Ευστράτιος

Δορδανάς

Επίκουρος Καθηγητής

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

2310 997176

Εντός του Σπουδαστηρίου 401 (Βιβλιοθήκη Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας)

2310 997176

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Ο Στράτος Δορδανάς είναι Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στην πολιτική-διπλωματική και κοινωνική ιστορία, στη μελέτη των πολεμικών συρράξεων και των εμφύλιων συγκρούσεων, με σημεία αναφοράς τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Είναι συγγραφέας των μελετών (ενδεικτικά): Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944 (Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006). Το αίμα των αθώων. Αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944 (Αθήνα: Εστία, 2007). Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη. Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974 (Αθήνα: Εστία, 2011). Οι αργυρώνητοι. Η γερμανική προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 2021). Με άλλους (ενδεικτικά): Στράτος Ν. Δορδανάς-Βάιος Καλογρηάς, Οι Ζωές των Άλλων. Η Στάζι και οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία (1949-1989), Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2020.

Βιογραφικό

Σπουδές
1986 - 2002

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Επαγγελματική Εμπειρία
2003 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα)/Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)/Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημοσιεύσεις
2006

Έλληνες εναντίον Ελλήνων: Ο κόσμος των Ταγμάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη, 1941-1944

Δορδανάς, Στράτος Ν.

Books

2007

Το αίμα των αθώων: Αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944

Δορδανάς, Στράτος Ν.

Books

2011

Η γερμανική στολή στη ναφθαλίνη: Επιβιώσεις του δοσιλογισμού στη Μακεδονία, 1945-1974

Δορδανάς, Στράτος Ν.

Books

2021

ΟΙ ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ. Η γερμανική Προπαγάνδα στην Ελλάδα κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Δορδανάς, Στράτος Ν.

Books

2020

Οι ζωές των άλλων. Η Στάζι και οι Έλληνες πολιτικοί πρόσφυγες στην Ανατολική Γερμανία (1949-1989)

Δορδανάς Στράτος Ν.-Καλογρηάς Βάιος

Books

Μαθήματα
2022 - 2024

ΙΑΤ 701 (Ε) Διαβαλκανικές σχέσεις στον 19/20ό αιώνα (Μεταπτυχιακό)

2022 - 2024

ΙΧΑ 651 Νεότερη και Σύγχρονη Βαλκανική Ιστορία/ Ιστορία των Χωρών της Χερσονήσου του Αίμου ΙΙ Η ΝΑ Ευρώπη στον 20ό αι. (1918- 1989) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΙΧΑ 901 Φροντιστήριο Ειδίκευσης: Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια (1936-1946) (Προπτυχιακό)

2023 - 2024

ΙΧΑ 501 Βαλκανική ιστορία: διπλωματία και πολιτική (20ός αιώνας) (Προπτυχιακό)

Projects

Central Europe Center for Research and Documentation (CENTROPA), (US organization specializing in documenting Jewish life in Central and Eastern Europe) (www@centropa.org).

Μέλος της ερευνητικής ομάδας, χρηματοδοτούμενης από το Fondation pour la Mémoire de la Shoah (rsocquet@fondationshoah.org), με έδρα το Παρίσι, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “Collective Memory and Oblivion: Anti-Semitism and Genocide in micro level. Juridical, social and political aspects”.

Επιστημονικός υπεύθυνος τεκμηρίωσης δεδομένων της κατηγορίας «Άνθρωποι της Μακεδονίας» του προγράμματος ψηφιοποίησης του φωτογραφικού αρχείου του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα για τη θεματική «Άνθρωποι και Τόποι της Μακεδονίας, 1890-1940» (στο πλαίσιο της Δράσης 78, χρηματοδοτούμενης από την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Πολιτισμού).

5. «ΘΑΛΗΣ: Ενίσχυση της Διεπιστημονικής ή και Διιδρυματικής έρευνας και καινοτομίας με δυνατότητα προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό μέσω της διενέργειας βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αριστείας». Υποέργο (συντονιστής: Νικόλαος Μαραντζίδης): «Η Ελλάδα από τον Β΄ Παγκόσμιο στον Ψυχρό Πόλεμο. Διεθνείς σχέσεις και εσωτερικές εξελίξεις».

1. Επιστημονικώς υπεύθυνος του Έργου «Γιαννιτσά: Μια πόλη σε πόλεμο (Σεπτέμβριος 1944)», Δήμος Πέλλας (Γιαννιτσά) (Χρηματοδότηση)/ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας (υλοποίηση), Διάρκεια: Ένα έτος (Οκτώβριος 2018-Οκτώβριος 2019).

2. Σύμβουλος-Συντονιστής έρευνας, ιστορικής τεκμηρίωσης, συλλογής αρχειακού και άλλου υλικού για τη μόνιμη έκθεση του υπό σύσταση Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στο κτίριο Α2 του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά.

3. Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας για την ιστορική τεκμηρίωση στην περίπτωση της κοινότητας του Κωσταραζίου Καστοριάς στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Πολιτισμού ερευνητικού προγράμματος (Δράσεις για τη Μελέτη, Διαφύλαξη και Ανάδειξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς), υλοποιούμενο από το Αρχείο Ιωάννη Ε. Σταμούλη και τον Δήμο Άργους Ορεστικού [Αύγουστος-Δεκέμβριος 2021].

Δεξιότητες
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
1. Ελληνο-γερμανικές σχέσεις στον 20ο αι. 2. Γερμανία και Βαλκάνια 3. Πολιτική/διπλωματική και κοινωνική ιστορία 4. Παγκόσμιοι Πόλεμοι 5. Εμφύλιες Συγκρούσεις

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης