Ανδρέας

Γκουτζιουκώστας

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Θεσμοί
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Ε. Γκουτζιουκώστας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1976. Ολοκλήρωσε τις μαθητικές του σπουδές στα Ψαχνά Ευβοίας. Τον Ιούνιο του 1998 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία. Τον Ιούνιο του 2000 απέκτησε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία. Τον Ιούνιο του 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία (βαθμός: «Άριστα»). Την περίοδο 2004-2005 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2011 υπηρέτησε ως Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τον Ιούνιο του 2011 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τον Αύγουστο του 2015 μονιμοποιήθηκε στην ίδια βαθμίδα.

Βιογραφικό

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

404

2310997982

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Διοίκηση, Βυζαντινό Δίκαιο, Βυζαντινή Σφραγιστική, Βυζαντινή Προσωπογραφία

Ανδρέας

Γκουτζιουκώστας

Καθηγητής
Γνωστικό αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία-Θεσμοί
Σύντομο Βιογραφικό

Ο Ανδρέας Ε. Γκουτζιουκώστας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1976. Ολοκλήρωσε τις μαθητικές του σπουδές στα Ψαχνά Ευβοίας. Τον Ιούνιο του 1998 αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Ιστορία. Τον Ιούνιο του 2000 απέκτησε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία. Τον Ιούνιο του 2004 υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Βυζαντινή Ιστορία (βαθμός: «Άριστα»). Την περίοδο 2004-2005 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία. Από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2011 υπηρέτησε ως Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας στον Τομέα Αρχαίας Ελληνικής, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τον Ιούνιο του 2011 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και τον Αύγουστο του 2015 μονιμοποιήθηκε στην ίδια βαθμίδα.

Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία
1999 - 2001

Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών

Βοηθός

Περιγραφή Θέσης:

Εργασία στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος για την εκπόνηση του Λεξικού Βυζαντινής Ορολογίας με αντικείμενο απασχόλησης την αποδελτίωση των πηγών και την αρχειοθέτησή τους.

2000 - 2004

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επικουρία Μελών ΔΕΠ (ως υποψήφιος διδάκτωρ)

Περιγραφή Θέσης:

Εργασία με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στον Τομέα Αρχαίας, Μεσαιωνικής και Βυζαντινής Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με αντικείμενο απασχόλησης την επικουρία μελών ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηριακών ασκήσεων, την εποπτεία εξετάσεων, τη διόρθωση ασκήσεων και τις εργασίες Βιβλιοθήκης.

2003 - 2004

7ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης

Ωρομίσθιος Εκπαιδευτικός

Περιγραφή Θέσης:

Ωρομίσθιος εκπαιδευτικός διδάσκοντας  Νεοελληνική Γλώσσα.

2003 - 2006

Εκπαιδευτήριο Ι. Μ. Μπαχαράκη

Φιλόλογος

Περιγραφή Θέσης:

Φιλόλογος για δύο έτη (2003-2004 και 2005-2006) στα εκπαιδευτήρια Ι. Μ. Μπαχαράκη.

2006 - 2011

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών

Περιγραφή Θέσης:

Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

2011 - 2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών

Περιγραφή Θέσης:

Επίκουρος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

2018 - 2021

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών

Περιγραφή Θέσης:

Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

2021 - 2023

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Καθηγητής

Περιγραφή Θέσης:

Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας-Θεσμών στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

2013 - 2019

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μέλος ΣΕΠ

Περιγραφή Θέσης:

2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019: Μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ11 (Ελληνική Ιστορία) του προγράμματος Ελληνικός Πολιτισμός.

2019 - 2023

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Μέλος ΣΕΠ και Συντονιστής

Περιγραφή Θέσης:

2019-2020: Μέλος ΣΕΠ στη Θεματική Ενότητα ΕΛΠ 20 (Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια).

2020-2023: Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ 20 (Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Ελλάδα Ι: Από την Αρχαιότητα έως και τα Μεταβυζαντινά Χρόνια).

 

Μαθήματα
2013 - 2024

ΙΒΥ 101 Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ιστορία (Προπτυχιακό)

2012 - 2022

ΙΒΥ603 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Προπτυχιακό)

2012 - 2024

ΙΒΥ601 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ι (324-1081) (Προπτυχιακό)

2014 - 2024

ΙΒΥ 706 Αυτοκρατορική ιδεολογία, διοίκηση, θεσμοί του Βυζαντίου (Μεταπτυχιακό)

2014 - 2016

ΙΒΥ 603 ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Προπτυχιακό)

2014 - 2015

ΙΒΥ 725 Ιστορία και πολιτισμός κατά την πρώιμη βυζαντινή περίοδο (Μεταπτυχιακό)

2018 - 2022

ΙΒΥ 201 ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (Προπτυχιακό)

2018 - 2024

ΙΒΥ 701 Διοίκηση και Θεσμοί του Βυζαντίου (Μεταπτυχιακό)

2020 - 2024

ΙΒΥ151 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (Προπτυχιακό)

2022 - 2023

ΙΒΥ 309 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (Προπτυχιακό)

2020 - 2021

ΙΒΥ 707 Απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο (Μεταπτυχιακό)

2023 - 2024

ΙΒΥ 501 Κεντρική και Επαρχιακή Διοίκηση (Προπτυχιακό)

2006 - 2008

ΙΒΥ 308: Θεσμοί της Ύστερης Βυζαντινής περιόδου (Προπτυχιακό)

Δημοσιεύσεις
2001

Ο θεσμός του κοιαίστωρα του ιερού παλατίου: Η γένεση, οι αρμοδιότητες και η εξέλιξή του [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 18], Θεσσαλονίκη 2001, σσ. 155.

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

Books

2004

Η απονομή δικαιοσύνης στο Βυζάντιο (9ος-12ος αιώνες). Τα κοσμικά δικαιοδοτικά όργανα και δικαστήρια της πρωτεύουσας [Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται 37], Θεσσαλονίκη 2004, σσ. 368 + i-l).

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

Books

2009

Η περιφερειακή διοικητική αναδιοργάνωση της Βυζαντινής Αυτοκράτορίας από τον Ιουστινιανό Α (527-565): Η περίπτωση της Quaestura Iustiniana Exercitus, [Εταιρεία Βυζαντινών Ερευνών 22], Θεσσαλονίκη 2008, σσ. 264 + liv.

Α. Γκουτζιουκώστας, Ξ. Μονίαρος

Books

2011

Το αξίωμα του μυστικού. Θεσμικά και προσωπογραφικά προβλήματα, Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 236

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

Books

2020

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΑ ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ: Χρονολογικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις βυζαντινών κτητορικών επιγραφών από τα τείχη της πόλης και τη βασιλική του Αγίου Δημητρίου, Θεσσαλονίκη 2020, σσ. 262.

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας

Books

Projects

Σύσταση ψηφιοποιημένου σφραγιδολογικού αρχείου: Αξιωματούχοι και υπηρεσίες των θεμάτων Μακεδονίας και Θράκης (8ος-10ος αι.)

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά έως τότε μία ειδική ψηφιακή βάση σφραγίδων

© 2023 | Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης