Αθανάσιος
Τσίκληρας
Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Ιχθυολογίας

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Γραφείο 507, ΑΠΘ

&

Ομάδα MarinOmics, Κτίριο Β, ΚΕΔΕΚ

2310998391

2310990577

tsikliras

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Athanassios Tsikliras teaches undergraduate zoology and fish biology courses and, since 2014, co-ordinates the postgraduate course on Fisheries Biology and Management. He has worked for Fisheries Research Institute of Kavala (1999-2004), Aristotle University of Thessaloniki (2005-2008), University of Thessaly (2009-2012) and since 2013 serves as a full-time faculty member at the School of Biology.

His research focuses on fish biology and fisheries, stock assessment and management of Mediterranean fisheries, the effect of climate on marine populations, and ecosystem modelling/management.

He has participated in 45 research projects and coordinated 15 of them. He served as a national expert in the Marine Strategy Coordination Group (2012-2015), as a reserve board member of Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2010-2013) and, co-chaired the ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019).  Today, he chairs the FishBase Consortium (2023-2024) and vice-chairs Sea Around Us (2022-2025).

He serves as an associate editor in 3 journals and member of the editorial board in other 6. He has (co)authored over 110 peer-reviewed journal articles, 2 books, 18 book chapters and over 200 other items.  His work has received over 4500 citations (h-index=33).

Head of Marine Ecosystems and Fisheries Lab

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Athanassios Tsikliras teaches undergraduate zoology and fish biology courses and, since 2014, co-ordinates the postgraduate course on Fisheries Biology and Management. He has worked for Fisheries Research Institute of Kavala (1999-2004), Aristotle University of Thessaloniki (2005-2008), University of Thessaly (2009-2012) and since 2013 serves as a full-time faculty member at the School of Biology.

His research focuses on fish biology and fisheries, stock assessment and management of Mediterranean fisheries, the effect of climate on marine populations, and ecosystem modelling/management.

He has participated in 45 research projects and coordinated 15 of them. He served as a national expert in the Marine Strategy Coordination Group (2012-2015), as a reserve board member of Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2010-2013) and, co-chaired the ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019).  Today, he chairs the FishBase Consortium (2023-2024) and vice-chairs Sea Around Us (2022-2025).

He serves as an associate editor in 3 journals and member of the editorial board in other 6. He has (co)authored over 110 peer-reviewed journal articles, 2 books, 18 book chapters and over 200 other items.  His work has received over 4500 citations (h-index=33).

Head of Marine Ecosystems and Fisheries Lab

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Γραφείο 507, ΑΠΘ

&

Ομάδα MarinOmics, Κτίριο Β, ΚΕΔΕΚ

2310998391

2310990577

tsikliras

Εκπαίδευση

2000 - 2004

ΑΠΘ

Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορικό

1997 - 1999

University of Southampton

Oceanography

MSc

1992 - 1997

London South Bank University

Environmental Biology

BSc

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Βιολογία και οικολογία ψαριών Εκτίμηση αποθεμάτων και αλιευτική διαχείριση Οικοσυστημικά μοντέλα Ωκεανογραφία Επιστημονομετρία Fish and fisheries biology and ecology Stock assessment and fisheries management Ecosystem modelling Oceanography Scientometrics

Επαγγελματική Εμπειρία

2013 - 2023

Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Επίκουρος/Αναπληρωτής/Τακτικός Καθηγητής

2009 - 2012

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέκτορας

2005 - 2008

Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

2005 - 2008

Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

1998 - 2004

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, Καβάλα

Επιστημονικός συνεργάτης

Μαθήματα

2013 - 2023

Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία (Προπτυχιακό)

2013 - 2023

Μορφολογία και Συστηματική Xορδωτών (Προπτυχιακό)

2019 - 2023

The Greek Nature (for Erasmus students) (Προπτυχιακό)

2014 - 2023

Πειραματικός σχεδιασμός, ανάλυση οικολογικών συστημάτων και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Αλιευτικοί πόροι και αλιευτική τεχνολογία (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Βιολογία και εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Αλιευτική διαχείριση (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Πρακτική άσκηση (Μεταπτυχιακό)

Projects

Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems
Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems

The EcoScope Project aims to promote effective and efficient, ecosystem-based approach to fisheries

INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES
INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES

The Iliad Digital Twin of the Ocean, an EU funded project, builds on the assets resulting from two d

OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA
OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA

ODYSSEA will develop, operate and demonstrate an interoperable and cost-effective platform that full

Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern Mediterranean
Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern Mediterranean

The ultimate goal of the project was to design a Marine Protected Area (MPA) network in the study ar

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Αθανάσιος
Τσίκληρας
Καθηγητής
Διευθυντής Εργαστηρίου Ιχθυολογίας

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Γραφείο 507, ΑΠΘ

&

Ομάδα MarinOmics, Κτίριο Β, ΚΕΔΕΚ

2310998391

2310990577

tsikliras

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Athanassios Tsikliras teaches undergraduate zoology and fish biology courses and, since 2014, co-ordinates the postgraduate course on Fisheries Biology and Management. He has worked for Fisheries Research Institute of Kavala (1999-2004), Aristotle University of Thessaloniki (2005-2008), University of Thessaly (2009-2012) and since 2013 serves as a full-time faculty member at the School of Biology.

His research focuses on fish biology and fisheries, stock assessment and management of Mediterranean fisheries, the effect of climate on marine populations, and ecosystem modelling/management.

He has participated in 45 research projects and coordinated 15 of them. He served as a national expert in the Marine Strategy Coordination Group (2012-2015), as a reserve board member of Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2010-2013) and, co-chaired the ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019).  Today, he chairs the FishBase Consortium (2023-2024) and vice-chairs Sea Around Us (2022-2025).

He serves as an associate editor in 3 journals and member of the editorial board in other 6. He has (co)authored over 110 peer-reviewed journal articles, 2 books, 18 book chapters and over 200 other items.  His work has received over 4500 citations (h-index=33).

Head of Marine Ecosystems and Fisheries Lab

Σύντομη Παρουσίαση Βιογραφικού

Athanassios Tsikliras teaches undergraduate zoology and fish biology courses and, since 2014, co-ordinates the postgraduate course on Fisheries Biology and Management. He has worked for Fisheries Research Institute of Kavala (1999-2004), Aristotle University of Thessaloniki (2005-2008), University of Thessaly (2009-2012) and since 2013 serves as a full-time faculty member at the School of Biology.

His research focuses on fish biology and fisheries, stock assessment and management of Mediterranean fisheries, the effect of climate on marine populations, and ecosystem modelling/management.

He has participated in 45 research projects and coordinated 15 of them. He served as a national expert in the Marine Strategy Coordination Group (2012-2015), as a reserve board member of Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (2010-2013) and, co-chaired the ICES Working Group on Small Pelagic Fishes, their Ecosystems and Climate Impact (2016-2019).  Today, he chairs the FishBase Consortium (2023-2024) and vice-chairs Sea Around Us (2022-2025).

He serves as an associate editor in 3 journals and member of the editorial board in other 6. He has (co)authored over 110 peer-reviewed journal articles, 2 books, 18 book chapters and over 200 other items.  His work has received over 4500 citations (h-index=33).

Head of Marine Ecosystems and Fisheries Lab

Επικοινωνία

Τμήμα Βιολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Γραφείο 507, ΑΠΘ

&

Ομάδα MarinOmics, Κτίριο Β, ΚΕΔΕΚ

2310998391

2310990577

tsikliras

Εκπαίδευση

2000 - 2004

ΑΠΘ

Τμήμα Βιολογίας

Διδακτορικό

1997 - 1999

University of Southampton

Oceanography

MSc

1992 - 1997

London South Bank University

Environmental Biology

BSc

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα​

Βιολογία και οικολογία ψαριών Εκτίμηση αποθεμάτων και αλιευτική διαχείριση Οικοσυστημικά μοντέλα Ωκεανογραφία Επιστημονομετρία Fish and fisheries biology and ecology Stock assessment and fisheries management Ecosystem modelling Oceanography Scientometrics

Επαγγελματική Εμπειρία

2013 - 2023

Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Επίκουρος/Αναπληρωτής/Τακτικός Καθηγητής

2009 - 2012

Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Λέκτορας

2005 - 2008

Τμήμα Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Συνεργάτης

2005 - 2008

Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ

Μεταδιδακτορικός ερευνητής

1998 - 2004

Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας, Νέα Πέραμος, Καβάλα

Επιστημονικός συνεργάτης

Μαθήματα

2013 - 2023

Ιχθυολογία-Αλιευτική Βιολογία (Προπτυχιακό)

2013 - 2023

Μορφολογία και Συστηματική Xορδωτών (Προπτυχιακό)

2019 - 2023

The Greek Nature (for Erasmus students) (Προπτυχιακό)

2014 - 2023

Πειραματικός σχεδιασμός, ανάλυση οικολογικών συστημάτων και διάχυση αποτελεσμάτων έρευνας (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Αλιευτικοί πόροι και αλιευτική τεχνολογία (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Βιολογία και εκτίμηση ιχθυαποθεμάτων (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Αλιευτική διαχείριση (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Διαχείριση υδάτινων οικοσυστημάτων (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2023

Πρακτική άσκηση (Μεταπτυχιακό)

Projects

Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems
Ecocentric management for sustainable fisheries and healthy marine ecosystems

The EcoScope Project aims to promote effective and efficient, ecosystem-based approach to fisheries

INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES
INTEGRATED DigitaL Framework FOR Comprehensive MARITIME DATA AND INFORMATION SERVICES

The Iliad Digital Twin of the Ocean, an EU funded project, builds on the assets resulting from two d

OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA
OPERATING A NETWORK OF INTEGRATED OBSERVATORY SYSTEMS IN THE MEDITERRANEAN SEA

ODYSSEA will develop, operate and demonstrate an interoperable and cost-effective platform that full

Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern Mediterranean
Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern Mediterranean

The ultimate goal of the project was to design a Marine Protected Area (MPA) network in the study ar