Δημήτριος
Παπασταματίου
Επίκουρος Καθηγητής

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997481

Βιογραφικό

Βιογραφικό

Επικοινωνία

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310997481

Εκπαίδευση

2002 - 2009

ΑΠΘ

Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Διδακτορικό Δίπλωμα

Δημοσιεύσεις

2021

Στις παρυφές της Επανάστασης. Μια νέα προσέγγιση του Αγώνα στη Μακεδονία και του κινήματος του Εμμανουήλ Παπά με βάση οθωμανικό τεκμηριακό υλικό

Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης

Books

2017

Wealth Distribution, Social Stratification and Material Culture in an Ottoman Metropolis. Thessaloniki According to the Probate Inventories of the Muslim Court (1761-1770)

Books

2015

Ιστορία του Νέου Ελληνισμού κατά τη διάρκεια της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας

Δ. Παπασταματίου & Φ. Κοτζαγεώργης

Books

2014

The Structure, the Content and the Development of Large Estates in the Environs of Salonica during the period 1697-1770

Book Chapters

2013

Δημοσιονομικές επιβολές και στοιχεία της αγροτικής οικονομίας στον καζά της Χρούπιστα στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα

Book Chapters

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Κοινωνική και οικονομική ιστορία του ελλαδικού χώρου κατά την οθωμανική περίοδο / Οθωμανική ιστορία / Ελληνική Επανάσταση / Ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας

Ενδιαφέροντα​

Κοινωνική και οικονομική ιστορία του ελλαδικού χώρου κατά την οθωμανική περίοδο / Οθωμανική ιστορία / Ελληνική Επανάσταση / Ιστορία της Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της οθωμανικής πολιτικής κυριαρχίας

Επαγγελματική Εμπειρία

2007 - 2011

ΓΑΚ

Αποσπασμένος

Μαθήματα

Δεξιότητες

Projects

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης