένειας, του φύλου, της σεξουαλικότητας, η εθνογραφία του κράτους, η οικειότητα και η φροντίδα. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει συνεπιμεληθεί το συλλογικό τόμο Marriage in Past, Present and Future Tense, (μαζί με τις Janet Carsten,Hsiao-Chiao Chiu,Siobhan Magee, Koreen Reece 2021, UCL Press) και είναι συγγραφέας του βιβλίου Πολιτικές της συγγένειας. Η υιοθεσία στη σύγχρονη Ελλάδα (2021, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια).

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Η Ειρήνη Παπαδάκη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο της Βρέμης, του Αιγαίου και του Εδιμβούργου. Οι έρευνές της αφορούν τις πολιτικές τεκνοθεσίας, τη γονεϊκότητα, τη γήρανση, το συναίσθημα και το χρόνο στο γάμο στη σύγχρονη Ελλάδα. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ανθρωπολογία της συγγένειας, του φύλου, της σεξουαλικότητας, η εθνογραφία του κράτους, η οικειότητα και η φροντίδα. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έχει συνεπιμεληθεί το συλλογικό τόμο Marriage in Past, Present and Future Tense, (μαζί με τις Janet Carsten,Hsiao-Chiao Chiu,Siobhan Magee, Koreen Reece 2021, UCL Press) και είναι συγγραφέας του βιβλίου Πολιτικές της συγγένειας. Η υιοθεσία στη σύγχρονη Ελλάδα (2021, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια).

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310-997287

Δημοσιεύσεις

2021

Πολιτικές της Συγγένειας. Η υιοθεσία στη σύγχρονη Ελλάδα. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Books

2021

Marriage in Past, Present, and Future Tense. London: UCL Press.

(συνεπιμέλεια με J. Carsten, HC, Chiu, S. Magee and K. Reece)

Books

2020

'Becoming mothers: narrating adoption and making kinship in Greece’. Social Anthropology, 28(1): 153-167.

Journal Papers

2019

‘Unwed pregnancy and adoption in post-war Greece (1950-1983)’. Journal of Modern Greek Studies. 38(2): 271-293.

Journal Papers

2017

'Undoing kinship - producing citizenship in a public maternity hospital in Athens, Greece’

Book Chapters

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

1 Ανθρωπολογία της συγγένειας 2 Ιστορική ανθρωπολογία 3 Πολιτική ανθρωπολογία 3 Τεκνοθεσία, γάμος, κράτος πρόνοιας, γραφειοκρατία, βιομηχανίες της αναπαραγωγής 4 ηθικές και συναισθηματικές οικονομίες, σεξουαλικότητα, temporality 5 κριτική εθνογραφία, ηθική και δεοντολογία στην έρευνα, δημόσια ανθρωπολογία

Επαγγελματική Εμπειρία

2015 - 2017

University of Bremen -Department of Social Anthropology and Cultural Research

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια - Marie Skłodowska-Curie WIRLCOFUND

Περιγραφή Θέσης:

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια και κύρια ερευνήτρια του έργου «The politics of
(un)knowing: Anonymity and the transformation of kinship in adoption reunions in Greece»

2017 - 2020

University of Edinburgh - School of Social and Political Science - Social Anthropology

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Περιγραφή Θέσης:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «A Global Anthropology of Transforming Marriage (AGATM)», ως βασική ερευνήτρια στην έρευνα «Marital Resilience, Stability, and Transformation under Conditions of Economic Austerity in Athens,» το οποίο χρηματοδοτείται από το “European Research Council (ERC) under the European Unions Horizon 2020 research and innovation programme” ( advanced grant), με κύρια ερευνήτρια την καθηγήτρια Janet Carsten.

 

2021 - 2022

Πανεπιστήμιο Αιγαίου - τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Περιγραφή Θέσης:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο ερευνητικό πρόγραμμα «The biosocial experience of aging during the COVID-19 pandemic», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΔΕΚ, με κύρια ερευνήτρια την επίκουρη καθηγήτρια Αγλαΐα Χατζούλη.

Μαθήματα

2024 - 2024

Ιστορική Ανθρωπολογία - ΛΑΚ 271 (Προπτυχιακό)

2024 - 2024

Σύγχρονες Δυτικές Κοινωνίες - ΛΑΚ 467 (Προπτυχιακό)

2024 - 2024

Εθνογραφική Έρευνα: Θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα - ΙΑΛ 701 (Μεταπτυχιακό)

Δεξιότητες

Projects

A Global Anthropology of Transforming Marriage (AGATM)

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης